Palakihin para mabasa ang mga kumpletong detalye tungkol sa Dyson cookie

Itago ang mga detalye tungkol sa cookie

 • Adobe Analytics

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pangalan:
  s_visitStartEvent


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  1 sa unang pahina ng pagbisita, at kung hindi man 0


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  s_visit


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  1 sa unang pahina ng pagbisita, at kung hindi man 0


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  s_sq


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  may nilalaman na impormasyon tungkol sa huling link na na-click ng user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  s_cc


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  chine-check kung gumagana ang mga cookie


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  s_ppv2undefined


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  I-record ang bahagi ng pahina (0-100%) na tinitingnan ng user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  s_lv_s


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  Tinutukoy kung ilang araw na nang huling bisitahin ng user ang site


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  s_lv


  Pagexpire:
  3 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  Tinutukoy kung ilang araw na nang huling bisitahin ng user ang site


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  s_getNewRepeat


  Pagexpire:
  1 buwan


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  Tinutukoy kung ang bisita ay bagong bisita o bumabalik na bisita


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  dtm_{name}


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  nananatili ang halaga ng session-level na datos kapag hindi suportado ng browser ang sessionStorage na feature


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  gpv_{name}


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  Kinukuha ang halaga ng Analytics variable ("{pangalan}") sa susunod na page view


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Adobe Test and Target

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pangalan:
  mbox


  Pagexpire:
  2 linggo


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  iniimbak ang impormasyon para pangasiwaan ang Target Campaigns


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Adobe Marketing Cloud

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pangalan:
  AMCVS_ (starts with)


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  ginagamit para kilalanin ang mga bisita


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  ACMV_ (starts with)


  Pagexpire:
  2 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  ginagamit para kilalanin ang mga bisita


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  demdex


  Pagexpire:
  6 na buwan


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  ginagamit para kilalanin ang mga bisita


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Adobe Audience Manager

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pangalan:
  dpm


  Pagexpire:
  6 na buwan


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  ginagamit para kilalanin ang mga bisita


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Adobe Media Optimizer

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pangalan:
  everest_g_v2


  Pagexpire:
  2 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  ginagamit para kilalanin ang mga bisita


  Kategorya:
  Mga pag-target at patalastas na cookie
  Pangalan:
  everest_session_v2


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  ginagamit para kilalanin ang mga bisita


  Kategorya:
  Mga pag-target at patalastas na cookie

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Google Analytics

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pangalan:
  _ga


  Pagexpire:
  2 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  pagkakakilanlan ng user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  _gid


  Pagexpire:
  24 oras


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  pagkakakilanlan ng user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  _gat


  Pagexpire:
  1 minuto


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  paglimita ng mga hiling


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  AMP_TOKEN


  Pagexpire:
  30 segundo hanggang 1 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  _gac_


  Pagexpire:
  90 araw


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  ginagamit para ma-ugnay ang Adwords data


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  __utmt


  Pagexpire:
  1 minuto


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  bilis ng paglimita ng hiling


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  __utma


  Pagexpire:
  2 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  kilalanin ang mga user / session


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  __utmb


  Pagexpire:
  30 minuto


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  kilalanin ang mga bagong user / session


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  __utmc


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  kilalanin ang mga bagong user / session


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  __utmz


  Pagexpire:
  6 na buwan


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  impormasyon sa kampanya


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  __utmv


  Pagexpire:
  2 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  customer variable ng bisita


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Adobe Dynamic Tag Manager

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pangalan:
  _sdsat_traffic_source


  Pagexpire:


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  iniimbak ang traffic source ng user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  _sdsat_pages_viewed


  Pagexpire:


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  imbakin ang bilang ng pahina na tiningnan ng user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  _sdsat_session_count


  Pagexpire:


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  iniimbak ang bilang ng session ng user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  _sdsat_landing_page


  Pagexpire:


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  iniimbak ang unang pahina ng pagbisita ng mga user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Maxymiser

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Pangalan:
  mmapi.store.p.[0..N


  Pagexpire:
  1 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  Impormasyon tungkol sa kostumer: anonymous id ng bisita, nakaraang impormasyon tungkol sa bisita (mga nilikhang karanasan at mga nasubaybayang aksyon)
  Pangalan ng Maximyser Content Generator service node
  Personalization criteria (custom attributes) - mga persistent values na nakuha mula sa mga pahina ng site sa tulong ng CD API custom scripts (gamit ang visitor.storeAttr(); e.g., VisitorType=Customer).
  Mga datos ng kampanya na kuha mula sa mga pahina ng site gamit ang CD API scripting (sa tulong ng campaign.setData(); e.g., MostViewedCategory=Bikes).
  Mga ID ng mga tagalabas na bisita na nakuha ng CD API scripts (gamit ang visitor.storeId()).


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  mmapi.store.s.[0..N]


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  Mga aksyong napagpaliban ipapasa sa Maxymiser CG service kasama ang sumusunod na hiling (madalas na ginagamit para makuha ang successful journey pagkatapos ng link click).
  Personalization criteria (custom attributes) - mga session values na nakuha mula sa mga pahina ng site sa tulong ng CD API custom scripts (gamit ang visitor.storeAttr() na may expiry period 0; e.g., loggedIn=yes).
  Mga datos ng kampanya na kuha mula sa mga pahina ng site gamit ang CD API scripting (sa tulong ng campaign.setData() na may 0 expiration; e.g., PagesViewed=5)
  Oracle Maxymiser Utilities pagaganahin ng napatunayang Oracle Maxymiser user (i.e., QA tool, debug tool, at iba pa)
  Oracle Maxymiser Utilities pagaganahin ng napatunayang Oracle Maxymiser user


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  mmcore.tst


  Pagexpire:
  browser Session


  Tipo:
  Session


  Paglalarawan:
  Tumutulong na cookie para masuri kung napagana ang mga cookie sa browser ng bisita


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  mmapi.p.{name}


  Pagexpire:
  1 taon


  Tipo:
  permanente


  Paglalarawan:
  pd at mmid: Impormasyon tungkol sa kostumer: anonymous id ng bisita, nakaraang impormasyon tungkol sa bisita (mga nilikhang karanasan at mga nasubaybayang aksyon)
  srv: Pangalan ng Maxymiser Content Generator service node.
  uat: Personalization criteria (custom attributes) - mga persistent values na nakuha mula sa mga pahina ng site sa tulong ng CD API custom scripts (gamit ang visitor.storeAttr(); e.g., VisitorType=Customer).
  ids: Mga ID ng mga bisita sa labas na nakuha ng CD API scripts (gamit ang visitor.storeId()).
  un: Oracle Maxymiser Utilities pagaganahin ng napatunayang Oracle Maxymiser user (i.e., QA tool, debug tool, at iba pa).
  cfgID: testing environment, gumagana lang para sa napatunayang Oracle Maximyser user (i.e., Sandbox or Production).


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  mmapi.d.{name}


  Pagexpire:
  hindi malaman


  Tipo:
  hindi malaman


  Paglalarawan:
  mga askyong napagpaliban ay ipapasa sa Maxymiser CG service kasama ang sumusunod na hiling (madalas ginagamit para makuha ang successful journey pagkatapos ng link click).


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  mmapi.e.{name} and mmapi.{name}


  Pagexpire:
  hindi malaman


  Tipo:
  hindi malaman


  Paglalarawan:
  Mga datos ng kampanya na kuha mula sa mga pahina ng site gamit ang CD API scripting (sa tulong ng campaign.setData(),visitor.setData(), at iba pa; e.g., MostViewedCategory=Bikes).


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  maxymiser.optout


  Pagexpire:
  hindi malaman


  Tipo:
  hindi malaman


  Paglalarawan:
  Tinutukoy kung ang bisita ay dapat hindi kasama sa Maxymiser testing.


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  maxymiser.pd


  Pagexpire:
  hindi malaman


  Tipo:
  hindi malaman


  Paglalarawan:
  Impormasyon tungkol sa kostumer: anonymous id ng bisita, nakaraang impormasyon tungkol sa bisita (mga nilikhang karanasan at mga nasubaybayang aksyon).


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie
  Pangalan:
  maxymiser.mmid


  Pagexpire:
  hindi malaman


  Tipo:
  hindi malaman


  Paglalarawan:
  ID ng anonymous na bisita.


  Kategorya:
  Pagganap na mga cookie

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti