אנא בחר את שפתך

מדיניות הפרטיות שלנו זהה בכל הארצות והשווקים שבהם אנו פועלים.לנוחותך, תרגמנו אותה לשפות רבות ואנו ממשיכים להוסיף עוד תרגומים עם כניסתנו לשווקים חדשים.

Dyson privacy portal is available in the following languages: