Mangyaring piliin ang inyong wika

Ang aming patakaran sa pagkapribado ay pare-pareho para sa bawat bansa at merkado kung saan kami nagnenegosyo. Para sa inyong kaginhawaan, isinalin namin ito sa maraming iba't ibang wika, na patuloy na dinaragdagan habang pumapasok kami sa mga bagong merkado.

Ang portal ng pagkapribado ng Dyson ay makikita sa mga sumusunod na wika: