Разширете, за да прочетете пълните подробности за бисквитките на Dyson

Свиване на подробности за бисквитки

 • Adobe Analytics

  Прочетете повече
  Прочетете по-малко

  Име:
  s_visitStartEvent


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  1 на първа страница от посещението, в противен случай 0


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  s_visit


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  1 на първа страница от посещението, в противен случай 0


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  s_sq


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  съдържа информация за предишната връзка, кликната от потребителя


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  s_cc


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  проверява дали бисквитките са позволени


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  s_ppv2undefined


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  Записва частта от страницата (0-100%), която потребителят преглежда


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  s_lv_s


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  Преценява броя дни от последното посещение на сайта ви от даден посетител


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  s_lv


  Изтичане:
  3 години


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  Преценява броя дни от последното посещение на сайта ви от даден посетител


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  s_getNewRepeat


  Изтичане:
  1 месец


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  Установява дали даден посетител е нов или се връща


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  dtm_{name}


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  запазва стойностите на данни на ниво „сесия”, ако функцията sessionStorage не се поддържа от браузъра


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  gpv_{name}


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  Улавя стойността на променлива на Analytics („{name}") в следващия изглед на страница


  Категория:
  Бисквитки за ефективност

  Прочетете повече Прочетете по-малко
 • Adobe Test and Target

  Прочетете повече
  Прочетете по-малко

  Име :
  mbox


  Изтичане:
  2 седмици


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  съхранява информация за управление на таргетирани кампании


  Категория:
  Бисквитки за ефективност

  Прочетете повече Прочетете по-малко
 • Adobe Marketing Cloud

  Прочетете повече
  Прочетете по-малко

  Име :
  AMCVS_ (starts with)


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  използва се за идентифициране на посетители


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  ACMV_ (starts with)


  Изтичане:
  2 години


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  използва се за идентифициране на посетители


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  demdex


  Изтичане:
  6 месеца


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  използва се за идентифициране на посетители


  Категория:
  Бисквитки за ефективност

  Прочетете повече Прочетете по-малко
 • Adobe Audience Manager

  Прочетете повече
  Прочетете по-малко

  Име :
  dpm


  Изтичане:
  6 месеца


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  използва се за идентифициране на посетители


  Категория:
  Бисквитки за ефективност

  Прочетете повече Прочетете по-малко
 • Adobe Media Optimizer

  Прочетете повече
  Прочетете по-малко

  Име :
  everest_g_v2


  Изтичане:
  2 години


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  използва се за идентифициране на посетители


  Категория:
  Рекламни бисквитки и бисквитки за таргетиране
  Име :
  everest_сесия_v2


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  използва се за идентифициране на посетители


  Категория:
  Рекламни бисквитки и бисквитки за таргетиране

  Прочетете повече Прочетете по-малко
 • Google Analytics

  Прочетете повече
  Прочетете по-малко

  Име :
  _ga


  Изтичане:
  2 години


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  идентифициране на потребители


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  _gid


  Изтичане:
  24 часа


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  идентифициране на потребители


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  _gat


  Изтичане:
  1 минута


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  заявки за ограничаване


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  AMP_TOKEN


  Изтичане:
  30 секунди до 1 година


  Тип:
  перманентна


  Описание:


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  _gac_


  Изтичане:
  90 дни


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  използва се за свързване на данни от Adwords


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  __utmt


  Изтичане:
  1 минута


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  честота на заявка за ограничаване


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  __utma


  Изтичане:
  2 години


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  идентифициране на потребители / сесия


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  __utmb


  Изтичане:
  30 минути


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  идентифициране на нови потребители / сесия


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  __utmc


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  идентифициране на нови потребители / сесия


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  __utmz


  Изтичане:
  6 месеца


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  информация за кампания


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  __utmv


  Изтичане:
  2 години


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  персонализирана променлива за посетител


  Категория:
  Бисквитки за ефективност

  Прочетете повече Прочетете по-малко
 • Adobe Dynamic Tag Manager

  Прочетете повече
  Прочетете по-малко

  Име :
  _sdsat_traffic_source


  Изтичане:


  Тип:
  сесия


  Описание:
  съхранява източника на трафик на потребителя


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  _sdsat_pages_viewed


  Изтичане:


  Тип:
  сесия


  Описание:
  съхранява броя страници, разгледани от потребителя


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  _sdsat_сесия_count


  Изтичане:


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  съхранява броя сесии за потребителя


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  _sdsat_landing_page


  Изтичане:


  Тип:
  сесия


  Описание:
  съхранява първата страница, посетена от потребителите


  Категория:
  Бисквитки за ефективност

  Прочетете повече Прочетете по-малко
 • Maxymiser

  Прочетете повече
  Прочетете по-малко

  Име :
  mmapi.store.p.[0..N


  Изтичане:
  1 година


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  Информация за профил на клиента: анонимно ID на посетител, исторически профил на посетителя (генерирани събития и проследени действия).
  Име на сервизен възел на Maxymiser Content Generator.
  Критерии за персонализиране (персонализирани атрибути) - устойчиви стойности, уловени от страниците на сайта с помощта на персонализирани скриптове за CD API (чрез visitor.storeAttr(); напр. VisitorType=Customer)
  Данни за кампания, уловени от страниците на сайта чрез CD API скриптиране (с помощта на campaign.setData(); напр. MostViewedCategory=Bikes).
  Външни ID-та на посетители, уловени от CD API скриптове (чрез visitor.storeId()).


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  mmapi.store.s.[0..N]


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  Отложени действия, които да бъдат предадени на Maxymiser CG услугата със следната заявка (обикновено се използва за улавяне на успешно преминаване след кликване върху връзка).
  Критерии за персонализиране (персонализирани атрибути) - стойности за сесията, уловени от страниците на сайта с помощта на персонализирани скриптове за CD API (чрез visitor.storeAttr() с период на изтичане 0; напр. loggedIn=yes).
  Данни за кампания, уловени от страниците на сайта чрез CD API скриптиране (с помощта на campaign.setData() с изтичане 0; напр. PagesViewed=5).
  Oracle Maxymiser Utilities да се активират от удостоворен потребител на Oracle Maxymiser (напр. QA инструмент, инструмент за дебъг и др.)
  Oracle Maxymiser Utilities да се активират от удостоворен потребител на Oracle Maxymiser


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  mmcore.tst


  Изтичане:
  сесия на браузър


  Тип:
  сесия


  Описание:
  Помощна бисквитка за тестване дали бисквитките са позволени в браузъра на посетителя.


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  mmapi.p.{name}


  Изтичане:
  1 година


  Тип:
  перманентна


  Описание:
  pd и mmid: Информация за профил на клиента: анонимно ID на посетител, исторически профил на посетителя (генерирани събития и проследени действия).
  srv: Име на сервизен възел на Maxymiser Content Generator.
  uat: критерии за персонализиране (персонализирани атрибути) - устойчиви стойности, уловени от страниците на сайта с помощта на персонализирани скриптове за CD API (чрез visitor.storeAttr(); напр. VisitorType=Customer).
  ids: външни ID-та на посетители, уловени от CD API скриптове (чрез visitor.storeId()).
  un: Oracle Maxymiser Utilities да се активират от удостоворен потребител на Oracle Maxymiser (напр. QA инструмент, инструмент за дебъг и др.)
  cfgID: тестова среда, активира се само за удостоверен потребител на Oracle Maxymiser (напр. Sandbox или Production)


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  mmapi.d.{name }


  Изтичане:
  неизвестно


  Тип:
  неизвестно


  Описание:
  uv:: отложени действия, които да бъдат предадени на Maxymiser CG услугата със следната заявка (обикновено се използва за улавяне на успешно преминаване след кликване върху връзка).


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  mmapi.e.{name } and mmapi.{name }


  Изтичане:
  неизвестно


  Тип:
  неизвестно


  Описание:
  Данни за кампания, уловени от страниците на сайта чрез CD API скриптиране (с помощта на campaign.setData(), visitor.setData(), и др.; напр. MostViewedCategory=Bikes).


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  maxymiser.optout


  Изтичане:
  неизвестно


  Тип:
  неизвестно


  Описание:
  Определя дали даден посетител трябва да бъде изключен от тестването на Maxymiser.


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  maxymiser.pd


  Изтичане:
  неизвестно


  Тип:
  неизвестно


  Описание:
  Информация за профил на клиента: анонимно ID на посетител, исторически профил на посетителя (генерирани събития, проследени действия).


  Категория:
  Бисквитки за ефективност
  Име :
  maxymiser.mmid


  Изтичане:
  неизвестно


  Тип:
  неизвестно


  Описание:
  Анонимно ID на посетител.


  Категория:
  Бисквитки за ефективност

  Прочетете повече Прочетете по-малко