Εμφανίστε την αναλυτική Πολιτική Cookies της Dyson

Αποκρύψτε την αναλυτική Πολιτική Cookies

 • Adobe Analytics

  Διαβάστε περισσότερα
  διαβάστε λιγότερο

  Ονομα:
  s_visitStartEvent


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  1 στην πρώτη σελίδα επίσκεψης, αλλιώς 0


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  s_visit


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  1 στην πρώτη σελίδα επίσκεψης, αλλιώς 0


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  s_sq


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  περιέχει πληροφορίες για τον προηγούμενο σύνδεσμο στον οποίο έκανε κλικ ο χρήστης


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  s_cc


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  ελέγχει αν τα cookies είναι ενεργοποιημένα


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  s_ppv2undefined


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  Καταγραφή του ποσοστού μιας σελίδας (0-100%) που βλέπει ο χρήστης


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  s_lv_s


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  Προσδιορίζει των αριθμό ημερών από την τελευταία φορά που ο χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα σας


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  s_lv


  Λήξη:
  3 χρόνια


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  Προσδιορίζει των αριθμό ημερών από την τελευταία φορά που ο χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα σας


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  s_getNewRepeat


  Λήξη:
  1 μήνας


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  Προσδιορίζει αν ένας επισκέπτης είναι νέος επισκέπτης ή επισκέπτης που επιστρέφει


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  dtm_{name}


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  διατηρεί αξίες δεδομένων επιπέδου συνεδρίας αν το χαρακτηριστικό αποθήκευσης συνεδρίας δεν υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  gpv_{name}


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  Καταγράφει την αξία μια μεταβλητής ανάλυσης ("{name}") στην προβολή της επόμενης σελίδας


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων

  Διαβάστε περισσότερα διαβάστε λιγότερο
 • Adobe Test and Target

  Διαβάστε περισσότερα
  διαβάστε λιγότερο

  Ονομα:
  mbox


  Λήξη:
  2 εβδομάδες


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  αποθηκεύει πληροφορίες για τη διαχείριση εκστρατειών στο Target


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων

  Διαβάστε περισσότερα διαβάστε λιγότερο
 • Adobe Marketing Cloud

  Διαβάστε περισσότερα
  διαβάστε λιγότερο

  Ονομα:
  AMCVS_ (starts with)


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση επισκεπτών


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  ACMV_ (starts with)


  Λήξη:
  2 χρόνια


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση επισκεπτών


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  demdex


  Λήξη:
  6 μήνες


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση επισκεπτών


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων

  Διαβάστε περισσότερα διαβάστε λιγότερο
 • Adobe Audience Manager

  Διαβάστε περισσότερα
  διαβάστε λιγότερο

  Ονομα:
  dpm


  Λήξη:
  6 μήνες


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση επισκεπτών


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων

  Διαβάστε περισσότερα διαβάστε λιγότερο
 • Adobe Media Optimizer

  Διαβάστε περισσότερα
  διαβάστε λιγότερο

  Ονομα:
  everest_g_v2


  Λήξη:
  2 χρόνια


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση επισκεπτών


  Κατηγορία:
  Στοχευμένα και διαφημιστικά cookies
  Ονομα:
  everest_session_v2


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση επισκεπτών


  Κατηγορία:
  Στοχευμένα και διαφημιστικά cookies

  Διαβάστε περισσότερα διαβάστε λιγότερο
 • Google Analytics

  Διαβάστε περισσότερα
  διαβάστε λιγότερο

  Ονομα:
  _ga


  Λήξη:
  2 χρόνια


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  ταυτοποίηση χρήστη


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  _gid


  Λήξη:
  24 ώρες


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  ταυτοποίηση χρήστη


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  _gat


  Λήξη:
  1 λεπτό


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  ρύθμιση ροής αιτημάτων


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  AMP_TOKEN


  Λήξη:
  30 δευτερόλεπτα έως 1 χρόνο


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  _gac_


  Λήξη:
  90 ημέρες


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων Adwords


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  __utmt


  Λήξη:
  1 λεπτό


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  τιμή ρύθμισης ροής αιτημάτων


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  __utma


  Λήξη:
  2 χρόνια


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  ταυτοποίηση χρηστών / συνεδρίας


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  __utmb


  Λήξη:
  30 λεπτά


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  ταυτοποίηση νέων χρηστών / συνεδρίας


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  __utmc


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  ταυτοποίηση νέων χρηστών / συνεδρίας


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  __utmz


  Λήξη:
  6 μήνες


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  στοιχεία εκστρατείας


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  __utmv


  Λήξη:
  2 χρόνια


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  διαμορφωμένη μεταβλητή επισκέπτη


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων

  Διαβάστε περισσότερα διαβάστε λιγότερο
 • Adobe Dynamic Tag Manager

  Διαβάστε περισσότερα
  διαβάστε λιγότερο

  Ονομα:
  _sdsat_traffic_source


  Λήξη:


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  αποθηκεύει την προέλευση κυκλοφορίας του χρήστη


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  _sdsat_pages_viewed


  Λήξη:


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  αποθηκεύει τον αριθμό σελίδων που είδε ο χρήστης


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  _sdsat_session_count


  Λήξη:


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  αποθηκεύει καταμέτρηση της συνεδρίας για τον χρήστη


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  _sdsat_landing_page


  Λήξη:


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  αποθηκεύει την πρώτη σελίδα που επισκέφθηκε ο χρήστης


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων

  Διαβάστε περισσότερα διαβάστε λιγότερο
 • Maxymiser

  Διαβάστε περισσότερα
  διαβάστε λιγότερο

  Ονομα:
  mmapi.store.p.[0..N


  Λήξη:
  1 χρόνος


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  Στοιχεία προφίλ πελάτη: ταυτότητα ανώνυμου επισκέπτη, ιστορικό προφίλ επισκέπτη (παραγόμενες εμπειρίες και καταγεγραμμένες δράσεις).
  Όνομα κόμβου υπηρεσίας Δημιουργού Περιεχομένου Maxymiser.
  Κριτήρια εξατομίκευσης (διαμορφωμένα χαρακτηριστικά) - διαρκείς τιμές που καταγράφηκαν από τις σελίδες του ιστότοπου με τη βοήθεια διαμορφωμένων δεσμών ενεργειών (χρησιμοποιώντας visitor.storeAttr(), π.χ.,VisitorType=Customer).
  Δεδομένα εκστρατείας καταγεγραμμένα από τις σελίδες του ιστότοπου με τη χρήση δέσμης ενεργειών CD API (με τη βοήθεια του campaign.setData(), π.χ. MostViewedCategory=Bikes).
  Ταυτότητες εξωτερικών επισκεπτών που καταγράφηκαν από δέσμες ενεργειών CD API (χρησιμοποιώντας visitor.storeId()).


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  mmapi.store.s.[0..N]


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  Αναβληθείσες ενέργειες θα περάσουν στην υπηρεσία Maxymiser CG με το ακόλουθο αίτημα (συνήθως χρησιμοποιείται για την καταγραφή επιτυχημένης διαδρομής μετά το κλικ στον σύνδεσμο).
  Κριτήρια εξατομίκευσης (διαμορφωμένα χαρακτηριστικά) - τιμές συνεδρίας που καταγράφηκαν από τις σελίδες του ιστότοπου με τη βοήθεια διαμορφωμένων δεσμών ενεργειών (χρησιμοποιώντας visitor.storeAttr() με περίοδο λήξης 0, π.χ., loggedIn=yes).
  Δεδομένα εκστρατείας καταγεγραμμένα από τις σελίδες του ιστότοπου με τη χρήση δέσμης ενεργειών CD API (με τη βοήθεια του campaign.setData() με 0 λήξη, .π.χ, PagesViewed=5)
  Τα βοηθητικά προγράμματα του Oracle Maxymiser πρέπει να ενεργοποιηθούν από έναν εξουσιοδοτημένο χρήστη του Oracle Maxymiser (δηλ. Εργαλείο ποιοτικού ελέγχου, εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων, κ.ο.κ.)
  Τα βοηθητικά προγράμματα του Oracle Maxymiser πρέπει να ενεργοποιηθούν από έναν εξουσιοδοτημένο χρήστη του Oracle Maxymiser


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  mmcore.tst


  Λήξη:
  συνεδρία προγράμματος περιήγησης


  Τύπος:
  συνεδρία


  Περιγραφή:
  Το βοηθητικό cookie θα ελέγξει αν τα cookies είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη.


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  mmapi.p.{name}


  Λήξη:
  1 χρόνος


  Τύπος:
  μόνιμο


  Περιγραφή:
  pd και mmid: Στοιχεία προφίλ πελάτη: ταυτότητα ανώνυμου επισκέπτη, ιστορικό προφίλ επισκέπτη (παραγόμενες εμπειρίες και καταγεγραμμένες δράσεις).
  srv: Όνομα κόμβου υπηρεσίας Δημιουργού Περιεχομένου Maxymiser.
  uat: Κριτήρια εξατομίκευσης (διαμορφωμένα χαρακτηριστικά) - διαρκείς τιμές που καταγράφηκαν από τις σελίδες του ιστότοπου με τη βοήθεια διαμορφωμένων δεσμών ενεργειών (χρησιμοποιώντας visitor.storeAttr(), π.χ.,VisitorType=Customer).
  ids: ταυτότητες εξωτερικών επισκεπτών που καταγράφηκαν από δέσμες ενεργειών CD API (χρησιμοποιώντας visitor.storeId()).
  un: Τα βοηθητικά προγράμματα του Oracle Maxymiser πρέπει να ενεργοποιηθούν από έναν εξουσιοδοτημένο χρήστη του Oracle Maxymiser (δηλ. Εργαλείο ποιοτικού ελέγχου, εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων, κ.ο.κ.)
  cfgID: Περιβάλλον δοκιμών, ενεργοποιημένο μόνο για εξουσιοδοτημένο χρήστη Oracle Maxymiser (δηλ., Sandbox ή Production)


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  mmapi.d.{name}


  Λήξη:
  άγνωστο


  Τύπος:
  άγνωστο


  Περιγραφή:
  uv: αναβληθείσες ενέργειες θα περάσουν στην υπηρεσία Maxymiser CG με το ακόλουθο αίτημα (συνήθως χρησιμοποιείται για την καταγραφή επιτυχημένης διαδρομής μετά το κλικ στον σύνδεσμο).


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  mmapi.e.{name} and mmapi.{name}


  Λήξη:
  άγνωστο


  Τύπος:
  άγνωστο


  Περιγραφή:
  Δεδομένα εκστρατείας καταγεγραμμένα από τις σελίδες του ιστότοπου με τη χρήση δέσμης ενεργειών CD API (με τη βοήθεια του campaign.setData(), visitor.setData()π.χ. MostViewedCategory=Bikes).


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  maxymiser.optout


  Λήξη:
  άγνωστο


  Τύπος:
  άγνωστο


  Περιγραφή:
  Καθορίζει αν ο επισκέπτης θα έπρεπε να αποκλειστεί από τις δοκιμές του Maxymiser.


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  maxymiser.pd


  Λήξη:
  άγνωστο


  Τύπος:
  άγνωστο


  Περιγραφή:
  Στοιχεία προφίλ πελάτη: ανώνυμη ταυτότητα επισκέπτη, ιστορικό προφίλ επισκέπτη (παραγόμενη εμπειρία, καταγεγραμμένες δράσεις).


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων
  Ονομα:
  maxymiser.mmid


  Λήξη:
  άγνωστο


  Τύπος:
  άγνωστο


  Περιγραφή:
  Ταυτότητα ανώνυμου επισκέπτη


  Κατηγορία:
  Cookies επιδόσεων

  Διαβάστε περισσότερα διαβάστε λιγότερο