โปรดเลือกภาษาของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเหมือนกันในทุกประเทศ และทุกตลาดที่เราดำเนินกิจการ.เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้แปลนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นภาษาต่าง ๆ และกำลังมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อเราเข้าไปดำเนินกิจการในตลาดใหม่ ๆ.

นโยบายความเป็นส่วนตัวของไดสันให้บริการในภาษาดังต่อไปนี้: