Polasaí Domhanda Príobháideachta Dyson

26 Márta 2016

Réamhrá

Mar an chuid is mó de shuímh ghréasáin, baineann suímh ghréasáin Dyson feidhm as fianáin. Is éard is 'fianáin' ann ná comhaid bheaga téacs a shábhálann suímh ghréasáin ar do ghléas trí do bhrabhsálaí gréasáin. Tá siad ann ó thart faoi lár na 90aí i leith agus ar cheann den teicneolaíocht is mó is minice a úsáidtear ar an idirlíon. Braitheann go leor feidhmeanna bunúsacha suíomh gréasáin ar fhianáin. Ní féidir leat siopadóireacht ar líne gan iad ós rud é go n-úsáidtear iad chun a gcuireann tú le do chiseán siopadóireachta a chuimhneamh.


Baileoidh cuid de na fianáin a úsáideann muid ag Dyson faisnéis phearsanta fút. Úsáidfear aon fhaisnéis phearsanta a bhailítear de réir ár bpolasaí príobháideachta. Is ann d'fhianáin chun ligean dár suímh ghréasáin oibriú agus chun cabhrú linn chun tuiscint cad é an t-eolas is áisiúla do chuairteoirí ár suíomh gréasáin. 

Fianán principios

Cuireann an polasaí fianán seo síos ar conas a úsáideann Dyson ar a chuid suíomh gréasáin ar fad ar fud an domhain. Sa pholasaí seo, nuair a dhéanann muid tagairt do "Dyson", "muid", "sinn" nó "ár", is éard atá i gcist againn cuideachta nó cuideachtaí grúpa Dyson nó cuideachtaí a chuireann an suíomh áirithe ar fáil duit. Tá eolas faoi cén cuideachta nó cé na cuideachtaí de chuid grúpa Dyson atá freagrach as mná suímh ghréasáin a chur ar fáil i do thír féin, agus as aon fhaisnéis phearsanta a bhailítear ag fianáin as a mbaintear feidhm ar na suímh ghréasáin sin, le fáil ar an Tairseach Príobháideachta trí chliceáil ar ar tháb do thíre féin (http://www.dyson.co.uk/change-country.aspx).


D'admháil

Trí choinneáil ort ag baint feidhme as ár suímh ghréasáin, glacann tú leis go mb'fhéidir go gcuirfear fianáin ar do ghléas, faoi mar a mhínítear sa pholasaí fianán seo. 

Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
Leathnaigh beartas fianán iomlán Dyson a léamh
Beartas Collapse fianán
 • Mar a úsáideann muid fianáin
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú
  Déanann go leor fianán ar ár suímh ghréasáin feidhmeanna bunúsacha; mar shampla, nuair a logálann tú isteach ar do chuntas Dyson, is cuimhin leo an fhaisnéis i do chuntas. 


  Tá fianáin eile ann nach bhfuil chomh bunúsach céanna ach a chabhraíonn linn chun tuiscint conas a úsáidtear ár suímh ghréasáin ag cuairteoirí, chun gur féidir linn feabhas a chur ar a ndéanann muid ar líne. Baineann muid feidhm as uirlisí Web Analytics i gcóir seo. Breathnaíonn siad ar rudaí mar an fhad a thógann sé ar ár suímh ghréasáin lódáil, mar a úsáidtear iad agus cén fhaisnéis is mó a mbreathnaíonn cuairteoirí ar ár gcuid suíomh gréasáin orthu. Cabhraíonn siad freisin chun aon pháirteanna dár gcuid suíomh gréasáin nach mbíonn ag feidhmiú chom h maith agus mar ba cheart dóibh a bheith a shainaithint – chun gur féidir linn rudaí a chur in gceart agus ár gcuid suíomh gréasáin a dhéanamh níos fearr duit féin agus d'úsáideoirí eile. 


  Tugann tríú cineál d'fhianáin le fios dúinn chomh maith agus a fheidhmíonn ár gcuid fógraíochta ar líne agus mar ar cheart dúinn ár bhfógraí ar líne a chur. Tugann na fianáin seo le fios dúinn má chuir ceann dár bhfógraí ar shuíomh gréasáin eile ar nós Google nó Yahoo cuairteoir go suíomh gréasáin de chuid Dyson. 


  Féadfaidh go mbainfidh muid feidhm as fianáin freisin le cabhrú linn chun rochtain ar dhaoine a bhfuil spéis acu i dtáirgí Dyson. Mar sin, má thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin de chuid Dyson, féadfaidh go bhfeicfidh tú ár bhfógraí ar shuímh eile. Tugtar amhargaíocht air seo nó fógraíocht de réir 
  iompair. 


  Ní nascann muid faisnéis a bhailítear ó fhianáin le haon taifid a d'fhéadfadh a a bheith againn mar gheall ort mar chustaiméir de chuid Dyson.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Cineálacha fianán á n-úsáid ag Dyson
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Baineann fianáin le dhá phríomhchatagóir: fianáin céad pháirtí (a shocraíonn muid féin) agus fianáin tríú páirtithe (a shocraítear ag tríú páirtithe).

  Fianáin céad pháirtithe
  Socraítear na fianáin seo againn féin ag Dyson. Den chuid is mó, cuireann siad feidhmeanna bunúsacha ar chumas ar ár suíomh gréasáin. Áirítear leo freisin ár gcuid fianán Web Analytics féin, a úsáideann muid chun tuiscint mar a úsáidtear ár suímh ghréasáin ag cuairteoirí chun gur féidir linn iad a fheabhsú.
  Fianáin tríú páirtithe
  Ní shocraítear fianáin tríú páirtithe ag Dyson ach ag tríú páirtithe roghnaithe a mbíonn muid ag obair leo. Cuireann cuid de na na fianáin tríú páirtithe seo seirbhísí áisiúla ar chumas, mar shampla, ceistiúcháin ar líne nó Live Chat (a ligeann duit ceisteanna chur ar shaineolaí de chuid Dyson). Socraítear cuid eile ag líonraí fógraíochta a mbíonn muid ag obair leo chun súil a choinneáil ar d'imeachtaí brabhsála, chun gur féidir leo ár bhfógraí ar líne a chur sna háiteanna is cuí. Sa rannán thíos ar Bhainistíocht fianán, míníonn muid conas is féidir leat do shocruithe a athrú chun go mbeidh a fhios ag tríú páirtithe (lena náirítear lucht fógraíochta) nach dteastaíonn uait go ndéantar tú a thraiceáil.
  Fianáin meán sóisialta
  Ligeann cuid de na leathanaigh ar ár gcuid suíomh gréasáin duit ár n-inneachar a roinnt le suíomh ghréasáin meán sóisialta ar nós LinkedIn, Facebook agus Twitter. Uaireanta leabaíonn muid físeáin ó shuímh ar nós YouTube. Socraíonn na suímh seo a gcuid fianán féin, nach rialaíonn muid. Féadfaidh go mbeidh a gcuid polasaithe fianán féin ag na suímh meán sóisialta sin a bheadh, má bhíonn fáil orthu, ar a suímh ghréasáin féin de ghnáth. Ba cheart duit athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar na polasaithe fianán seo chun a chinntiú go bhfuil tú sásta leo.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Bainistíocht fianán
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Ligeann na brabhsálaithe lín is mó ráchairt go léir duit bainistíocht a dhéanamh ar fhianáin. Is féidir leat roghnú glacadh leis an uile fhianán nó diúltú dóibh, nó díreach cineálacha sonracha d'fhianáin.

  Cad a tharlaíonn más rud é go ndiúltaíonn tú do na fianáin ar fad? 
  Beidh tú fós in ann feidhm a bhaint as páirteanna áirithe dár suímh ghréasáin ach beidh roinnt rannán áisiúla nach bhfeidhmeoidh má chuireann tú na fianáin ó chumas. Mar shampla, ní bheidh tú in ann logáil isteach agus rochtain ar do chuntas Dyson, rudaí a cheannach ná do bharánta Dyson a chlárú ar líne.
  Conas bainistíocht a dhéanamh ar fhianáin i mbrabhsálaithe lín éagsúla 
  Ligfidh an chuid is mó de bhrabhsálaithe fianáin a chur as. Tabhair faoi deara le do thoil go gcuirfidh cur fianán as srian leis an bhfeidhm a bhaineann tú as ár suíomh gréasáin. 

  Cuireann na naisc seo a leanas faisnéis ar fáil maidir le conas socruithe fianán a athrú ar roinnt brabhsálaithe a bhfuil ráchairt mhór orthu:

  • Apple Safari – https://support.apple.com/en-gb/HT201265
  • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/bin/-answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
  • Microsoft Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
  • Mozilla Firefox – http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
  Breis eolais faoi bhainistiú fianán

  www.allaboutcookies.org – áis áisiúil le neart mioneolais faoi fhianáin agus conas bainistíocht a dhéanamh orthu. 


  Tabhair faoi deara le do thoil nach dtugann muid freagra faoi láthair ar fhógraí Ná Traiceáil (DNT).
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe ar an bpolasaí fianán seo
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú
  Déanfaidh muid athbhreithniú is nuashonrú ar an bpolasaí seo uair sa bhliain ar a laghad agus déanfaidh muid nóta den dáta ar ar nuashonraíodh den uair dheiridh é. 


  Más rud é go n-athraíonn muid ár bpolasaí fianán, nochtfaidh muid na sonraí thíos. Más gá dúinn é, iarrfaidh muid ort a dhaingniú go bhfuil tú sásta le téarmaí an pholasaí fianán seo. 


  Rinneadh an polasaí seo a athbhreithniú agus a nuashonrú den uair dheiridh i Márta 2016.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe ar an bpolasaí fianán seo
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Márta 2016 – Seoladh Tairseach Dhomhanda Príobháideachta le polasaithe nua fianán.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistriúcháin den pholasaí fianán seo
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Aistríodh an polasaí fianán seo ón mBéarla go teanga oifigiúil roinnt tíortha éagsúla. Rinne muid seo chun cinntiú go mbíonn an polasaí soiléir agus inrochtana d'úsáideoirí uile ár gcuid suíomh gréasáin, apps agus táirgí ceangailte.

  Má bhíonn aon choimhlintí nó neamhréir idir na leaganacha aistrithe den pholasaí fianán seo, beidh tús áite ag an leagan Béarla.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Teagmháil linn
  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is féidir leat ríomhphost a sheoladh má tá ceisteanna, tuairimí nó imní ar bith ort dár bhFoireann Príobháideachta ag privacy@dyson.com. Tiocfaidh muid ar ais chugat chomh luath agus is féidir.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú