Dysons allmänna integritetspolicy

Juni 2017

nledning

Det är viktigt för oss på Dyson att dina personliga uppgifter skyddas och aldrig kan missbrukas.

Vår integritetspolicy förklarar vilka personliga uppgifter vi inhämtar, varför vi inhämtar dem, vilken kontroll du har över dina personliga uppgifter och de förfaranden vi har inrättat för att skydda din integritet. Den gäller de personliga uppgifter vi inhämtar från Dysons webbsidor, via Dyson-appar (inklusive Dyson Link) och via våra tillhörande produkter (förklaras i detalj nedan). 


Genom att ge oss dina personliga uppgifter och genom fortsatt användning av våra produkter, appar och tillhörande produkter bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i denna integritetspolicy. Vi tar ansvar för de personliga uppgifter vi inhämtar om dig, och vårt mål är att vara transparenta i vår hantering av dem, och att ge dig kontroll över dem.


När vi nämner "Dyson", "oss", "vi" eller "vår" i denna integritetspolicy menar vi företag inom Dyson Group eller företag som tillhandahåller Dysons webbsidor, appar eller tillhörande produkter.  I denna policy kallar vi alla företag inom Dyson Group för "Dyson Group".  Information om vilket eller vilka företag inom Dyson Group som bär ansvaret för de personliga uppgifter som inhämtats om dig finns på vår integritetsportal. Klicka på fliken för ditt land (http://www.dyson.co.uk/change-country.aspx).


Om du har frågor om, kommentarer till eller problem med någon del av denna policy eller hur Dyson hanterar dina uppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till vårt Privacy Team på privacy@dyson.com.

Integritetsprinciper

Integritetsbestämmelser kan vara komplicerade.  Vi har försökt göra vår policy så tydlig och tillgänglig som möjligt.  För att underlätta har vi även gjort en sammanfattning av hur vi hanterar dina personliga uppgifter i våra integritetsprinciper nedan. Dessa principer visar vårt engagemang i att skydda din integritet och hantera dina personliga uppgifter på rätt sätt och på det vis du förväntar dig att de hanteras.


Vi på Dyson:

 1. Begär eller inhämtar endast de personliga uppgifter vi behöver för att tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och upplevelser våra kunder förväntar sig och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy.
 2. Ger dig kontroll över de personliga uppgifter vi har om dig så att de är korrekta och speglar dina preferenser.
 3. Ser till att dina personliga uppgifter alltid är säkra och skyddade
 4. Visar rättvisa och transparens i vår hantering av de personliga uppgifter vi har.
 5. Använder dina personliga uppgifter endast för det ändamål du litar på att vi använder dem till, enligt beskrivningen i vår policy.
 6. Säljer aldrig dina personliga uppgifter och delger dem endast till tredje part enligt beskrivningen i vår integritetspolicy, eller om du ber oss om det.
 7. Respekterar dina önskemål och kommer att informera dig om viktiga ändringar som påverkar dina personliga uppgifter eller hur vi använder dem. 
 8. Tar ansvar för de personliga uppgifter vi har om dig.
Läs mer Läs mindre
Expandera för att läsa hela Dyson integritetspolicy
Dölj sekretesspolicy
 • Vilka personliga uppgifter inhämtar vi?
  Läs mer
  Läs mindre

  Vi har inget intresse av att inhämta alla dina personliga uppgifter.  Den huvudsakliga anledningen till att vi inhämtar dina personliga uppgifter är för att kunna tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och erfarenheter som du och våra kunder förväntar sig från oss.

   

  Definitionen på personliga uppgifter varierar något på olika platser i världen. För att kunna garantera din integritet och skydd av dina uppgifter definierar vi dem som alla uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera dig eller andra personer.


  Vi inhämtar dina personliga uppgifter på ett antal olika sätt; du kan delge oss dessa uppgifter eller vi kan inhämta dem med andra metoder.  I det här avsnittet förklarar vi de olika sätt vi inhämtar dina personliga uppgifter på samt några syften dessa uppgifter används till.  För mer information om hur vi använder dina personliga uppgifter hänvisar vi till avsnittet med titeln "Hur använder vi dina personliga uppgifter?".
  Uppgifter du delger oss

  Vi inhämtar de personliga uppgifter du delger oss när du tar kontakt med oss eller interagerar med oss via vår webbsida, våra appar, per e-post, telefon eller liknande. Du kan välja att inte tillhandahålla vissa uppgifter, eller att be att de uppgifter som du tidigare tillhandahållit raderas.  Om du gör detta kan du eventuellt inte fullt ta del av våra produkter, vår teknik eller våra tjänster.


  Du delger oss till exempel dina uppgifter när du tar kontakt med vår kundtjänst, gör en beställning, registrerar en garanti, deltar i en enkät eller tävling eller fyller i ett frågeformulär, uppdaterar dina preferenser och kontouppgifter, ansluts via en Dyson-app eller betygsätter en av våra produkter på vår webbsida.


  Via denna interaktion delger du oss eventuellt: ditt namn, din adress, e-postadress, ditt telefonnummer och dina betalningsuppgifter.   Du tillhandahåller eventuellt även uppgifter om andra personer, till exempel om du har köpt en Dyson-produkt till en annan person eller om du registrerar en annan person för en Dyson-app.  I så fall måste du fråga denna person om han/hon är införstådd med att du delger oss de personliga uppgifterna, och med att vi använder dem enligt denna integritetspolicy.  

  Uppgifter från Dyson-produkter och appar

  Förutom de personliga uppgifter du delger oss om dig själv och din Dyson-produkt inhämtar och hanterar vi eventuellt personliga uppgifter direkt från dina Dyson-relaterade produkter och Dyson-appar. Med en relaterad produkt menas en "smart" Dyson-produkt eller en produkt som fungerar via internet eller via en Dyson-app.


  Eventuellt inhämtar vi uppgifter om hur du använder våra relaterade produkter eller appar så att vi kan förbättra deras prestanda och din upplevelse när du använder dem.  Vi inhämtar även eventuellt identifieringsuppgifter för internetprotokoll- (IP) och/eller mediatillgångskontroll (MAC) för din mobila enhet.


  En del av de uppgifter vi inhämtar när du använder våra relaterade produkter och appar gör det eventuellt möjligt för oss att lokalisera din relaterade produkt.  Dessa data inhämtas så att vi förstår vilka plats- och miljövillkor som gäller där din relaterade produkt brukas; till exempel genom att ge en hänvisning om vilken miljö den används i, vilket hjälper oss optimera den relaterade produktens prestanda.


  Vissa av våra relaterade produkter kan eventuellt inte användas om lokaliseringsuppgifter eller andra personliga uppgifter inte kan inhämtas, alltså ger du ditt tillstånd att uppgifterna används i detta syfte när du registrerar appen och använder en relaterad produkt.
  Uppgifter från din online-aktivitet

  Vi inhämtar och sparar vissa personliga uppgifter och anonym statistik från alla besökare på våra webbsidor, vare sig du aktivt delger oss dessa uppgifter eller enbart besöker våra webbsidor. De uppgifter vi inhämtar omfattar internetprotokoll- (IP) adressen för den enhet du använder, vilket webbläsarprogram du använder, ditt operatörsystem, datum och tid för inloggning, internetadress till den webbsida du kommer till vår webbsida från och uppgifter om hur du använder våra webbsidor.

   

  Vi använder dessa uppgifter till att se hur lång tid det tar för våra webbsidor att hämtas, hur de används, antalet besökare för olika delar av webbsidorna, och vilka uppgifter besökarna är mest intresserade av. Det hjälper oss också att identifiera eventuella delar av vår webbsida som inte fungerar som de ska - så att vi korrigera dem och göra vår webbsida bättre för dig och andra användare.

   

  Vi kopplar inga uppgifter som vi inhämtat från din aktivitet online med eventuell dokumentation av dig som Dyson-kund.

  Cookies

  När du använder våra webbsidor kan vi även använda uppgifter som inhämtats via cookies.  "Cookies" är små textfiler som webbsidor sparar på din enhet via din webbläsare. De har funnits sedan mitten på 1990-talet och är en av de vanligaste teknologierna på internet.


  Vissa av de cookies vi använder på Dyson inhämtar personliga uppgifter om dig.  Alla de uppgifter som inhämtas används enligt denna integritetspolicy.  När du använder våra webbsidor accepterar du att cookies eventuellt installeras på din enhet. 


  För mer information, inklusive om vilka sorters cookies vi använder och hur du förvaltar de cookies som placerats på våra webbsidor hänvisar vi till vår policy om cookies på. Observera att vi för närvarade inte reagerar på Do Not Track-(DNT) signaler. 

  E-postkommunikation

  Så länge du är införstådd med det vill vi hålla dig uppdaterad om allt som händer på Dyson och som vi tror kan intressera dig; vare sig det gäller den senaste produktpresentationen, erbjudanden till ägare eller aktuella evenemang vill vi se till att du är nöjd med den information du erhåller från oss. Du kan ta reda på hur du kan uppdatera eller ändra huruvida du vill höra från oss, eller hur du ber oss avsluta kommunikationen, i avsnittet nedan med titeln "Hur kan du ändra det sätt på vilket vi tar kontakt med dig?"     

   

  Ibland erhåller vi meddelanden när du öppnar ett e-postmeddelande från oss; vi använder denna statistik för att hjälpa våra team gör våra e-postmeddelanden så intressanta det går genom att ge dig intressant information och en intressant upplevelse. 

  Sociala medier

  Vi älskar att kommunicera med dig via sociala media. Du kan använda sociala media för att kontakta oss om dina Dydon-produkter, eller för att låta folk veta vad du tycker om din Dyson-produkt. Vi granskar offentligt tillgängliga sociala media och webbsidor online för att bättre förstå vad folk säger om oss och våra produkter, vår teknologi och våra tjänster och för att hjälpa de kunder som föredrar att kommunicera med oss via sociala media.

   

  De uppgifter vi inhämtar från sociala media och webbsidor online omfattar ibland personliga uppgifter som lagts ut på nätet och är tillgängliga för allmänheten. Vi ser till att ange källan till alla de uppgifter vi använder, eller att källan förblir anonym.

   

  Dylika online- och sociala mediesidor har en egen integritetspolicy som förklarar hur de använder och delar dina personliga uppgifter.  Du bör granska dessa uppgifter noga innan du använder dessa webbsidor för att se till att du är införstådd med det sätt dina personliga uppgifter inhämtas och delas på.

  Läs mer Läs mindre
 • Hur använder vi dina personliga uppgifter?
  Läs mer
  Läs mindre

  Den huvudsakliga anledningen till att vi inhämtar dina personliga uppgifter är för att kunna tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och erfarenheter som du förväntar sig från oss. 

  Uppgifter du delger oss

  Vi använder de personliga uppgifter du delger oss på följande sätt: 

  • För att svara på dina frågor och önskemål;
  • För att kommunicera med dig;
  • För att tillhandahålla tjänster och support för våra produkter;
  • För enkäter om tillfredsställande av kunder och för att hjälpa oss förbättra din upplevelse om du behöver support från en av våra experter;
  • För att hålla dig uppdaterad om alla ändringar på Dysons-policyer, bestämmelser och villkor samt annan information vi gärna vill delge dig;
  • För att berätta för dig om våra andra produkter och tjänster så länge du är införstådd med detta;
  • För att delge dig viktiga service-uppdateringar om dina Dyson-produkter.
  Uppgifter från Dyson-produkter och appar

  Vi använder de personliga uppgifter vi inhämtar från Dyson-produkter och appar, separat eller i kombination med dina kunduppgifter (de uppgifter du delger oss) på följande sätt: 

  • För att övervaka våra produkters prestanda och stabilitet;
  • För att förbättra våra produkter, vår teknologi och våra tjänster;
  • För att övervaka hur du använder våra relaterade produkter eller appar så att vi kan förbättra deras prestanda och din upplevelse när du använder dem;
  • För att tillhandahålla uppdateringar och tjänster till våra relaterade produkter (inklusive uppdateringar och uppgraderingar för programvaran och våra appar); och
  • För profilering och statistisk analys av hur våra produkter används.
  Uppgifter från din online-aktivitet

  Vi använder personliga uppgifter från din online-aktivitet (inhämtade med hjälp av cookies):

  • För att anpassa det sätt på vilket du handlar hos oss i framtiden; till exempel genom att visa dig produkter och erbjudanden som vi tror att du gillar; och
  • För profilering och statistisk analys av produktens popularitet, och våra kunders beteende när de använder våra webbsidor eller appar.
  Annan eventuell användning av din personliga uppgifter

  Eventuellt använder vi dina personliga uppgifter:

  • För att assistera vid tvister, krav eller undersökningar i relation till din Dyson-produkt eller för garantier; och
  • För att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.
  Läs mer Läs mindre
 • Dysons kontaktlöfte
  Läs mer
  Läs mindre

  Vi älskar att hålla dig uppdaterad, vare sig det gäller tillkännagivandet av vår senaste produkt, erbjudanden för ägare, möjligheter att testa nya Dyson-produkter eller förestående evenemang. 


  Vi gör detta på olika sätt, inklusive e-post, post, SMS och telefon, men endast med ditt medgivande.

   

  Slutligen vill vi att du är nöjd med den kommunikation du får från oss.

   

  Därför lovar vi att:

   • Bara skicka information om marknadsföring om du har bett oss göra detta;
   • Bara tillåta Dyson Group skicka information om marknadsföring om du har bett oss göra detta;
   • Aldrig lämna dina personliga uppgifter till någon utanför Dyson Group som vill använda den för egen marknadsföring; och
   • ge dig möjlighet att när som helst avbryta kommunikation om support eller marknadsföring.
  Läs mer Läs mindre
 • Dyson-support för ägare
  Läs mer
  Läs mindre

  Ibland använder vi eventuellt dina personliga uppgifter för att hjälpa dig med den Dyson-produkt du äger.  Vi gör detta på olika sätt, inklusive e-post, post, SMS, telefon och meddelanden på appen. 

   

  Vi skickar följande supportinformation till användare av våra produkter och tjänster:

  • Praktisk information om din Dyson-produkt eller den Dyson-tjänst du använder;
  • Påminnelser om hur du genomför underhåll på din Dyson-produkt så att den fungerar på bästa sätt;
  • Information om en rekommenderad app eller software-uppdatering eller uppgradering som eventuellt förbättrar prestandan på din produkt;
  • Information om hur och var du får hjälp av Dyson-experter om du behöver hjälp;
  • Information om din Dyson-garanti;
  • Information om eventuellt viktiga produktsäkerhets- eller återkallningsmeddelanden; och           
  • begäran om din feedback om vår prestanda efter användning av e Dyson-produkt eller tjänst.

  Vi skickar supportinformation så länge du inte ändra dina preferenser eller anger att du inte längre vill erhålla supportinformation från oss.  Se avsnittet nedan för med information om hur man gör detta.

   

  Om dina uppgifter ändras ber vi dig informera oss så att vi kan hålla kontakten.

  Läs mer Läs mindre
 • Hur kan du ändra det sätt på vilket vi kontaktar dig angående våra produkter, tjänster och support?
  Läs mer
  Läs mindre
  Vi skickar endast marknadsföringsinformation till dig om du har gett ditt medgivande. 

   

  På följande sätt kan du ändra det sätt vi kontaktar dig på: 

   

  Opt-In/Börja kontakta mig;


  Om du inte tidigare bett oss skicka marknadsföringsinformation kan du be oss att börja kontakta dig (ibland kallas detta "opt-in") genom att:

  • Ta kontakt med Dysons kundtjänst och tillkännage att du vill erhålla information från oss; eller
  • Logga in på ditt konto på vår webbsida och ändra dina preferenser och uppgifter.


  Ändra dina preferenser


  Om du tidigare sagt att du vill att vi kontaktar dig ("opted-in", men vill ändra eller uppdatera det sätt på vilket vi gör så kan du ändra dina preferenser genom att:

  • Ta kontakt med Dysons kundtjänst och förklara att du vill ändra eller uppdatera det sätt vi kontaktar dig på; eller
  • Logga in på ditt konto på vår webbsida och ändra dina preferenser och uppgifter.


  Opt-Out/Sluta kontakta mig;


  Om du inte längre vill erhålla marknadsförings- eller supportinformation (ibland kallat "opting out" kan du göra detta när som helst genom att: 

  • Ta kontakt med Dysons kundtjänst i ditt land och förklara att du inte längre vill erhålla denna information;
  • Använda alternativet avsluta abonnemang i all vår e-postkorrespondens (på all marknadsförings- och supportkommunikation), eller
  • Logga in på ditt konto på vår webbsida och ändra dina preferenser och uppgifter.
  • Skicka ett e-postmeddelande till vårt allmänna sekretessteam på privacy@dyson.com.  
  Läs mer Läs mindre
 • Vilka personliga uppgifter delar Dyson med tredje part?
  Läs mer
  Läs mindre

  Det är viktigt att säga att vi aldrig kommer att sälja dina personliga uppgifter och endast delge dem till tredje part enligt beskrivningen i vår integritetspolicy, eller om du ber oss om det. 

  Vi delar dina personliga uppgifter med vissa tredje parter, som tillhandahåller tjänster i vårt namn. De har endast tillgång till de personliga uppgifter de behöver för att utföra dessa tjänster. De är skyldiga att hålla dina personliga uppgifter konfidentiella och får inte använda dem på annat sätt än det vi ber dem om och alltid enligt denna säkerhetspolicy.

  De tredje parter som tillhandahåller tjänster i vårt namn indelas i följande kategorier:
  • Andra företag från Dyson Group;
  • Våra distributörer, som hjälper oss att sälja våra produkter i vissa länder;
  • De personer som hjälper oss med leveransen till dig;
  • Tredje parter som hjälper oss med posttjänster, produkttjänster och reparationer, bearbetning av produktköp, ekonomisk service, granskning, förvaltningstjänster, IT-teknologi (t.ex. dataförvaring), säkerhetstjänster och försäkringskrav; 
  • Tredje parter som assisterar vid marknadsföring; inklusive hjälp för att få oss att förstå hur väl vår marknadsföring online fungerar, eller hur man når personer som är intresserade av Dyson-produkter genom att sätta cookies på våra webbsidor (mer information o detta finns i vår policy om cookies); och
  • Tredje part som hjälper oss förse dig med tjänster och svar.

  Vi ansvarar för de personliga uppgifter du delger oss och kräver att de tredje parter med vilka vi delar dina personliga uppgifter tillämpar samma nivå på sitt integritetsskydd som denna integritetspolicy. 

  Vi tillhandahåller även dina personliga uppgifter om lagen så kräver, inklusive som svar på en rättslig procedur, till exempel ett domstolsbeslut eller en stämning, eller för att följa andra nationella, statsomfattade, regionala eller lokala lagar.

  För mer information om hur vi använder dina personliga uppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till vårt Privacy Team på privacy@dyson.com.

  Vi har utökat funktionaliteten hos några av våra anslutna produkter, vilket gör det möjligt för din Dyson-apparat att interagera med vissa tredjepartsprodukter som du kanske har i ditt hem (som till exempel Amazon Echo, även känd som Alexa). Denna funktionalitet gör det möjligt för dig att utnyttja alla fördelarna med en "smart" hemmiljö. Men produkterna interagerar endast om du vill att de ska göra det, genom att du aktiverar relevant funktionalitet.

  Om du tillåter att din anslutna Dyson-apparat interagerar med en tredjepartsprodukt, kommer viss information (inklusive eventuell privat information) att delas med tredjepartsprodukten och relevant tredjepartsleverantör. I allmänhet behöver vi dela med oss ett unikt referensnummer för att ansluta två produkter samt information om din produkt och hur du använder den. Vi delar privat information så lite som vi behöver, för att två produkter ska kunna interagera. Mer detaljerad information om hur tredje part använder din privata information (utöver den privata information tredje part får via sin produkt) finns i tredje parts sekretesspolicy. Du bör noggrant läsa igenom tredje parters sekretesspolicyer innan du använder deras produkter och innan du kopplar ihop dem med din anslutna Dyson-apparat. Du kan säkerställa att din anslutna Dyson-apparat inte delar information med tredjepartsprodukten genom att inaktivera anslutningen mellan dem.

  För att ta reda på mer om vilken information som delas mellan din anslutna Dyson-apparat och en tredjepartsprodukt, vänligen kontakta vårt team som har hand om frågor kring sekretesspolicyn på privacy@dyson.com.
  Läs mer Läs mindre
 • Länkar till tredje parts webbsidor
  Läs mer
  Läs mindre

  Vi kan även tillhandahålla länkar till andra webbsidor som inte hanteras och kontrolleras av Dyson.

   

  Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor eller för hur den tredje part som är ansvarig för dem inhämtar och använder dina personliga uppgifter. Vi varken stödjer eller representerar webbsidor från tredje part.

   

  Webbsidor från tredje part har ev. en egen integritetspolicy som förklarar hur de använder och delar dina personliga uppgifter.  Du bör granska dessa uppgifter noga innan du använder dessa webbsidor för att se till att du är införstådd med det sätt dina personliga uppgifter inhämtas och delas på.  

  Läs mer Läs mindre
 • Hur länge sparar vi dina personliga uppgifter?
  Läs mer
  Läs mindre

  Vi sparar endast dina personliga uppgifter så länge det behövs för att kunna använda dem enligt beskrivningen i denna integritetspolicy, och så länge lagen kräver att vi behåller dem.

  Läs mer Läs mindre
 • Din kontroll och dina val
  Läs mer
  Läs mindre

  Vi ger dig kontroll över de personliga uppgifter vi har om dig så att de är korrekta och speglar dina preferenser.

   

  Du har rätt att se, uppdatera och korrigera de personliga uppgifter vi har om dig. Du kan även be oss ta bort personliga uppgifter om dig eller begränsa användningen av dessa (se avsnittet ovan om uppdatering av dina preferenser).

   

  Om lagen i ditt land tillåter att vi tar en avgift för insyn i uppgifterna kommer vi ange detta när vi svarar på din begäran.

   

  Vi tar ingen avgift för uppdateringar, ändringar eller radering av personliga uppgifter.

   

  Om du vill se, uppdatera eller ändra dina personliga uppgifter eller om du vill att vi ska ta bort vissa personliga uppgifter vi har om dig, eller begränsa användningen av dessa, ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy@dyson.com.
  Läs mer Läs mindre
 • Hur skyddar vi dina personliga uppgifter?
  Läs mer
  Läs mindre

  Det är viktigt för oss att skydda dina personliga uppgifter.  Vi utför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, inklusive kryptering, för att skydda dina personliga uppgifter och din integritet, och granskar dessa regelbundet.  Vi skyddar dina personliga uppgifter med en kombination av fysiska kontroller och IP-säkerhetskontroller, inklusive tillgångskontroller som begränsar och förvaltar det sätt på vilket dina personliga uppgifter och data behandlas, förvaltas och hanteras.  Vi ser även till att vår personal har en lämplig utbildning i hur dina personliga uppgifter ska skyddas.  Våra rutiner innebär att vi ibland begär ett identitetsbevis innan vi delar dina personliga uppgifter med dig.

   

  I det osannolika fall vi drabbas av ett säkerhetsbrott som komprometterar vårt skydd av dina personliga uppgifter och vi måste informera dig kommer vi att göra detta.

   

  Läs mer Läs mindre
 • Data transfers, storage and the global handling of your personal information
  Läs mer
  Läs mindre

  Dyson is headquartered in the United Kingdom (UK).   


  We collect personal information in the country in which you live.  We then host and store that information in the European Economic Area (EEA).  Those third parties that we share your personal information with may handle or transfer your personal information outside of the UK, and outside of the EEA, to other countries in which they have facilities.  


  We will make sure that both any transfer of your personal information by us or by the third parties that we share your personal information with, and our handling of your personal information, complies with those laws which apply to us.  In any case, our transfer, storage and handling of your personal information will continue to be governed by this privacy policy. 


  By submitting your personal information to us, and by using our websites, apps or connected products, you agree to us transferring, storing and handling your personal information in this way.  

  Läs mer Läs mindre
 • Barn
  Läs mer
  Läs mindre

  Dysons webbsidor, appar och produkter är inte avsedda för barn. Vi inhämtar inga personliga uppgifter om barn, så vitt vi vet.   


  Om du är ett barn ska du inte försöka bli en registrerad användare av våra webbsidor, appar eller produkter eller på annat sätt delge oss personliga uppgifter.  Om vi får reda på att vi oavsiktligt har erhållit personliga uppgifter från ett barn kommer vi att radera denna information så snabbt som möjligt.  


  Om du känner till ett barn som har delgett oss sina personliga uppgifter ber vi dig kontakta oss på privacy@dyson.com.
  Läs mer Läs mindre
 • Dyson careers
  Läs mer
  Läs mindre
  Webbsidan Dyson Careers använder dina personliga uppgifter för att tillhandahålla information eller tjänster som du har begärt och stödjer även din ansökan om anställning på Dyson.


  För mer information om hur vi använder dina personliga uppgifter när du använder webbsidan Dyson Careers hänvisar vi till https://careers.dyson.com/privacy-policy.

  Läs mer Läs mindre
 • Ändringar av denna integritetspolicy
  Läs mer
  Läs mindre
  Vi granskar och uppdaterar denna policy minst en gång om året och anger senaste uppdateringsdatum nedan.

  Om vi ändrar vår integritetspolicy anger vi ändringens detaljer nedan. Om vi har din e-postadress skickar vi ev. även ett e-postmeddelande med information om ändringarna.  Vid behov ber vi dig även bekräfta att du är införstådd med ändringarna. 

  Vi håller vad vi lovar.  Vi kommer aldrig att ändra våra bestämmelser och rutiner på ett sätt som minskar skyddet av de personliga uppgifter vi har om dig utan ditt medgivande.  

  Den senaste granskningen och uppdateringen av denna integritetspolicy skedde i Juni 2017.

  Läs mer Läs mindre
 • Tidigare ändringar av denna integritetspolicy
  Läs mer
  Läs mindre
  Juni 2017 – Vi har utökat funktionaliteten hos några av våra anslutna produkter, vilket gör det möjligt för din Dyson-apparat att interagera med vissa tredjepartsprodukter som du kanske har i ditt hem (som till exempel Amazon Echo, även känd som Alexa).


  Mars 2016 – En allmän integritetspolicy lanseras med nya integritetsbestämmelser.
  Läs mer Läs mindre
 • Översättningar av denna integritetspolicy
  Läs mer
  Läs mindre

  Denna integritetspolicy har översatts från engelska till det officiella språket i ett antal olika länder.  Detta har vi gjort för att se till att policyn är tydlig och tillgänglig för alla användare av våra webbsidor, appar och relaterade produkter. 

  Om det finns konflikter eller avvikelser mellan olika översättningar av denna policy gäller den engelska versionen.

   

  Läs mer Läs mindre
 • Kontakta oss
  Läs mer
  Läs mindre
  Om du har frågor, kommentarer eller problem ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till vårt Privacy Team.  


  Om du inte är nöjd med vårt svar efter att ha talat med oss kan du ta kontakt med den myndighet i ditt land som ansvarar för hanteringen av klagomål på användning av personliga uppgifter.    


  Du kan när som helst ta kontakt med vårt Privacy Team på privacy@dyson.com.  Vi hör av oss så snart som möjligt.
  Läs mer Läs mindre