Powiadomienie o ochronie prywatności dla właścicieli

W Dyson dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych klientów były chronione i nigdy nie były niewłaściwie wykorzystywane. Aby ulepszać technologię i ulepszać doświadczenia, zbieramy informacje za pośrednictwem witryn internetowych Dyson, aplikacji MyDyson i naszych podłączonych maszyn. Starannie chronimy dane osobowe i zarządzamy nimi z zachowaniem należytej poufności. Mówimy otwarcie o tym, jak korzystamy z gromadzonych danych i zawsze zwracamy uwagę użytkownika na rodzaj danych, jakie udostępnia.
„Inżynierowie firmy Dyson koncentrują się na współpracy sprzętu i oprogramowania w celu opracowania wysokowydajnej technologii, która rozumie środowisko, w którym się znajduje i jak je ulepszać. Nasze maszyny są coraz bardziej inteligentne, ale z wiedzą wiąże się wielka odpowiedzialność. wychwytujemy je i traktujemy z wielkim szacunkiem, a ochronę Twojej prywatności oraz ochronę i bezpieczne przechowywanie Twoich danych traktujemy priorytetowo.” James Dyson

Kto jest odpowiedzialny za Pana/Pani dane osobowe?

Spółka Dyson bierze odpowiedzialność za dane osobowe przechowywane przez nas na Pana/Pani temat. Jesteśmy globalną organizacją działającą w wielu krajach.

Wykorzystane w niniejszym powiadomieniu terminy „Dyson”, „nas”, „my” lub „nasz” oznaczają spółkę Dyson Holdings Pte. Limited oraz jej podmioty zależne udostępniające Panu/Pani witryny internetowe, aplikacje lub podłączone produkty Dyson bądź ponoszące odpowiedzialność za sklepy, stoiska lub wydarzenia w Pana/Pani kraju. Termin „Grupa Dyson” oznacza wszystkie spółki należące do grupy Dyson.

Jak się z nami skontaktować

Informacje na temat tego, która spółka lub spółki należące do Grupy Dyson są zasadniczo odpowiedzialne za wszelkie dane osobowe zgromadzone na Pana/Pani temat oraz jak się z nimi skontaktować, są dostępne na stronie Kontakty. Odwiedź lokalną stronę kontaktową Dyson Jeśli chce Pan/Pani otrzymać niniejsze lub jakiekolwiek inne powiadomienie w innej postaci lub ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania, komentarze lub wątpliwości dotyczące sposobu korzystania z przechowywanych przez nas danych osobowych na Pana/Pani temat, prosimy o kontakt z naszym Globalnym zespołem ds. ochrony prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@dyson.com lub listownie pod adresem:

Global Privacy Team
Dyson
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire
United Kingdom
SN16 0RP

Może Pan/Pani również skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem nadzorczym w swoim kraju odpowiedzialnym za rozpatrywanie skarg dotyczących wykorzystywania danych osobowych.

Dane osobowe

Nie mamy potrzeby gromadzenia wszystkich danych osobowych na Pana/Pani temat. Główny powód zbierania przez nas danych osobowych stanowi dostarczanie i ulepszanie usług, produktów i doświadczeń, jakich oczekują od nas Pan/Pani i nasi klienci.

Dane osobowe są definiowane nieco odmiennie na całym świecie. Aby zagwarantować ochronę prywatności i ochronę Pana/Pani danych, definiujemy je jako wszelkie informacje, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji Pana/Pani tożsamości lub tożsamości innej osoby.

Rozwiń, aby przeczytać

Zawalić się

 • Dane osobowe dotyczące Pana/Pani zbierane są na wiele różnych sposobów, które obejmują:

  Czytaj więcej
  Mniej czytać

  1. Informacje, które udostępnia nam Pan/Pani za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub aplikacji, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, osobiście w naszych sklepach, na stoiskach i podczas wydarzeń lub w inny sposób.

  2. Informacje pochodzące z podłączonych urządzeń Dyson – urządzeń określanych jako „inteligentne” lub „smart”, posiadających dostęp do internetu lub obsługiwanych przez aplikację MyDyson (informacje na temat konkretnego urządzenia zostały umieszczone w nocie dotyczącej urządzeń inteligentnych (Smart Machine Notice).

  3. Informacje pochodzące z interakcji online z plikami cookie i podobnymi technologiami śledzącymi (więcej informacji znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie).

  4. Informacje udostępnione przez użytkownika w ramach komunikacji z nami (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu na żywo, bądź przez aplikację MyDyson) oraz informacje na temat interakcji użytkownika z przesłanymi przez nas wiadomościami e-mail i komunikatami udostępnionymi w aplikacji.

  5. Publicznie dostępne informacje pochodzące z Pana/Pani interakcji z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub postów na nasz temat.

  6. Informacje z naszych sklepów, stoisk i/lub wydarzeń, takie jak nagrania z monitoringu, nagrania filmowe i zdjęcia.

  7. Informacje pochodzące z Pana/Pani inteligentnego urządzenia posiadającego łączność Bluetooth lub Wi-Fi, takie jak Pana/Pani lokalizacja.

  8. Informacje pochodzące od zewnętrznych dostawców danych, którym udzielił(a) Pan/Pani zgody na udostępnianie Pana/Pani danych.

  Czytaj więcej Mniej czytać
 • Przetwarzane przez nas dane osobowe co do zasady będą należeć do jednej z następujących kategorii:

  Czytaj więcej
  Mniej czytać

  Rodzaj Opis
   

  Dane osobowe

  Imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres IP, identyfikator pliku cookie, dane logowania oraz informacje dotyczące urządzenia użytkownika (np. numer identyfikacyjny lub numer IMEI).
   
  Informacje dotyczące zamówienia Numer zamówienia, zakupione produkty, dane dotyczące płatności, rejestr dostaw.
   
  Aktywność w Internecie Informacje pochodzące z technologii śledzenia online (np. pliki cookie wskazujące obszary naszej witryny internetowej, w których spędził(a) Pan/Pani więcej czasu niż w innych obszarach)
   
   
  Dane geolokalizacyjne W razie połączenia się z siecią Wi-Fi Dyson w jednym z naszych sklepów, będziemy wiedzieć, że inteligentne urządzenie użytkownika znajduje się w tym czasie w naszym sklepie.

  Firma Dyson wykorzystuje usługi lokalizacyjne systemu Android do łączności, aby umożliwić sparowanie produktu Dyson z aplikacją MyDyson poprzez Bluetooth lub Wi-Fi. Należy pamiętać, że firma Dyson nie gromadzi żadnych danych dotyczących lokalizacji w wyniku takiego połączenia.
  Dodatkowo, nasz Solar Cycle korzysta z usług lokalizacyjnych w tle, aby:

  • otrzymywać aktualizacje oprogramowania produktu
  • synchronizować czas na produkcie z czasem na podłączonym urządzeniu mobilnym
  • ładować i modyfikować wszelkie harmonogramy, preferencje i zmiany ustawień produktu
  • utrzymać właściwy profil oświetlenia w oparciu o lokalizację światła


  Dane o lokalizacji Solar Cycle są anonimizowane w firmie Dyson, ponieważ dane o lokalizacji dotyczą produktu, a nie użytkownika.    
   
  Dane dotyczące preferencji Informacje na temat wyborów marketingowych, gospodarstwa domowego, alergii i zainteresowań użytkownika oraz tego, co najbardziej ceni w marce Dyson (gromadzone np. za pośrednictwem konta Dyson lub odpowiedzi udzielanych przez użytkownika w dobrowolnych ankietach).

  Czytaj więcej Mniej czytać
W razie udostępniania nam danych innych osób (np. w przypadku zakupu produktu Dyson dla innej osoby lub rejestracji innej osoby w aplikacji Dyson), musi Pan/Pani skontaktować się z tą osobą i sprawdzić, czy wyraża zgodę na udostępnienie nam swoich danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie zgodnie z niniejszym powiadomieniem o ochronie prywatności.

W przypadkach, gdy świadomie zbieramy i przetwarzamy dane dotyczące dzieci, w momencie zbierania danych zostaną przekazane odpowiednie informacje dotyczące przetwarzania. W momencie zbierania danych, w stosownych przypadkach i w wymagany sposób, zostanie pozyskana zgoda rodzica i/lub opiekuna prawnego.

W jaki sposób wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe i dlaczego to robimy

Głównym powodem zbierania i wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych osobowych jest dostarczanie i ulepszanie usług, produktów i doświadczeń, jakich od nas Pan/Pani oczekuje. W tej sekcji opisano, w jaki sposób wykorzystujemy dane, które gromadzimy bezpośrednio od Pana/Pani lub pośrednio od podmiotów zewnętrznych, takich jak nasi partnerzy detaliczni.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe, można znaleźć w sekcji „Dane osobowe, które gromadzimy na Pana/pani temat”.

Espandere

Crollo

 • Aby zapewniać Panu/Pani nasze produkty i/lub usługi

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Przetwarzanie to obejmuje:


  • zarządzanie zakupem Pana/Pani produktów, dostawą i wszelką wymaganą opieką posprzedażową oraz koordynację tych procesów;

  • udzielanie odpowiedzi na pytania i wnioski użytkownika (za pośrednictwem różnych kanałów, na przykład online, osobiście, telefonicznie, drogą pocztową, w czacie na żywo i przez SMS);

  • dokumentację, monitorowanie i rejestrację cyklu życia naszych produktów, w tym zarządzania zapasami; oraz

  • kontaktowanie się z Panem/Panią w celu powiadomienia Pana/Pani o dostępności danych produktów lub modeli.

  Leggi di più Leggi di meno
 • Aby zapewniać wsparcie dla zakupionych produktów i/lub usług

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Od czasu do czasu wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, aby pomóc Panu/Pani w korzystaniu z posiadanych przez Pana/Panią produktów Dyson. Jeśli posiada Pan/Pani podłączony produkt, zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej Podłączonym produktom, na której znajdzie Pan/Pani informacje dotyczące swojego produktu.


  Robimy to poprzez monitorowanie działania produktu i wysyłanie Panu/Pani stosownych komunikatów dotyczących wsparcia produktowego. Może Pan/Pani zrezygnować z tych działań w dowolnym momencie; więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższej sekcji „Pana/Pani środki kontroli i wybory”.


  W aplikacji MyDyson monitorujemy wydajność i stabilność urządzeń użytkownika, aby:


  • Optymalizować ich działanie i poprawić wrażenia z ich obsługi – a w szczególności, aby móc przewidzieć pojawienie się problemu z produktem, dzięki czemu będziemy mogli jak najszybciej powiadomić użytkownika (nawet zanim problem faktycznie wystąpi); oraz

  • dostarczać aktualizacje i usługi do naszych podłączonych produktów (w tym aktualizacje i nowe wersje oprogramowania produktu oraz aplikacji, która się z nim łączy).


  Wysyłanie Panu/Pani komunikatów dotyczących wsparcia produktowego pozwala nam:


  • przekazywać Panu/Pani przydatne informacje dotyczące produktu lub usługi Dyson, z których Pan/Pani korzysta, na przykład:

   • niezbędne aktualizacje serwisowe produktów;

   • przypomnienia dotyczące sposobu konserwacji w celu uzyskania optymalnej wydajności;

   • powiadomienia o zalecanych aktualizacjach lub nowych wersjach aplikacji lub oprogramowania, które naszym zdaniem poprawią wydajność produktu;

   • informacje dotyczące tego, jak i gdzie uzyskać pomoc od ekspertów Dyson w razie potrzeby uzyskania wsparcia;

   • informacje dotyczące gwarancji Dyson; oraz

   • powiadomienia lub przypomnienia o ważnych informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktów; oraz

  • zwiększyć komfort korzystania z produktów poprzez użycie nowych technologii, takich jak nasze aplikacje mobilne.


  W ramach tych działań łączymy różne kategorie danych osobowych, które zbieramy na Pana/Pani temat. Na przykład łączymy dane osobowe z interakcji z Panem/Panią online, przekazywane nam przez Pana/Panią informacje lub informacje pochodzące z produktów Dyson w celu profilowania i analizy statystycznej popularności produktu, sposobu korzystania przez Pana/Panią z naszej witryny internetowej lub aplikacji bądź sposobu użytkowania naszych produktów.

  Leggi di più Leggi di meno
 • Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne, aby mieć możliwość ich wykorzystania w celach określonych w niniejszym powiadomieniu o ochronie prywatności i przez okres, przez jaki jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania z mocy prawa.


  Rzeczywisty okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania. Na przykład, gdy kupuje Pan/Pani od nas produkt, będziemy przechowywać informacje na temat Pana/Pani oraz Pana/Pani zakupu co najmniej przez okres obowiązywania Pana/Pani gwarancji.

  Leggi di più Leggi di meno
 • Aby zapewnić, że posiada Pan/Pani aktualne informacje

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Uwielbiamy przekazywać Panu/Pani najnowsze informacje dotyczące zapowiedzi naszych najnowszych produktów, ofert dla właścicieli, możliwości testowania nowych produktów Dyson, czy też nadchodzących wydarzeń. Od czasu do czasu możemy również przekazywać Panu/Pani informacje na temat fundacji James Dyson Foundation i nagrody James Dyson Award.


  W ostatecznym rozrachunku chcemy upewnić się, że jest Pan/Pani zadowolony/-a z otrzymywanych od nas wiadomości. W związku z tym oferujemy Panu/Pani możliwość rezygnacji z otrzymywania takich komunikatów (np. serwisowych wiadomości e-mail) lub wyrażenia zgody na ich otrzymywanie (np. zgoda na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail). Więcej informacji można znaleźć w sekcji zatytułowanej „Pana/Pani środki kontroli i wybory”.


  Będziemy się z Panem/Panią kontaktować na różne sposoby, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości przesyłanych pocztą tradycyjną, wiadomości SMS i powiadomień push w aplikacji, za pośrednictwem mediów społecznościowych i telefonicznie. Wykorzystujemy profilowanie i analizę statystyczną, aby określić, które komunikaty od Dyson są dla Pana/Pani istotne i interesujące.
  Robimy to poprzez:


  • analizowanie i ulepszanie zbieranych przez nas informacji;

  • tworzenie profilów użytkowników, raportów i reklam ukierunkowanych;

  • uwzględnianie Pana/Pani wyłącznie w wybranych kampaniach marketingowych oraz listach zaproszeń na wydarzenia;

  • mierzenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i reklam; oraz

  • dostosowywanie i ulepszanie sposobu, w jaki będzie Pan/Pani robić zakupy i kontaktować się z nami w przyszłości (np. dostosowywanie treści, które zobaczy Pan/Pani w naszej witrynie internetowej do tego, co wcześniej Pana/Panią interesowało).

  Leggi di più Leggi di meno
 • Aby promować spółkę Dyson oraz nasze produkty i usługi

  Leggi di più
  Leggi di meno

  W celu promocji naszych produktów spółka Dyson często organizuje wydarzenia w różnych miejscach, takich jak sklepy Dyson lub inne sklepy detaliczne. Podczas udziału w tych wydarzeniach mogą zostać zarejestrowane Pana/Pani dane osobowe:


  • w ramach realizacji zdjęć lub filmów do wykorzystania w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych lub w celu archiwizacji;

  • przez naszych ekspertów i stylistów w celu udostępniania w mediach społecznościowych lub materiałach promocyjnych; i/lub

  • w celu umówienia się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów.

  Leggi di più Leggi di meno
 • Aby chronić spółkę Dyson i naszych klientów

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Spółka Dyson może również przetwarzać niektóre dane osobowe, które nam Pan/Pani przekazuje, aby:


  • wykrywać i zapobiegać działalności przestępczej, w tym oszustwom;

  • dbać o bezpieczeństwo naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i systemów informatycznych;

  • udzielać wsparcia w przypadku sporów, roszczeń lub postępowań wyjaśniających dotyczących produktów lub gwarancji Dyson;

  • przestrzegać naszych zobowiązań prawnych; i/lub

  • informować Pana/Panią o istotnych zmianach w politykach i regulaminach spółki Dyson, a także o wszelkich innych kwestiach, o których będziemy musieli Pana/Panią poinformować.

  Leggi di più Leggi di meno
 • Jakie jest nasze uzasadnienie dla przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ten sposób?

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności w niektórych krajach wymagają od nas posiadania tzw. „podstawy prawnej” w przypadku przetwarzania danych osobowych. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że musimy mieć prawne uzasadnienie dla przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.


  Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe głównie w oparciu o następujące podstawy prawne:


  1. Umowa — np. musimy przetworzyć dane dotyczące dostawy i płatności, aby dostarczyć Panu/Pani zakupiony produkt;

  2. Zgoda — np. będziemy wysyłać Panu/Pani wiadomości marketingowe, gdy wyrazi Pan/Pani na to zgodę;

  3. Uzasadnione interesy — np. będziemy przetwarzać informacje dotyczące zamówienia w celach związanych z wykrywaniem oszustw i ochroną spółki Dyson i naszych klientów


  W pewnych okolicznościach będziemy musieli przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w określony sposób, aby mieć możliwość spełnienia naszych zobowiązań prawnych; na przykład, gdy otrzymamy żądanie dotyczące udostępnienia Pana/Pani danych osobowych od organu regulacyjnego lub organów ścigania.


  W ostatecznym rozrachunku, powodem, dla którego przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w określony sposób, jest umożliwienie bezpośredniego lub pośredniego doskonalenia naszych produktów, usług i ogólnych doświadczeń płynących z interakcji ze spółką Dyson. Bez względu na to, z jakiego powodu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, zawsze upewniamy się, że podejmujemy właściwe kroki, aby chronić Pana/Pani prywatność.

  Leggi di più Leggi di meno

Udostępnianie i przekazywanie Pana/Pani danych osobowych

Co najważniejsze, nigdy nie sprzedajemy nikomu Pana/Pani danych osobowych i udostępniamy je wyłącznie w sposób opisany w niniejszym powiadomieniu o ochronie prywatności lub gdy nas Pan/Pani o to poprosi.

Espandere

Crollo

 • Udostępnianie w ramach grupy Dyson

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Większość procesów, procedur i systemów Dyson jest udostępniana w ramach Grupy Dyson, co oznacza, że musimy udostępniać między sobą Pana/Pani dane osobowe. Dbamy o to, aby dostęp do Pana/Pani danych osobowych był ograniczony do tych spośród naszych pracowników, którym są one potrzebne oraz żeby wszyscy pracownicy rozumieli, jak i dlaczego chronimy Pana/Pani dane osobowe. Przekazywanie danych osobowych między podmiotami Dyson (w tym mającymi siedzibę poza terytorium EOG) podlega postanowieniom Umowy międzyzakładowej spółki Dyson.


  Leggi di più Leggi di meno
 • Udostępnianie podmiotom zewnętrznym

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Udostępniamy Pana/Pani dane osobowe określonym usługodawcom zewnętrznym. Mają oni dostęp wyłącznie do danych osobowych, których potrzebują do świadczenia określonych usług. Na przykład dane dotyczące Pana/Pani zamówienia i dostawy zostaną udostępnione naszym kurierom. Są oni zobowiązani do zachowania poufności Pana/Pani danych osobowych, mogą używać ich wyłącznie w sposób zgodny z naszymi instrukcjami i muszą zawsze postępować zgodnie z niniejszym powiadomieniem o ochronie prywatności.


  Usługodawcy zewnętrzni, którzy świadczą usługi na naszą rzecz należą do poniższych kategorii:


  • dystrybutorzy pomagający nam w sprzedaży naszych produktów w określonych krajach;

  • podmioty pomagające nam w dostawie Panu/Pani produktów;

  • Pomagające nam dostarczać adekwatnych i interesujących treści (np. portale społecznościowe, firmy analityczne, agencje marketingowe i reklamowe);

  • Firmy zewnętrzne, które świadczą dla nas usługi mailingowe, serwisowe i naprawcze, firmy obsługujące transakcje, firmy świadczące usługi finansowe, audytowe, administracyjne i informatyczne (takie jak przechowywanie danych), a także firmy świadczące usługi w zakresie bezpieczeństwa i ubezpieczeń; oraz

  • podmioty zewnętrzne pomagające nam w świadczeniu Panu/Pani usług i udzielaniu odpowiedzi na Pana/Pani pytania.


  Udostępniamy określone dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam wykrywać działalność przestępczą (na przykład nieuczciwe transakcje) i zapobiegać jej. Informacje, które udostępniamy tym podmiotom zewnętrznym obejmują niektóre informacje, które nam Pan/Pani udostępnia (np. dane kontaktowe i informacje dotyczące transakcji) oraz określone informacje pochodzące z interakcji z Panem/Panią online (np. adres IP Pana/Pani urządzenia). Informacje te służą do określenia, czy transakcja może być nieuczciwa. Jednym z podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy do wykrywania nieuczciwych transakcji i zapobiegania im, jest firma Riskified; odpowiada ona za wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych i będzie je wykorzystywać w celach określonych w swoim powiadomieniu o ochronie prywatności.


  Będziemy również udostępniać Pana/Pani dane osobowe, w przypadku gdy zostaniemy do tego zobowiązani na mocy prawa, w tym w ramach procesu sądowego, np. na podstawie nakazu sądowego lub wezwania sądowego, lub w celu spełnienia innych krajowych, stanowych, regionalnych lub lokalnych przepisów. 

  Wreszcie, w trakcie procesu zakupu produktu Dyson, może Pan/Pani wchodzić w interakcje z podmiotami zewnętrznymi, które będą niezależnie odpowiedzialne za przekazane przez Pana/Panią dane osobowe. Przykładowo, jeśli zakupi Pan/Pani produkt Dyson w leasingu, Pana/Pani umowa leasingu zostanie zawarta bezpośrednio z podmiotem świadczącym usługę finansowania. W związku z tym powinien Pan / powinna Pani zapoznać się z odrębnym powiadomieniem o ochronie prywatności takiego podmiotu.

  Leggi di più Leggi di meno
 • Transfery danych, przechowywanie i globalne przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Odpowiednia spółka lub spółki należące do grupy Dyson będą zbierać Pana/Pani dane osobowe w kraju, w którym Pan/Pani mieszka. My i podmioty zewnętrzne, którym udostępniamy Pana/Pani dane osobowe, następnie hostujemy, przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy te informacje w Wielkiej Brytanii, w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w dowolnym kraju poza terytorium EOG, w tym w krajach wymienionych na stronie Kontakty.


  Zadbamy o to, by wszelkie transfery Pana/Pani danych osobowych z jednego kraju do drugiego odbywały się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, które nas dotyczą.


  Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych, w szczególności, obejmują konkretne zasady przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG. Przekazywanie danych osobowych między podmiotami Dyson (w tym mającymi siedzibę poza terytorium EOG) podlega postanowieniom Umowy międzyzakładowej spółki Dyson.


  Podczas przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG:


  • umieszczenie w naszych umowach ze wspomnianymi firmami zewnętrznymi standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, określających zasady transferu danych osobowych poza obszar EOG; oraz

   zapewnienie, że kraj, w którym będą przetwarzane dane osobowe użytkownika jest uznawany za „adekwatny” przez Komisję Europejską; lub

  • Zapewnienie, że przeprowadzona została ocena ryzyka transferu danych


  W każdym razie nasze przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie podlegać niniejszemu powiadomieniu o ochronie prywatności.

  Leggi di più Leggi di meno
 • Interakcja podłączonych produktów z produktami podmiotów zewnętrznych

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Do niektórych z naszych podłączonych produktów dodaliśmy funkcję, dzięki której Pana/Pani produkt Dyson może wchodzić w interakcję z określonymi produktami podmiotów zewnętrznych posiadanymi przez Pana/Panią w swoim domu (np. Amazon Echo, tzw. Alexa). Funkcja ta umożliwia Panu/Pani pełne wykorzystanie zalet środowiska „inteligentnego domu”. Produkty te będą jednak interaktywne wyłącznie wtedy, gdy wyrazi Pan/Pani taką chęć, włączając odpowiednią funkcję.


  W przypadku gdy zezwoli Pan/Pani na interakcję podłączonego produktu Dyson z produktem podmiotu zewnętrznego, określone informacje (w tym potencjalnie dane osobowe) będą musiały zostać udostępnione produktowi podmiotu zewnętrznego i odpowiednim usługodawcom zewnętrznym. Ogólnie rzecz biorąc, aby połączyć te produkty, będziemy musieli udostępnić unikalny numer referencyjny oraz informacje o produkcie i sposobie jego użytkowania. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie w minimalnym zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia interakcji obu urządzeń. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych przez podmiot zewnętrzny (jak również dane osobowe, które taki podmiot zbiera za pośrednictwem własnego produktu) można znaleźć w powiadomieniu o ochronie prywatności podmiotu zewnętrznego. Należy dokładnie zapoznać się z powiadomieniami o ochronie prywatności podmiotów zewnętrznych przed użyciem ich produktów i przed połączeniem ich z podłączonym produktem Dyson. Wyłączając połączenie między tymi dwoma produktami, może Pan/Pani w dowolnym momencie przerwać udostępnianie informacji produktowi podmiotu zewnętrznego przez produkt podłączony Dyson.


  Więcej informacji na temat konkretnego produktu dostępnych jest w sekcji Dyson Smart Machines.

  Leggi di più Leggi di meno
 • Łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych

  Leggi di più
  Leggi di meno

  Udostępniamy łącza do innych witryn internetowych, nie obsługiwanych ani nie kontrolowanych przez spółkę Dyson. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych witryn ani za sposób, w jaki odpowiadające za nie podmioty zewnętrzne zbierają i wykorzystują Pana/Pani dane osobowe. Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących witryn internetowych podmiotów zewnętrznych.


  Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych zazwyczaj posiadają własne powiadomienia o ochronie prywatności wyjaśniające, w jaki sposób podmioty te wykorzystują i udostępniają Pana/Pani dane osobowe. Przed skorzystaniem z tych witryn internetowych należy dokładnie zapoznać się z takimi powiadomieniami o ochronie prywatności, aby upewnić się, że wyraża Pan/Pani zgodę na sposób zbierania i udostępniania przez nie Pana/Pani danych osobowych.

  Leggi di più Leggi di meno

Pana/Pani środki kontroli i wybory

W miarę możliwości umożliwiamy Panu/Pani kontrolę nad danymi osobowymi, które zbieramy, aby upewnić się, że są one dokładne i odzwierciedlają Pana/Pani preferencje. Ma Pan/Pani prawo do dostępu, aktualizacji i sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych na swój temat; w odniesieniu do określonych danych osobowych można to zrobić przez swoje konto Dyson.

Będziemy wysyłać Panu/Pani wiadomości marketingowe wyłącznie wtedy, gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę. Jeśli wcześniej stwierdził(a) Pan/Pani, że chce, abyśmy się z Panem/Panią kontaktowali („wyraził(a) zgodę”), ale chce Pan/Pani zmienić lub zaktualizować sposób, w jaki to robimy, może Pan/Pani zaktualizować swoje preferencje:

    ◦ kontaktując się z działem obsługi klienta Dyson i oświadczając, że chce Pan/Pani zmienić lub zaktualizować sposób kontaktu z Panem/Panią;

       lub

    ◦ logując się na konto w naszej witrynie internetowej i dokonując zmiany preferencji i informacji.

W określonych okolicznościach przysługuje Panu/Pani również prawo do zażądania, abyśmy:

    ◦ zaprzestali wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w określonych celach;

    ◦ ograniczyli wykorzystywanie przez nas Pana/Pani danych osobowych;

    ◦ sprostowali lub usunęli dotyczące Pana/Pani dane osobowe; lub

    ◦ przekazali Pana/Pani dane osobowe zewnętrznemu usługodawcy.

Przykładowo, ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec naszego monitorowania sposobu korzystania przez Pana/Panią z naszych witryn internetowych i aplikacji powiązanych z podłączonymi produktami oraz sposobu reakcji na nasze kampanie promocyjne i reklamy internetowe w tych celach.

Należy pamiętać, że te prawa nie zawsze mają zastosowanie i istnieją od nich pewne wyjątki.

Jeżeli Pan/Pani lub strona upoważniona do działania w Pana/Pani imieniu chcieliby skorzystać z dowolnych praw dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@dyson.com lub zadzwonić do miejscowego centrum Dyson wskazanego na stronie Kontakty. Wyślemy Panu/Pani łącze do naszego portalu dotyczącego ochrony prywatności, korzystając z podanych przez Pana/Panią danych kontaktowych. Na portalu zostanie Pan/Pani poproszony(-na) o podanie dodatkowych szczegółów dotyczących Pana/Pani żądania i otrzyma Pan/Pani dalsze informacje dotyczące tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać żądanie.

Przed podjęciem określonych działań musimy również potwierdzić Pana/Pani tożsamość. Możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Pana/Pani żądanie lub przekazać Panu/Pani danych osobowych, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Pana/Pani tożsamości lub upoważnienia do wystąpienia z żądaniem w imieniu innej osoby.

W przypadku gdy przepisy prawa w Pana/Pani kraju pozwalają nam nałożyć opłatę za udzielenie dostępu do Pana/Pani danych osobowych lub skorzystanie z innych praw dotyczących Pana/Pani danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o tym. W związku ze skorzystaniem z dowolnych przysługujących Panu/Pani praw nie będzie Pan/Pani podlegać dyskryminacji.

W jaki sposób chronimy Pana/Pani dane osobowe?

Dbamy o ochronę Pana/Pani danych osobowych. Korzystamy z odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym szyfrowania, aby chronić Pana/Pani dane osobowe i prywatność, oraz regularnie je weryfikujemy. Chronimy Pana/Pani dane osobowe przy pomocy kombinacji fizycznych i informatycznych zabezpieczeń, w tym środków kontroli dostępu ograniczających i zarządzających sposobem przetwarzania, zarządzania i obsługi Pana/Pani danych i danych osobowych. Dbamy również o to, aby nasi pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony Pana/Pani danych osobowych. Przed udostępnieniem Panu/Pani danych osobowych zgodnie z naszymi procedurami możemy czasami poprosić o potwierdzenie tożsamości.

W przypadku gdy przekazaliśmy Panu/Pani hasło, które umożliwia Panu/Pani uzyskanie dostępu do jakiegokolwiek portalu lub konta (lub jeśli wybrał(a) Pan/Pani takie hasło samodzielnie), odpowiedzialność za zachowanie poufności takiego hasła spoczywa na Panu/Pani. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swoich haseł.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa zagrażającego naszej ochronie danych osobowych, a my będziemy mieć obowiązek udzielenia Panu/Pani informacji, poinformujemy Pana/Panią o tym.