Oznámení o ochraně osobních údajů pro vlastníky zařízení

Ve společnosti Dyson se zavazujeme, že zajistíme ochranu vašich osobních údajů tak, aby nikdy nedošlo k jejich zneužití. Abychom mohli vyvíjet lepší technologie a poskytovat lepší služby, shromažďujeme prostřednictvím webových stránek společnosti Dyson, aplikací Dyson Link a MyDyson a našich přístrojů připojených k internetu různé údaje. Tyto informace pečlivě chráníme a zacházíme s nimi velmi obezřetně. Otevřeně informujeme o jejich využití a vždy vám poskytneme přehled o informacích, které s námi sdílíte.
„Inženýři společnosti Dyson se zaměřují na to, aby hardware a software spolupracovali na vývoji vysoce výkonné technologie, která rozumí prostředí, ve kterém se nachází, a jak ji zlepšit. Naše stroje jsou stále inteligentnější, ale se znalostmi přichází i velká odpovědnost. Úmyslně se opíráme o data zachycujeme a zacházíme s nimi s velkým respektem. Prioritu považujeme za ochranu vašeho soukromí a ochranu a bezpečné uložení vašich dat. “ James Dyson

Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje?

Společnost Dyson přebírá odpovědnost za vaše osobní údaje, které uchováváme. Společnost Dyson přebírá odpovědnost za vaše osobní údaje, které uchováváme. Jsme globální organizace a působíme v mnoha zemích.

Výrazy „Dyson“, „nás“, „my“ nebo „naše“ se v rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů rozumí společnost Dyson Holdings Pte. Limited a její dceřiné společnosti, které jsou poskytovateli webových stránek, aplikací nebo připojených výrobků společnosti Dyson, případně nesou odpovědnost za prodejny, stánky nebo akce ve vaší zemi. Výrazem „skupina Dyson“ se rozumí všechny společnosti ve skupině Dyson.

Jak nás kontaktovat

Informace o společnosti nebo společnostech ve skupině Dyson Group, které nesou primární odpovědnost za veškeré vaše shromážděné osobní údaje, a o způsobech, kterými se s nimi můžete spojit, jsou k dispozici na stránce Kontakty. Stránce Kontakty. Přejete-li si obdržet toto nebo jiné oznámení v jiném formátu, případně máte jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy v souvislosti s používáním vašich osobních údajů z naší strany, obraťte se prosím na náš globální tým pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem na adrese privacy@dyson.com nebo písemně na poštovní adrese:

Global Privacy Team
Dyson
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire
United Kingdom
SN16 0RP

Můžete také kontaktovat regulační orgán nebo úřad vaší země, který nese odpovědnost za řešení stížností týkajících se používání osobních údajů.

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme

Není nutné, abychom shromažďovali všechny vaše osobní údaje. Naším hlavním důvodem pro shromažďování vašich osobních údajů je poskytování a zlepšování služeb, výrobků a zkušeností, které od nás vy i ostatní zákazníci očekáváte.

Osobní údaje se všude na světě definují trochu jinak. Abychom zaručili vaše soukromí a ochranu vašich informací, definujeme je jako jakékoli informace, které by mohly být použity k identifikaci vaší nebo jiné osoby.

Rozbalit vše ke čtení

Sbalit vše

 • Vaše osobní údaje shromažďujeme mnoha různými způsoby včetně:

  Další informace
  Číst méně

  1. Informací, které s námi sdílíte prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací, e-mailem nebo telefonicky, osobně v našich prodejnách, na stáncích a akcích nebo jiným způsobem.

  2. Informace z vašich připojených produktů Dyson – produkty, které jsou „inteligentní“ nebo „chytré“, mají možnost připojení k internetu nebo je lze ovládat prostřednictvím aplikace MyDyson (viz Upozornění k chytrému přístroji, kde najdete informace pro váš konkrétní produkt).

  3. Informace z vašich online interakcí prostřednictvím souborů cookie a podobných sledovacích technologií (viz Upozornění k souborům Cookie, kde najdete další informace).

  4. Informace z naší vzájemné komunikace (například e-maily a živé chaty nebo komunikace prostřednictvím aplikace MyDyson) a informace o tom, jak se zapojujete do e-mailové komunikace a komunikací přes aplikace, které vám zasíláme.

  5. Veřejně dostupných informací z vašich interakcí s naší společností na sociálních sítích nebo z příspěvků o naší společnosti.

  6. Informací z našich obchodů, stánků a/nebo akcí – jako jsou záběry z kamerových systémů, filmové záznamy a fotografie.

  7. Informací získaných z vašeho chytrého zařízení při návštěvě našich obchodů prostřednictvím připojení přes Bluetooth nebo Wi-Fi – jedná se například o vaši polohu.

  8. Informací od poskytovatelů údajů v postavení třetích stran, kterým jste dali souhlas se sdílením svých údajů.

  Další informace Číst méně
 • Vaše osobní údaje, jejichž zpracování provádíme, spadají převážně do jedné z následujících kategorií:

  Další informace
  Číst méně

  Kategorie Příklady
   

  Osobní údaje

  Jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookie ID, přihlašovací údaje a informace o vašem zařízení (např. ID nebo číslo IMEI).

   
  OInformace o objednávce Číslo objednávky, zakoupený/é produkt(y), platební údaje, záznam o doručení.
   
  Internetová aktivita Informace získané prostřednictvím online sledovacích technologií (např. souborů cookie, jež zaznamenávají, kterou část našich webových stránek jste sledovali déle v porovnání s ostatními)
   
  Geolokační údaje Pokud se připojíte k Wi-Fi Dyson v některé z našich prodejen, budeme vědět, že se vaše chytré zařízení v naší prodejně v daný okamžik nachází. 

  Společnost Dyson používá služby zjišťování polohy v systému Android za účelem párování produktů Dyson s aplikací MyDyson přes Bluetooth nebo WiFi. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Dyson na základě tohoto připojení neshromažďuje žádné údaje o vaší poloze.

  Kromě toho náš Solar Cycle využívá služby zjišťování polohy na pozadí za účelem:
  • Příjem softwarových aktualizací produktu
  • Za účelem synchronizace času na produktu s časem na vašem připojeném mobilním zařízení
  • Za účelem načtení a doplnění veškerých časových plánů, preferencí a změn nastavení vašeho produktu
  • Za účelem udržování správného světelného profilu na základě umístění vašeho osvětlení

  Údaje o poloze přístroje Solar Cycle jsou v rámci společnosti Dyson anonymizovány, protože lokalizační údaje se vztahují k produktu a nikoli k uživateli. 
   
  Údaje o předvolbách Informace, jako jsou marketingové preference, domácnost, vaše alergie, zájmy a co vás v souvislosti s produkty Dyson nejvíce oslovuje (např. prostřednictvím vašeho účtu Dyson nebo z odpovědí v dobrovolných průzkumech či prostřednictvím aplikace MyDyson).
  Další informace Číst méně
Pokud s námi sdílíte osobní údaje jiných osob (když například koupíte produkt Dyson pro někoho jiného, nebo pokud jste do aplikace MyDyson zaregistrovali jinou osobu), budete se muset dané osoby dotázat, zda jí tato skutečnost nevadí a zda jí nevadí, že s jejími osobními údaji budeme nakládat podle těchto zásad ochrany osobních údajů.

A konečně, webové stránky, aplikace a výrobky společnosti Dyson nejsou určeny dětem. Pokud vědomě shromažďujeme a zpracováváme údaje o dětech, v okamžiku sběru takových údajů poskytneme příslušné informace o jejich zpracování. V okamžiku sběru takových údajů dle potřeby požádáme rodiče nebo zákonné zástupce o souhlas s jejich sběrem.

Jak a proč používáme vaše osobní údaje

Není nutné, abychom shromažďovali všechny vaše osobní údaje. Naším hlavním důvodem pro shromažďování vašich osobních údajů je poskytování a zlepšování služeb, výrobků a zkušeností, které od nás vy i ostatní zákazníci očekáváte.

Osobní údaje se všude na světě definují trochu jinak. Abychom zaručili vaše soukromí a ochranu vašich informací, definujeme je jako jakékoli informace, které by mohly být použity k identifikaci vaší nebo jiné osoby.

Rozbalit vše ke čtení

Sbalit vše

 • Poskytování našich výrobků a/nebo služeb

  Další informace
  Číst méně

  Společnost Dyson vyžaduje vaše osobní údaje k umístění objednávky, zpracování platby a koordinaci dodávek výrobků.

  Toto zpracování údajů zahrnuje:


  • správu a koordinaci nákupu, dodávky a poprodejní péče o vaše výrobky (dle potřeby),

  • zodpovídání vašich dotazů a řešení vašich požadavků (prostřednictvím různých kanálů, jako jsou internet, telefon, poštovní korespondence, živý chat a SMS);

  • dokumentaci, sledování a zaznamenávání životního cyklu našich výrobků, včetně řízení jejich zásob, a

  • poskytování informací o naskladnění určitého výrobku nebo modelu.

  Další informace Číst méně
 • Poskytování podpory výrobků a/nebo služeb, které jste zakoupili

  Další informace
  Číst méně

  Někdy používáme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout asistenci s výrobky Dyson, které vlastníte. Pokud máte připojený výrobek, navštivte stránku Připojené výrobky, kde naleznete specifické informace týkající se vašeho výrobku.


  Činíme tak monitorováním výkonu vašeho výrobku a zasíláním příslušných sdělení o jeho podpoře. Svůj souhlas s těmito aktivitami můžete kdykoliv odvolat; viz část níže nazvaná „Vaše možnosti kontroly a volby“.


  Pokud máte aplikaci MyDyson, monitorujeme výkonnost a stabilitu vašeho produktu, což nám umožňuje:


  • Optimalizovat jeho výkonnost a vaši spokojenost s produktem; konkrétně chceme být schopni určit, kdy u vašeho produktu může nastat nějaký problém, abychom vás mohli co nejdříve informovat (a možná ještě dřív, než k problému skutečně dojde). 

  • poskytovat aktualizace a služby pro naše připojené výrobky (včetně aktualizací a upgradů softwaru výrobku a aplikace, která je k němu připojena).


  Zasílání informací o podpoře výrobků nám umožňuje:


  • poskytovat užitečné informace o vašem výrobku Dyson nebo službě společnosti Dyson, kterou využíváte, např. :

   • nezbytné aktualizace služeb souvisejících s výrobky,

   • připomínky týkající se údržby za účelem zajištění optimálního výkonu,

   • upozornění na doporučené aktualizace nebo aktualizace aplikací nebo softwaru, o kterých se domníváme, že zlepší výkon vašeho výrobku,

   • informace o tom, jak a kde získat pomoc od odborníků ze společnosti Dyson v případ, že potřebujete podporu,

   • informace o vaší záruce od společnosti Dyson a

   • upozornění týkající se jakýchkoli důležitých oznámení o bezpečnosti výrobků nebo jejich stažení z prodeje, a

  • poskytovat vlastníkům lepší zkušenosti prostřednictvím nových technologií, jako jsou naše mobilní aplikace.


  V rámci těchto činností kombinujeme různé kategorie vašich osobních údajů, které shromažďujeme. Kombinujeme například osobní údaje z vašich online interakcí, informace, které s námi sdílíte nebo informace z výrobků Dyson. Využíváme je k profilování a statistické analýze oblíbenosti výrobků, vašeho chování při používání našich webových stránek či aplikací nebo způsobu, jakým používání našich výrobků.

  Další informace Číst méně
 • Zlepšování vašich výrobků, služeb a zkušeností zákazníků

  Další informace
  Číst méně

  Osobní údaje shromažďujeme, abychom získali informace, na jejichž základě můžeme zlepšovat naše výrobky, služby a zkušenosti zákazníků. Tyto osobní údaje shromažďujeme z vašich připojených výrobků prostřednictvím aplikace Dyson Link nebo přímo od vás prostřednictvím vaší zpětné vazby a online interakcí.


  Pokud máte aplikaci Dyson Link, monitorujeme používání našich připojených výrobků z vaší strany pro následující účely:


  • obecné zlepšování našich výrobků, technologií a služeb a

  • monitorování používání našich připojených výrobků, abychom mohli optimalizovat jejich výkon a vaše zkušenosti při jejich používání.


  Naši zákazníci jsou středobodem veškerých našich aktivit. Abychom zajistili poskytování těch nejlepších možných služeb, provádíme zpracování vaší zpětné vazby a předvoleb prostřednictvím:


  • průzkumů spokojenosti zákazníků, které nám umožňují zjistit, jak můžeme zlepšit naše služby či výrobky a vaše případné zkušenosti s podporou ze strany některého z našich odborníků, ;

  • vašich online interakcí samotných i v kombinaci s dalšími vašimi osobními údaji, které shromažďujeme, a to za účelem identifikace jakékoli části našich webových stránek nebo aplikací, která nefunguje tak, jak by měla – abychom ji mohli opravit a vylepšit naše webové stránky a aplikace pro vás a ostatní uživatele.


  Společnost Dyson používá nejlepší dostupnou technologii zpracování a ochrany vašich údajů, což v některých případech zahrnuje použití umělé inteligence (například strojového učení). V živém chatu na našich webových stránkách například používáme technologii umělé inteligence, která nám umožňuje poskytovat odpovědi na často kladené otázky bez čekání na dostupného zástupce oddělení služeb zákazníkům.


  Vezměte prosím na vědomí, že společnost Dyson nečiní žádná rozhodnutí zahrnující použití algoritmů nebo profilování, která by vás mohla po právní stránce nebo jakkoliv jinak významně ovlivnit.

  Další informace Číst méně
 • Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

  Další informace
  Číst méně

  Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nutnou za účelem jejich použití z důvodů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a po dobu, kterou nám v souvislosti s jejich uchováváním ukládá zákon.


  Skutečná doba, po kterou vaše osobní údaje uchováváme, se liší v závislosti na druhu osobních údajů a způsobu jejich použití. Pokud například zakoupíte náš výrobek, budeme informace o vás a vašem nákupu uchovávat nejméně po dobu platnosti vaší záruky.

  Další informace Číst méně
 • Poskytování aktuálních informací

  Další informace
  Číst méně

  Záleží nám na tom, abyste měli aktuální informace, ať už se jedná o uvedení nejnovějších produktů, naše nabídky majitelům, možnost otestovat si nové produkty, nebo o nadcházející akce. Čas od času vás také můžeme informovat o nadaci James Dyson Foundation a ocenění James Dyson Award.


  Chceme si být jisti, že vám sdělení, které od nás dostáváte, vyhovují. To děláme tak, že vám nabídneme možnost zrušení odběru (např. servisní e-maily), nebo budete muset naopak o odběr požádat (např. udělit souhlas se zasíláním marketingových e-mailů). Viz sekce nazvaná „Vaše kontroly a volby“, kde najdete další informace.


  • analýzy a vylepšování informací, které shromažďujeme,

  • vytváření uživatelských profilů a reportů a realizování cílené reklamy,

  • zahrnutí vašich údajů pouze do vybraných marketingových kampaní a seznamů pozvánek na akce,

  • měření účinnosti našich propagačních kampaní a reklamy a

  • budoucího přizpůsobení a vylepšení vzájemné komunikace a způsobu, jakým u nás nakupujete (např. přiřazením produktů a nabídek, které vidíte na našich stránkách, na základě toho, co vás v minulosti zajímalo).

  Další informace Číst méně
 • Propagace společnosti Dyson, našich výrobků a služeb

  Další informace
  Číst méně

  Za účelem propagace výrobků často pořádáme akce společnosti Dyson na různých místech, jako jsou obchody Dyson nebo prostory jiných prodejců. Při účasti na těchto akcích můžeme vaše osobní údaje získat:


  • jako součást fotografií nebo videí pro sociální sítě, propagační materiály nebo účely archivace,

  • prostřednictvím našich odborníků a stylistů pro účely sdílení na sociálních sítích nebo v propagačních materiálech a/nebo

  • za účelem naplánování schůzky s některým z našich odborníků.

  Další informace Číst méně
 • Ochrana společnosti Dyson a našich zákazníků

  Další informace
  Číst méně

  Společnost Dyson může rovněž provádět zpracování některých vámi poskytnutých osobních údajů za účelem:


  • odhalování a předcházení trestné činnosti, včetně podvodů,

  • zajištění bezpečnosti našich webových stránek, aplikací, výrobků a IT systémů,

  • poskytování asistence při jakýchkoli sporech, reklamacích nebo vyšetřováních v souvislosti s vaším výrobkem Dyson nebo aspekty záruky,

  • dodržování našich zákonných povinností a/nebo

  • poskytování informací o změnách zásad a obchodních podmínek společnosti Dyson, jakož i o dalších případných záležitostech, o nichž je třeba vás informovat.

  Další informace Číst méně
 • Z jakého důvodu s vašimi osobními údaji nakládáme tímto způsobem?

  Další informace
  Číst méně

  Právní předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí některých zemích vyžadují, abychom měli k nakládání s osobními údaji tzv. „právní základ“ nebo „zákonný důvod“. Obecně to znamená, že musíme mít zákonný důvod pro nakládání s vašimi osobními údaji.


  Pro zpracování vašich údajů budeme používat zejména následující právní základy:


  1. 1) Smlouva – např. musíme zpracovat vaše dodací a platební údaje, abychom vám mohli poskytnout výrobek, který jste zakoupili.

  2. 2) Souhlas – např. vám budeme v případě vašeho souhlasu zasílat marketingová sdělení.

  3. 3) Legitimní zájmy – např. budeme provádět zpracování informací o objednávce za účelem odhalení podvodných aktivit a ochrany společnosti Dyson a našich zákazníků.


  Za určitých okolností budeme nuceni s vašimi osobními údaji nakládat určitým způsobem, abychom tak splnili své zákonné povinnosti; pokud například budeme požádáni o předání vašich osobních údajů regulačním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení.


  Důvodem, proč s vašimi osobními údaji nakládáme tímto způsobem, je možnost přímého nebo nepřímého vylepšení našich výrobků, služeb a vaší celkové zkušenosti se společností Dyson. Bez ohledu na důvody pro nakládání s vašimi osobními údaji zajistíme podniknutí příslušných kroků za účelem splnění našeho závazku týkajícího se ochrany vaše soukromí.

  Další informace Číst méně

Sdílení a předávání vašich osobních údajů

Co je nejdůležitější – vaše osobní údaje nikdy nikomu neprodáme a sdílíme je pouze v případech uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo tehdy, když nás o to požádáte.

Rozbalit vše ke čtení

Sbalit vše

 • Sdílení údajů v rámci skupiny Dyson

  Další informace
  Číst méně

  Většinu procesů, postupů a systémů společnosti Dyson sdílíme napříč celou skupinou společností Dyson, což znamená, že vaše osobní údaje potřebujeme vzájemně sdílet. Přístup k vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty z našich zaměstnanců, kteří je potřebují, a dbáme na to, aby všichni zaměstnanci chápali, jak a proč vaše osobní údaje chráníme. Předávání osobních údajů mezi subjekty společnosti Dyson (včetně subjektů mimo EHP) se řídí mezipodnikovou dohodou společnosti Dyson.

  Další informace Číst méně
 • Sdílení s třetími stranami

  Další informace
  Číst méně

  Vaše osobní údaje sdílíme s některými poskytovateli služeb v postavení třetích stran. Přístup mají pouze k osobním údajům, které potřebují k poskytování svých služeb. S našimi kurýry například sdílíme informace o vaší objednávce a vaše dodací údaje. Tito poskytovatelé jsou povinni zachovávat důvěrnou povahu vašich osobních údajů, nesmí je používat jinak než podle našich pokynů a vždy je musí používat pouze v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.


  Poskytovatelé služeb v postavení třetích stran spadají do následujících kategorií:


  • distributoři, kteří nám pomáhají prodávat naše výrobky v určitých zemích,

  • společnosti, které nám pomáhají při doručování výrobků,

  • Ti, kteří nám pomáhají poskytovat vám relevantní a zajímavé informace (např. platformy sociálních médií, analytické společnosti, marketingové a reklamní agentury);

  • Třetí strany, které nám pomáhají zajišťovat poštovní služby, servis produktů a opravy, zpracování objednávek produktů, finanční služby, auditní služby, administrativní služby, IT technologie (např. ukládání údajů), bezpečnostní služby a služby vyřizování pohledávek a pojištění; a

  • třetí strany, které nám pomáhají při poskytování služeb a odpovědí na dotazy.


  Některé osobní údaje sdílíme se třetími stranami, které nám pomáhají při odhalování a prevenci trestné činnosti (například podvodných transakcí). Informace, které sdílíme s těmito třetími stranami, zahrnují některé z informací, které s námi sdílíte vy (například vaše kontaktní údaje a informace o transakci), a některé z informací o vašich online interakcích (například adresa IP vašeho zařízení). Tyto informace se používají za účelem odhalení případných podvodných transakcí. Jednou ze třetích stran, kterou využíváme při odhalování a prevenci podvodných transakcí, je společnost Riskified. Tato společnost nese odpovědnost za používání vašich osobních údajů ze své strany a použije je pro účely stanovené ve svém oznámení o ochraně osobních údajů.


  Vaše osobní údaje budeme rovněž sdílet v případech, kdy nám to ukládá zákon, a to včetně případných odpovědí v rámci soudních řízení, například na základě nařízení soudu nebo předvolání, případně v souladu s jinými národními, státními, provinčními nebo místními právními předpisy.


  A konečně, během nákupu výrobku Dyson můžete komunikovat s třetí stranou, která nese vlastní odpovědnost za osobní údaje, které jí poskytnete. Pokud například zakoupíte výrobek Dyson na splátky, smlouvu o zajištění financování uzavřete přímo s touto třetí stranou a měli byste si přečíst i její oznámení o ochraně osobních údajů.

  Další informace Číst méně
 • Předávání údajů, ukládání a globální zpracování vašich osobních údajů

  Další informace
  Číst méně

  Příslušná společnost nebo společnosti ze skupiny Dyson budou vaše osobní údaje shromažďovat v zemi, v níž žijete. Naše společnost a ty třetí strany, s nimiž vaše osobní údaje sdílíme, následně tyto informace shromažďujeme, ukládáme a jinak s nimi nakládáme ve Velké Británii, v zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo v jakékoli zemi mimo EHP, včetně těch, které jsou uvedeny na stránce Kontakty. .


  Zajistíme, aby předávání vašich osobních údajů z jedné země do druhé vždy probíhalo v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a soukromí, které se na nás vztahují.


  Zajistíme, aby předávání vašich osobních údajů z jedné země do druhé vždy probíhalo v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a soukromí, které se na nás vztahují. Zejména evropské právní předpisy o ochraně údajů zahrnují zvláštní pravidla pro předávání osobních údajů mimo EHP. Předávání osobních údajů mezi subjekty společnosti Dyson (včetně subjektů mimo EHP) se řídí mezipodnikovou dohodou společnosti Dyson.


  Při předávání osobních údajů mimo EHP:


  • zanesení standardních smluvních ujednání o ochraně dat schválených Evropskou komisí pro předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor do našich smluv s těmito třetími stranami; a

   zajištění, že země, ve které budou vaše osobní údaje zpracovávány, je Evropskou komisí považována za „adekvátní“; nebo

  • Zajištění, že bylo provedeno hodnocení rizika přenosu dat


  V každém případě se při předávání, uchovávání a nakládání s vašimi osobními údaji budeme i nadále řídit tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

  Další informace Číst méně
 • Interakce připojených výrobků s výrobky třetích stran

  Další informace
  Číst méně

  U některých našich připojených výrobků jsme přidali funkce, které vašemu výrobku Dyson umožní interakci s některými výrobky třetích stran, které již vlastníte (například Amazon Echo, známý též jako Alexa). Tato funkce vám umožní plně využít prostředí „chytré domácnosti“. Výrobky však budou vzájemně interagovat, pouze pokud budete chtít, a to povolením příslušné funkce.


  Pokud se rozhodnete povolit interakci vašeho připojeného výrobku Dyson s výrobkem třetí strany, bude nutné s výrobkem třetí strany a příslušným poskytovatelem v postavení třetí strany sdílet některé informace (případně i osobní údaje). Obvykle je nutné sdílet unikátní referenční číslo k propojení obou výrobků a informace o vašem výrobku a způsobu jeho použití. K umožnění komunikace obou produktů sdílíme pouze minimální objem osobních údajů. Podrobnosti o způsobu používání vašich osobních údajů (stejně jako jakýchkoli osobních údajů, které shromažďuje prostřednictvím našeho výrobku) třetí stranou, jsou uvedeny v oznámení o ochraně osobních údajů třetí strany. Před použitím výrobků třetí strany a připojením takových výrobků k připojenému výrobku Dyson byste si měli pečlivě pročíst oznámení o ochraně osobních údajů třetích stran. Sdílení informací s třetí stranou prostřednictvím připojeného výrobku Dyson můžete ukončit deaktivováním jejich vzájemného propojení.

   

  Projděte si Chytré přístroje Dyson, kde najdete další informace vztahující se k vašemu konkrétnímu produktu.

  Další informace Číst méně
 • Odkazy na webové stránky třetích stran

  Další informace
  Číst méně

  Poskytujeme odkazy na jiné webové stránky, které neprovozuje společnost Dyson ani nad nimi nemá kontrolu. Nad obsahem těchto stránek nemáme kontrolu a neneseme odpovědnost za shromažďování a používání vašich osobních údajů třetími stranami, které za ně nesou odpovědnost. Nepotvrzujeme správnost obsahu webových stránek třetích stran a nečiníme v souvislosti s nimi žádná prohlášení.


  Webové stránky třetích stran obvykle obsahují vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, která vysvětlují způsob používání a sdílení vašich osobních údajů z jejich strany. Před použitím těchto webových stránek byste si taková oznámení o ochraně osobních údajů měli pečlivě pročíst, abyste se ujistili, že souhlasíte s jimi popsaným způsobem shromažďování a sdílení svých osobních údajů.

  Další informace Číst méně

Vaše možnosti kontroly a volby

Pokud je to možné, dáváme vám možnost kontroly nad vašimi osobními údaji, které shromažďujeme, abychom zajistili, že jsou přesné a odrážejí vaše předvolby. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které o vás uchováváme, případně na jejich aktualizaci a změnu; v případě některých svých osobních údajů můžete tato práva využít prostřednictvím svého účtu Dyson.

Marketingová sdělení vám budeme zasílat pouze tehdy, že s jejich zasílám vyjádříte souhlas. Pokud jste nám již dříve sdělili, že o naše sdělení máte zájem („přihlásili jste se k jejich odběru“), ale nyní byste rádi změnili nebo aktualizovali způsob, kterým tak činíte, můžete své předvolby aktualizovat:

    ◦ kontaktováním oddělení služeb zákazníkům společnosti Dyson s tím, že si přejete změnit nebo aktualizovat způsob, kterým vás kontaktujeme,;

       nebo

    ◦ přihlášením k účtu na našich webových stránkách, kde své předvolby a informace o sobě můžete změnit.

Za určitých okolností máte rovněž právo požádat, abychom:

    ◦ ukončili používání vašich osobních údajů pro některé účely,;

    ◦ omezili nebo snížili míru používání vašich osobních údajů,;

    ◦ odstranili nebo smazali vaše osobní údaje; nebo

    ◦ poskytli vaše osobní údaje poskytovateli služeb v postavení třetí strany.

Máte například právo vznést námitku proti monitorování používání našich webových stránek a aplikací připojených výrobků z vaší strany a způsobu vašeho zapojení do našich propagačních kampaní a online inzerce.

Vezměte prosím na vědomí, že tato práva nelze uplatnit vždy a že se na ně vztahují určité výjimky.

Pokud chcete v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit některá ze svých práv, obraťte se prosím e-mailem na adresu privacy@dyson.com nebo telefonicky na místní centrum společnosti Dyson uvedené na stránce Kontakty. Použitím kontaktních údajů, které nám poskytnete, vám zašleme odkaz na náš portál ochrany osobních údajů, kde vás v souvislosti s vaším požadavkem požádáme o poskytnutí dalších informací a sdělíme vám podrobnosti týkající se způsobu jeho zpracování.

Před splněním některých požadavků bude rovněž nutné potvrdit vaši totožnost. Pokud nebude možné ověřit vaši totožnost nebo oprávnění zadat požadavek jménem jiné osoby, může se stát, že váš požadavek nebudeme schopni splnit, případně vám osobní údaje neposkytneme.

Pokud nám právní předpisy vaší země dovolují za poskytnutí přístupu k vašim osobním údajům nebo za uplatnění jakýchkoli dalších práv v souvislosti s vašimi osobními údaji účtovat poplatek, budeme vás o této skutečnosti informovat. V souvislosti s uplatněním kteréhokoli z práv, která vám náleží, nebudete nijak diskriminováni.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Zavázali jsme se k ochraně vašich osobních údajů. K ochraně vašich osobních údajů a soukromí používáme vhodná technická a organizační opatření, včetně šifrování, a pravidelně je kontrolujeme. Vaše osobní údaje chráníme pomocí kombinace fyzických opatření a prvků zabezpečení IT, včetně řízení přístupu, v rámci nějž omezujeme a kontrolujeme způsoby, kterými zpracování vašich osobních údajů a dat, jejich správa a nakládání s nimi probíhá. Rovněž dbáme na to, aby naši zaměstnanci byli v otázkách ochrany osobních údajů náležitě proškoleni. V důsledku našich postupů vás v některých případech můžeme před sdělením vašich osobních údajů požádat o prokázání totožnosti.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si vybrali) heslo, které vám umožňuje přístup k jakémukoli portálu nebo účtu, nesete odpovědnost za zachování důvěrné povahy takového hesla. Žádáme vás, abyste své/svá heslo/hesla nikomu nesdělovali.

V nepravděpodobném případě, kdy by došlo k narušení bezpečnosti, které by ohrozilo naši ochranu vašich osobních údajů, vás o takovém narušení bezpečnosti budeme informovat.