Polasaí Fianán Domhanda

Samhain 2019

Réamhrá

Amhail formhór na láithreán gréasáin, úsáidtear fianáin ar láithreáin ghréasáin Dyson. Is éard atá i gceist le “Fianáin” ná comhaid bheaga téacs a shábhálann láithreáin ghréasáin ar do ghléas trí do bhrabhsálaí gréasáin. Tá siad ar an bhfód ó bhí lár na 1990idí ann agus iad ar cheann de na teicneolaíochtaí is forleithne úsáid ar an Idirlíon. Braitheann roinnt mhaith feidhmeanna bunriachtanacha láithreán gréasáin ar fhianáin. Mar shampla, ní féidir siopadóireacht ar líne a dhéanamh gan iad toisc go mbaintear feidhm astu le cuimhneamh ar a gcuireann tú i do chiseán siopadóireachta.

Baileofar faisnéis phearsanta maidir leatsa i gcuid de na fianáin a úsáidimid ag Dyson. Úsáidfear aon fhaisnéis phearsanta a bhaileofar de réir ár bpolasaí príobháideachais. Is ann d’fhianáin le ligean do láithreáin ghréasáin dár gcuid feidhmiú i gceart, agus le cabhrú linn tuiscint a fháil ar an bhfaisnéis is áisiúla dóibh siúd a thugann cuairt orthu.

Prionsabail maidir le Fianáin

Déantar cur síos sa pholasaí fianán seo ar an gcaoi a n-úsáideann Dyson fianáin ar na láithreáin ghréasáin uile atá againn ar fud an domhain. Sa pholasaí fianán seo, nuair a dhéanaimid tagairt do “Dyson”, “muid”, “sinn” nó “ár”, is éard atá i gceist againn ná an chuideachta nó na cuideachtaí de Ghrúpa Dyson a chuireann an láithreán gréasáin ar leith ar fáil duit.


D’admháil

Má leanann tú de láithreáin ghréasáin dár gcuid a úsáid, glacann tú leis go socrófar fianáin ar do ghléas, de réir mar atá leagtha amach sa pholasaí fianán seo.

Leathnaigh beartas fianán iomlán Dyson a léamh

Beartas Collapse fianán

 • An chaoi a n-úsáidimid fianáin

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Bíonn feidhmeanna bunriachtanacha ag baint le roinnt mhaith fianán ar láithreáin ghréasáin dár gcuid agus cuireann siad ar do chumas bogadh thart ar na láithreáin ghréasáin agus a ngnéithe a úsáid; mar shampla, nuair a logálann tú isteach ar do chuntas Dyson, is i bhfianáin a chuimhnítear ar an bhfaisnéis atá i do chuntas. “Fianáin bhunriachtanacha” a thugtar ar fhianáin dá leithéid sa pholasaí seo.

  Níl fianáin eile bunriachtanach ach cabhraíonn siad linn tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí láithreáin ghréasáin dár gcuid, ionas go bhféadfaimid a ndéanaimid ar líne a fheabhsú. Úsáidimid uirlisí Anailísíochta Gréasáin chuige sin. Breathnaíonn siad ar rudaí amhail an fad a thógann sé ar láithreáin ghréasáin dár gcuid lódáil, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus an fhaisnéis is minice a mbreathnaíonn cuairteoirí uirthi. Cabhraíonn sé sin linn an chaoi a n-oibríonn láithreáin ghréasáin dár gcuid a fheabhsú, mar shampla, trína chinntiú gur féidir leat teacht ar a bhfuil uait gan stró. Ina theannta sin, cabhraítear linn sainaithint a dhéanamh ar rudaí nach bhfuil ag obair mar ba chóir ar láithreáin ghréasáin dár gcuid - ionas gur féidir linn rudaí a dheisiú agus ár láithreáin ghréasáin a fheabhsú duitse agus d'úsáideoirí eile. “Fianáin anailísíochta” a thugtar ar fhianáin dá leithéid sa pholasaí seo.

  Cuireann fianáin bhreise ar chumas ár láithreán gréasáin tú a aithint nuair a fhilleann tú orthu. Fágann sé sin gur féidir linn cuimhneamh ar na roghanna a dhéanann tú (amhail d’ainm úsáideora, do theanga nó an réigiún ina bhfuil tú), agus gnéithe feabhsaithe, níos pearsanta a chur ar fáil. “Fianáin feidhmiúlachta” a thugtar ar fhianáin dá leithéid sa pholasaí seo.

  Tugann cineál fianáin eile le fios dúinn cén chaoi a bhfuil ag éirí le fógraíocht ar líne, agus cá háit ar chóir dúinn fógraí ar líne a chur. Cuireann na fianáin seo in iúl dúinn má thug ceann dár bhfógraí ar láithreán gréasáin eile, ar nós Google nó Yahoo, cuairteoir chuig láithreán gréasáin de chuid Dyson.

  Chomh maith leis sin, cabhraíonn an cineál fianáin seo linn teacht ar dhaoine a bhfuil suim acu i dtáirgí Dyson. D’fhéadfadh sé go bhfeicfeá fógraí dár gcuid ar láithreáin ghréasáin eile tar éis duit cuairt a thabhairt ar láithreán de chuid Dyson dá bharr sin. Tugtar athmhargú nó fógraíocht iompraíochta air sin, agus baintear feidhm as le fógraí dár gcuid a dhéanamh níos ábhartha do na rudaí a bhfuil suim agat iontu. “Fianáin spriocdhírithe” a thugtar ar fhianáin dá leithéid sa pholasaí seo.

  Cuirimid faisnéis a bhailítear ó fhianáin le chéile le haon taifid atá againn ort mar chustaiméir de chuid Dyson. Mar shampla, cuirimid faisnéis a bhailítear ó fhianáin le chéile le faisnéis phearsanta a chomhroinneann tú linn, nó le faisnéis ó tháirgí de chuid Dyson, le próifíliú agus anailís staitistiúil a dhéanamh ar an éileamh ar tháirgí, ar d’iompar nuair a úsáideann tú láithreán gréasáin de chuid Dyson, nó ar an gcaoi a n-úsáidtear táirgí de chuid Dyson.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Na cineálacha fianáin a n-úsáideann Dyson iad

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Baineann fianáin le ceann de dhá aicme: fianáin céad pháirtí (a socraímid iad) agus fianáin tríú páirtí (a socraíonn tríú páirtithe iad).  Fianáin Céad Pháirtí


  Is muidne in Dyson a shocraíonn fianáin den sórt seo. Den chuid is mó, cumasaíonn siad feidhmiúlacht bhunriachtanach ar ár láithreán gréasáin. Áirítear fianáin Anailísíochta Gréasáin i measc na bhfianán seo freisin, rudaí a úsáidimid le tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí ár láithreáin ghréasáin ionas gur féidir linn iad a fheabhsú.  Fianáin Tríú Páirtí


  Ní Dyson a shocraíonn fianáin tríú páirtí ach tríú páirtithe roghnaithe a n-oibrímid as lámha a chéile leo. Cumasaíonn cuid de na fianáin tríú páirtí seirbhísí áisiúla, mar shampla, ceistneoirí ar líne nó Comhrá Beo (a chuireann ar do chumas ceisteanna a chur ar shaineolaí de chuid Dyson). D’fhéadfadh sé go socródh líonraí fógraíochta a n-oibrímid leo roinnt fianáin eile le do ghníomhaíochtaí brabhsála a rianú, ionas go bhféadfaidís ár bhfógraí ar líne a chur sna háiteanna is oiriúnaí. Sa chuid thíos dar teideal “Fianáin a Bhainistiú”, mínímid duit cén chaoi ar féidir leat do shocruithe a athrú le go mbeidh a fhios ag tríú páirtithe (fógróirí san áireamh) nach mian leat go ndéanfaí tú a rianú.  Fianáin meán sóisialta


  Ar roinnt leathanach ar ár láithreáin ghréasáin, ligtear duit inneachar a chomhroinnt trí láithreáin ghréasáin meán sóisialta ar nós LinkedIn, Facebook agus Twitter. Uaireanta déanfaimid físeáin a leabú isteach ó láithreáin ghréasáin amhail YouTube. Socraíonn na láithreáin sin a gcuid fianán féin, rud nach bhfuil neart againn air. D'fhéadfadh sé go mbeadh a gcuid polasaithe fianán féin ag na láithreáin meán sóisialta sin, a bheadh le fáil ar a láithreáin ghréasáin i bhformhór na gcásanna dá mba ann dá leithéid. Ba chóir duit súil ghéar a chaitheamh ar na polasaithe fianán sin lena chinntiú go bhfuil tú sásta leo.

  Is féidir fianáin sna trí chatagóir thuasluaite a chatagóiriú tuilleadh ag brath ar cibé acu is fianáin seisiúin nó fianáin bhuana iad.  Fianáin seisiúin


  Téann na fianáin seo in éag nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí (nó má bhíonn tú neamhghníomhach ar feadh tréimhse áirithe). Úsáidtear ar láithreáin ghréasáin ríomhthráchtála iad le gur féidir leat leanúint ar aghaidh ag brabhsáil gan a bhfuil curtha i do chiseán siopadóireachta agat a chailliúint.  Fianáin bhuana


  Maireann na fianáin seo fiú tar éis an brabhsálaí a dhúnadh. Baintear úsáid astu le cuimhneamh ort le nach mbíonn ort pasfhocail ná eolas logála isteach a iontráil gach uair a thugann tú cuairt ar láithreán gréasáin.

  Tá tuilleadh eolais le fáil anseo ar roinnt de na fianáin aonair a úsáidimid agus na fáthanna a n-úsáidimid iad.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Fianáin a bhainistiú

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is féidir leat fianáin a bhainistiú i ngach ceann de na brabhsálaithe gréasáin móréilimh.  Cén chaoi fianáin a bhainistiú i mbrabhsálaithe gréasáin difriúla


  Ligfidh an chuid is mó de bhrabhsálaithe duit fianáin a chasadh as. Tabhair do d’aire go gcuirfear teorainn leis na rudaí a bheidh tú in ann a úsáid ar láithreáin ghréasáin dár gcuid má chasann tú as fianáin.

  Tá eolas le fáil ag na naisc seo a leanas ar an gcaoi ar féidir na socruithe fianáin a athrú ar roinnt brabhsálaithe móréilimh:  Tuilleadh eolais maidir le fianáin a bhainistiú


  Acmhainn áisiúil is ea www.allaboutcookies.org, áit a bhfuil roinnt mhaith eolas mionsonraithe faoi fhianáin agus faoi na bealaí ar féidir iad a bhainistiú.

  Tabhair do d'aire nach dtugaimid aird ar chomharthaí ‘Ná Rianaigh’ (DNT) faoi láthair.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe ar an bpolasaí fianán seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Déanfaimid athbhreithniú, agus nuashonrú más gá, ar an bpolasaí seo ar bhonn rialta agus luafar dáta an nuashonraithe dheireanaigh thíos.

  Má athrímid ár bpolasaí fianáin, déanfaimid sonraí faoi na hathruithe sin a lua anseo thíos.

  Is i mí na Samhna 2019 a rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar an bpolasaí seo den uair dheireanach.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe roimhe seo ar an bpolasaí fianán seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Samhain 2019

  Nuashonraíodh an polasaí fianán chun gníomhaíochtaí próiseála reatha a léiriú.


  Márta 2018

  Rinneadh nuashonrú ar an bpolasaí fianán mar thoradh ar athruithe ar an gcaoi a gcuireann Dyson catagóirí faisnéise pearsanta arna fáil ó fhoinsí difriúla le chéile.


  Márta 2016

  Seoladh na Tairsí Domhanda Príobháideachais agus polasaithe fianán nua ann.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistriúcháin ar an bpolasaí fianán seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Tá aistriúchán déanta ar an bpolasaí fianán seo ó Bhéarla go dtí teanga oifigiúil roinnt tíortha éagsúla. Rinneamar amhlaidh d’fhonn a chinntiú go mbeadh an polasaí seo soiléir, sothuigthe do gach duine a úsáideann láithreáin ghréasáin, aipeanna agus táirgí nasctha dár gcuid. Mura mbeidh na haistriúcháin ar an bpolasaí fianán seo ag teacht leis an mbunleagan nó má bhíonn siad ag teacht salach ar a chéile, áfach, tabharfar tús áite don leagan i mBéarla.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Déan teagmháil linn

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is féidir leat ceisteanna, tráchtanna nó nithe is údar imní duit a chur tríd an r-phost chuig ár bhFoireann Príobháideachais ag privacy@dyson.com leas a bhaint as na sonraí teagmhála eile. Tiocfaimid ar ais chugat a luaithe is féidir linn.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú