டைசன் உலகளாவிய தகவல் பாதுகாப்புத் திட்டம்

மார்ச் 2018

அறிமுகம்

டைசனில் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், ஒருபோதும் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதற்கும் நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

நாங்கள் என்னென்ன தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்கிறோம், எதற்காக அவற்றைச் சேகரிக்கிறோம், அவற்றை எப்படி பயன்படுத்துவோம், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்கள் மீது உங்களுக்கு உள்ள கட்டுப்பாடு மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க நாங்கள் மேற்கொண்டுள்ள நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கை விளக்குகிறது. நாங்கள் எங்களுடைய டைசன் இணையதளங்கள், டைசன் செயலிகள் (டைசன் லிங்க் உட்பட), எங்களுடைய இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் (கீழே மேலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன) மற்றும் எங்கள் டைசன் சில்லறை விற்பனை கடைகள் அல்லது விற்பனையகங்கள் ஆகியவற்றின் வழியாகவும், நிகழ்வுகளில் நேரடியாகவும் நாங்கள் சேகரிக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு இந்தக் கொள்கை பொருந்தும்.

உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமும், எங்களுடைய இணையதளங்கள், செயலிகள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலமும், இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையின் விதிமுறைகளை நீங்கள் படித்து, புரிந்து கொண்டீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள். உங்களைப் பற்றி நாங்கள் சேகரிக்கும், தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு நாங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறோம், அதை நாங்கள் எப்படி கையாள்கிறோம் என்பதில் ஒளிவுமறைவின்றி இருப்பதையும், மேலும் அதில் உங்களுக்கு கட்டுப்பாட்டை வழங்குவதையும் இலக்காகக் கொண்டுள்ளோம்.

. இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையில், நாங்கள் "டைசன்", "நாங்கள்", "எங்கள்" அல்லது "எங்களுடைய" என்று குறிப்பிடும்போதெல்லாம், உங்களுக்கு டைசன் இணையதளங்கள், செயலிகள் அல்லது இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் ஆகியவற்றை வழங்கும் அல்லது உங்கள் நாட்டில், கடைகள், விற்பனையகங்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பாக இருக்கும் டைசன் குழும நிறுவனம் அல்லது நிறுவனங்களைக் குறிப்பிடுகிறோம். உங்களைப் பற்றி சேகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவலுக்கும் எந்த டைசன் குழு நிறுவனம் அல்லது நிறுவனங்கள் முதன்மையாகப் பொறுப்பாக இருக்கின்றன என்பதைப் பற்றிய தகவல்கள் [மற்றும் டைசனின் தரவு பாதுகாப்பு அலுவலரின் (அலுவலர்களின்) தொடர்பு விவரங்கள்], இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையின் இறுதியில் உள்ள பிற்சேர்க்கையில் "எனது தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு, எந்த டைசன் குழு நிறுவனம் பொறுப்பாக இருக்கிறது?" என்ற தலைப்பின் கீழ் உள்ளன. இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையில், நாங்கள் "டைசன் குழு" என்று குறிப்பிடும்போதெல்லாம், நாங்கள் எல்லா டைசன் குழு நிறுவனங்களையும் குறிப்பிடுகிறோம்.

இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையின் எந்தவொரு அம்சத்தைக் குறித்து அல்லது டைசன் உங்கள் தகவல்களை எப்படி கையாள்கிறது என்பது குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள், கருத்துகள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருந்தால், எங்களுடைய தனியுரிமைக் குழுவுக்கு privacy@dyson.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்..

தனியுரிமை தத்துவங்கள்

தனியுரிமைக் கொள்கைகள் சிக்கலானவையாக இருக்கலாம். நாங்கள் முடிந்த வரை எங்களுடைய கொள்கைகளைத் தெளிவானதாகவும், எளிதில் அணுகக்கூடியதாகவும் வைத்திருக்க முயற்சி செய்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு உதவ, டைசனில் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை எப்படி கையாள்கிறோம் என்பதை, எங்களுடைய பின்வரும் தனியுரிமை தத்துவங்களிலும் நாங்கள் சுருக்கமாக விளக்கியிருக்கிறோம். இந்தத் தத்துவங்கள், உங்கள் தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பதிலும், நீங்கள் எதிர்பார்க்கக் கூடிய வழியில், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை சரியான வழிகளில் நாங்கள் கையாள்வதிலும் எங்களுக்கு உள்ள ஈடுபாட்டை இந்தத் தத்துவங்கள் விளக்கிக் காட்டுகின்றன.


டைசனில் நாங்கள்:

 1. எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்பார்க்கும் சேவை, தயாரிப்புகள் மற்றும் அனுபவங்கள் ஆகியவற்றை அளிப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் மட்டுமே தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கேட்போம் அல்லது சேகரிப்போம்.
 2. எங்களிடம் இருக்கும் உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானதாகவும், உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளைப் பிரதிபலிப்பதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டை உங்களுக்கு அளிப்போம்.
 3. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் எப்போதுமே பாதுகாப்புடன், காக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்வோம்.
 4. நாங்கள் வைத்திருக்கும், தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்தும் முறைகளில் நியாயமாகவும், ஒளிவுமறைவின்றியும் நடந்து கொள்வோம்.
 5. எதற்காக தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறோம் என்று, நீங்கள் நம்பியிருக்கிறீர்களோ, அந்த நோக்கத்திற்காக மட்டுமே எப்போதும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துவோம்.
 6. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் ஒருபோதும் விற்க மாட்டோம் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையில் வரையறுத்துள்ளபடியே அல்லது நீங்கள் கேட்கும்போது மட்டுமே, தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்.
 7. உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளை மதிக்கிறோம், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களையோ அவற்றை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதையோ பாதிக்கும் முக்கியமான மாற்றங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் அவற்றை உங்களிடம் தெரிவிப்போம்.
 8. உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்குப் பொறுப்பேற்கிறோம்.

முழுமையான டிச் தனியுரிமை கொள்கை படிக்க விரி

சுருக்கு தனியுரிமை கொள்கை

 • என்னென்ன தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் சேகரிப்போம்?

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  உங்களைப் பற்றிய ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட விவரத்தையும் சேகரிப்பதில் எங்களுக்கு விருப்பமில்லை. எங்களிடமிருந்து, நீங்களும் எங்கள் மற்ற வாடிக்கையாளர்களும் எதிர்பார்க்கும் சேவை, தயாரிப்புகள் மற்றும் அனுபவங்கள் ஆகியவற்றை வழங்குவதும் அவற்றை மேம்படுத்துவதுமே உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை நாங்கள் சேகரிப்பதற்கான முதன்மையான காரணம் ஆகும்.

  தனிப்பட்ட தகவல்கள் என்பதற்கு, உலகம் முழுவதும் சற்றே வேறுபட்ட வரையறைகள் உள்ளன. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்புக்கும் தனியுரிமைக்கும் உத்தரவாதம் வழங்க, உங்களையோ அல்லது வேறு எந்த தனிநபரையோ அடையாளங்காட்ட பயன்படுத்தக்கூடிய எந்தவொரு தகவலும் தனிப்பட்ட தகவல் என்று நாங்கள் வரையறுத்துள்ளோம்.

  உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களை, நாங்கள் பல்வேறு வழிகளில் சேகரிக்கிறோம். இந்தப் பிரிவில், உங்களைப் பற்றி நாங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்கும் பல்வேறு வழிகளையும், அந்தத் தகவல்கள் பயன்படுத்தப்படக் கூடிய பல்வேறு வழிகளையும் விவரிக்கிறோம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைப் பற்றிய மேலும் விவரங்களுக்கு, "உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்?" என்ற தலைப்பில் உள்ள பிரிவைக் காணவும்.  நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தகவல்கள்

  நீங்கள் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும்போதும் அல்லது எங்கள் இணையதளம், செயலிகள், மின்னஞ்சல், ஃபோன், எங்கள் கடைகள், விற்பனையகங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளில் நேரடியாக அல்லது வேறு வகைகளில் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம்.

  எடுத்துக்காட்டாக, எங்களுடைய வாடிக்கையாளர் சேவை குழுவினரை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்போது, ஒரு ஆர்டரை செய்யும்போது, உங்கள் காப்புறுதிக்காகப் பதிவுசெய்யும்போது, ஒரு கருத்துக்கணிப்பு, போட்டி அல்லது வினாத்தாளைப் பூர்த்தி செய்யும்போது, உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் கணக்கு தகவல்களைப் புதுப்பிக்கும்போது, ஒரு டைசன் செயலியின் வழியாக இணையும்போது அல்லது எங்கள் இணையதளத்தில் எங்கள் தயாரிப்புகளில் ஒன்றுக்கு மதிப்பீடு செய்யும்போது, நீங்கள் தகவல்களை எங்களிடம் வழங்குவீர்கள்.

  இந்த ஊடாடல்கள் மூலமாக, நீங்கள் எங்களுடன் பின்வருவனவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்: உங்கள் பெயர், முகவரி, மின்னஞ்சல் முகவரி, தொடர்பு எண் மற்றும் பணம் செலுத்தல் விவரங்கள். சில சூழ்நிலைகளில், நீங்கள் கேட்ட தயாரிப்பு அல்லது சேவையை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக, எங்களுக்கு அந்தத் தகவல்கள் தேவைப்படும்; எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தயாரிப்பை வாங்கும்போது, உங்களுடைய பணம் செலுத்தல் விவரங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படும் மற்றும் அதை உங்களுக்கு டெலிவரி செய்ய உங்கள் முகவரி தேவைப்படும்.

  உங்கள் கணக்கு தகவல்களைப் புதுப்பிக்கும்போது, உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள பொருட்கள், உங்கள் வீடு மற்றும் தொழில்நுட்பம், உங்கள் ஒவ்வாமைகள் மற்றும் விருப்பங்கள், டைசனில் உங்களை மிகவும் கவர்ந்த விஷயங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய தகவல்களையும் எங்களிடம் வழங்குமாறு கேட்கப்படுவீர்கள். இந்தத் தகவல்கள் அனைத்துமே விருப்பத்தேர்வுக்கு உரியவை, அதாவது, அவற்றை வழங்கவோ வழங்காமல் இருக்கவோ நீங்களே முடிவு செய்யலாம்; எந்த நேரத்திலும், டைசன் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தைத் தொடர்பு கொண்டோ, எங்களுடைய உலகளாவிய தனியுரிமைக் குழுவினருக்கு privacy@dyson.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியோ, அந்தத் தகவல்களை நீக்கி விடுமாறும் நீங்கள் எங்களிடம் கேட்கலாம்.

  மற்றவர்களைப் பற்றிய தகவல்களை நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டால் (எடுத்துக்காட்டாக, மற்றொருவருக்காக நீங்கள் ஒரு டைசன் தயாரிப்பை வாங்கியிருந்தால் அல்லது மற்றொருவருக்காக டைசன் செயலி ஒன்றில் பதிவுசெய்தால்), அந்த நபரின் தனிப்பட்ட தகவல்களை நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது பற்றியும், அந்தத் தகவல்களை நாங்கள் இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையுடன் இணங்கியபடி பயன்படுத்துவது பற்றியும் அவருக்கு சம்மதமா என்பதை நீங்கள் அவரிடம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.  டைசன் தயாரிப்புகளில் இருந்து பெறப்படும் தகவல்கள்

  உங்களைப் பற்றியும் உங்கள் டைசன் தயாரிப்பைப் பற்றியும் நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தனிப்பட்ட தகவல்களுடன், நாங்கள் உங்களுடைய டைசன் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளில் இருந்தும் நேரடியாக தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரித்து, கையாளுவோம். ஒரு இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பு என்பது, “ஸ்மார்ட் ஆக உள்ள”, இணையம் இயக்கப்பட்டுள்ள அல்லது டைசன் செயலியால் இயக்கப்படும் ஒரு டைசன் தயாரிப்பு ஆகும்.

  எங்களுடைய இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றியும் (எடுத்துக்காட்டாக, எப்போது அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எவ்வளவு நேரத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன), அவற்றின் பதிலளிப்பு திறன் மற்றும் ஏதேனும் பிழைகள் (அல்லது சாத்தியமான பிழைகள்) பற்றியும் நாங்கள் தகவல்களைச் சேகரிப்போம்.

  எங்களுடைய இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளையும் செயலிகளையும், நீங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் சேகரிக்கும் சில தகவல்கள், உங்கள் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பு இருக்கும் இடத்தைத் தீர்மானிக்க எங்களை அனுமதிக்கும். குறிப்பாக, நீங்கள் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பை முதல்முறையாகப் பதிவுசெய்யும்போது, உங்கள் ஃபோன் (அல்லது மற்ற சாதனத்தில்) இருப்பிடத்தைத் தடமறியும் வசதியை நீங்கள் இயக்க வேண்டியிருக்கும் (இல்லையென்றால், நாங்கள் அதனுடன் இணைக்க முடியாது). உங்கள் இருப்பிடத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்வது எங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதனால் உங்கள் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பு செயல்படும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். இது, இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பின் செயல்திறனை மேம்படுத்த எங்களுக்கு உதவும்.

  எங்களுடைய குறிப்பிட்ட சில இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் அல்லது எங்கள் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளின் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள், குறிப்பிட்ட சில தனிப்பட்ட தகவல்களை முறையாக சேகரிக்காவிட்டால் சரியாக செயல்பட முடியாமல் போகலாம். எடுத்துக்காட்டாக, டைசன் 360 ஐ (Dyson 360 Eye) உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு அறையை முழுமையாகப் பார்க்க முடிந்தால்தான், அது எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும்.  உங்கள் ஆன்லைன் செயல்பாடுகளில் இருந்து பெறும் தகவல்கள்

  நாங்கள் எங்கள் இணையதளங்களுக்கு வருகை தருபவர்கள் அனைவரிடமிருந்தும், எங்கள் செயலியின் எல்லா பயனர்களிடமிருந்தும் வரம்புடைய தனிப்பட்ட தகவல்களையும், சில அநாமதேய, தொகுப்பு புள்ளிவிவரங்களையும் சேகரித்து, சேமித்து வைப்போம், இது நீங்களாக தகவல்களை எங்களுக்கு அளித்தாலும் அல்லது எங்கள் இணையதளங்களை உலாவினாலும் அல்லது செயலிகளைப் பயன்படுத்தினாலும் சேகரிக்கப்படும். நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல்களில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் சாதனத்தின் இணைய நெறிமுறை (internet protocol - IP) முகவரி, உலாவி மென்பொருள், உங்கள் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம், அணுகிய தேதி மற்றும் நேரம், உங்களை எங்கள் இணையதளத்துடன் இணைத்த இணையதளத்தின் முகவரி, மற்றும் நீங்கள் எங்களுடைய இணையதளங்களை அல்லது செயலிகளை எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் போன்றவை இந்தத் தகவல்களில் உள்ளடங்கும்.

  எங்கள் இணையதளங்களும் செயலிகளும் எப்படி செயல்படுகின்றன, அவை எப்படி பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் பயனர்கள் எதை பொதுவாகப் பார்க்கிறார்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் பார்ப்பதற்கு இந்தத் தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம்.

  எங்கள் சொந்த இணையதளங்களுக்கு வெளியே, எங்களுடைய விளம்பர பிரச்சாரங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் விளம்பரப்படுத்தலுடன் நீங்கள் எப்படி ஊடாடுகிறீர்கள் என்ற விவரங்களையும் நாங்கள் சேகரித்து கையாளுவோம் (எடுத்துக்காட்டாக, Google, YouTube மற்றும் சமூக ஊடகங்களில்).

  இந்தத் தகவல்களை நாங்கள் முதன்மையாக குக்கீகள் மற்றும் அதேபோன்ற பிற தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தியே சேகரிக்கிறோம்.  குக்கீகள்

  எங்கள் இணையதளங்களிலும் செயலிகளிலும் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். “குக்கீகள்” என்பவை, இணையதளங்கள் உங்கள் இணைய உலாவி வழியாக உங்களுடைய சாதனங்களில் சேமிக்கும் சிறிய உரை கோப்புகளாகும். இவை 1990 ஆம் ஆண்டுகளின் நடுவில் இருந்தே வழக்கத்தில் இருந்து வருகின்றன, இணையத்தில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது.

  பயன்படுத்தும் சில குக்கீகள் உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்கும். அவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் எந்த தனிப்பட்ட தகவல்களும், எங்களுடைய தனியுரிமைக் கொள்கைக்கு இணக்கமான வழியிலேயே பயன்படுத்தப்படும். எங்கள் இணையதளங்களை, செயலிகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தொடர்வதன் மூலம், இந்தக் குக்கீகள் கொள்கையில் வரையறுத்துள்ளபடி, உங்கள் சாதனத்தில் குக்கீகள் அமைக்கப்படும் என்பதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்.

  நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகளின் வகைகள் மற்றும் எங்கள் இணையதளங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள குக்கீகளை நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு, எங்கள் குக்கீகள் கொள்கையைக் காணவும். நாங்கள் தற்போது, டூ நாட் டிராக் (Do Not Track - DNT) சிக்னல்களுக்கு பதிலளிப்பதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.  மின்னஞ்சல் தகவல்தொடர்புகள்

  எங்கள் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளின் பயனராக நீங்கள் இருப்பதால், உதவிகரமான தகவல்தொடர்புகளை நாங்கள் மின்னஞ்சல் வழியாக உங்களுக்கு அனுப்புவோம். இவ்வாறு நாங்கள் செய்வதில் உங்களுக்கு ஆட்சேபனை எதுவும் இல்லாத வரையில், நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்று நாங்கள் கருதும், ஏதேனும் டைசனில் நடைபெறும்போது உங்களுக்கு அதைப் பற்றி தகவல் அளிப்போம். இதில் எங்களுடைய புதிய தயாரிப்பு அறிவிப்புகள், உரிமையாளர்களுக்கான சலுகைகள் அல்லது வரவிருக்கும் நிகழ்வுகள் போன்ற தகவல்கள் அடங்கும். மேலும் எங்களிடமிருந்து பெறக்கூடிய தகவல் தொடர்புகளில் நீங்கள் திருப்திகரமாக உணர்கிறீர்கள் என்பதையும் நாங்கள் உறுதிசெய்து கொள்ள விரும்புகிறோம். இந்தத் தகவல் தொடர்புகளைப் பெற விரும்புகிறீர்களா அல்லது அவற்றை நாங்கள் நிறுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா என்பவற்றை எப்படி மாற்றுவது அல்லது புதுப்பிப்பது ஆகிய விவரங்களை, கீழே உள்ள ‘நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் முறையை நீங்கள் எப்படி மாற்றலாம்?' என்று தலைப்பிடப்பட்ட பிரிவின் கீழ் காணலாம்.

  எங்கள் மின்னஞ்சல்களை நீங்கள் எப்படி கையாளுகிறீர்கள் என்பதைப் பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் சேகரிப்போம்; இதில் மின்னஞ்சல்கள் உங்களுக்கு டெலிவரி செய்யப்பட்டனவா, நீங்கள் அவற்றைத் திறந்து படித்தீர்களா, டைசனில் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா (எடுத்துக்காட்டாக, எங்கள் மின்னஞ்சலில் உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்வது மூலமாக) மற்றும் (எங்கள் மின்னஞ்சல்களில் இடம்பெற்றுள்ள, குழுவிலகு என்ற தேர்வைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம்) இதன் பிறகு நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது என்று விரும்புகிறீர்களா போன்றவையும் அடங்கும்.

  நாங்கள் அந்தத் தகவல்களை அப்படியே பயன்படுத்துவோம் மற்றும் உங்கள் வாடிக்கையாளர் பதிவுடன் (நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்கள்) இணைத்து, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டால், அதன்படி உங்களுக்கு உதவக்கூடிய அல்லது மார்க்கெட்டிங் தகவல் தொடர்புகளை நிறுத்துவதை உறுதிசெய்ய பயன்படுத்துவோம். எங்களுடைய முந்தைய மின்னஞ்சல்களில் நீங்கள் காட்டிய ஈடுபாட்டின் அடிப்படையில், உங்களுக்கு விருப்பமானவை என்று நாங்கள் நினைக்கும் உள்ளடக்கம் மற்றும் அனுபவங்களை வழங்குவதன் மூலம், எங்கள் மின்னஞ்சல்களை முடிந்த வரையில் சுவாரஸ்யமானவையாக மாற்றவும் இந்தத் தகவல்களைப் பயன்படுத்துவோம். இந்த நோக்கத்திற்காக உங்கள் தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவதை மறுப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது (பின்வரும், 'உங்கள் கட்டுப்பாடுகளும் விருப்பத்தேர்வுகளும்' என்று தலைப்பிட்ட பிரிவைக் காணவும்).  சமூக ஊடகம்

  உங்களுடன் சமூக ஊடகங்களில் தகவல் பரிமாறிக் கொள்வதை நாங்கள் விரும்புகிறோம். உங்களுடைய டைசன் தயாரிப்புகளைப் பற்றி எங்களுடன் தகவல் பரிமாறிக் கொள்ள அல்லது உங்கள் டைசன் தயாரிப்பைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று மற்றவர்களுக்கு சொல்ல, நீங்கள் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தலாம். எங்களைப் பற்றியும், எங்கள் தயாரிப்புகள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் சேவைகளைப் பற்றி மக்கள் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதை இன்னும் சிறப்பாகப் புரிந்து கொள்ளவும், சமூக ஊடகங்கள் வழியாக எங்களைத் தொடர்பு கொள்வதை விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவவும், பொதுவில் கிடைக்கும் சமூக ஊடக மற்றும் ஆன்லைன் தளங்களை நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்வோம்.

  Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Line மற்றும் Snapchat போன்றவை உள்ளடக்கிய, சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் தளங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல்களில், சில நேரங்களில் நீங்கள் ஆன்லைனில் இடுகையிட்ட மற்றும் பொதுவில் கிடைக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்கள் இருக்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் எந்தவொரு தகவலிலும், அதன் மூலம் குறிப்பிடப்படுவதையோ அல்லது முற்றிலும் அநாமதேயமாக இருப்பதையோ உறுதிசெய்வோம்.

  இந்த ஆன்லைன் மற்றும் சமூக ஊடகத்தளங்களுக்குப் பொதுவாக, சொந்த தனியுரிமைக் கொள்கைகள் இருக்கும், அதில் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை அவர்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்பது விளக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த தளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் எப்படி சேகரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து, ஏற்றுக் கொள்வதற்கு, நீங்கள் அந்த தனியுரிமைக் கொள்கைகளை கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.  எங்கள் கடைகள், விற்பனையகங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளில் நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல்கள்

  நீங்கள் எங்கள் கடைகள், விற்பனையகங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளுக்கு நேரில் வரும்போது, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள்; இதில் உங்கள் பெயர், தொடர்பு விவரங்கள் மற்றும் பணம்செலுத்தல் தகவல்கள் (மேலே "நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தகவல்கள்" என்ற பிரிவைக் காணவும்) ஆகியவை உள்ளடங்கலாம்.

  CCTV, வீடியோ பதிவு மற்றும் புகைப்படங்கள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தியும் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் சேகரிப்போம். CCTV கேமராக்கள், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவே முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; எங்கள் கடைகள் சிலவற்றில், அவற்றை போக்குவரத்தை (அதாவது எத்தனை பேர் எங்கள் கடைக்கு வந்து செல்கிறார்கள் என்பது) அளவிடவும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். எங்கள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கண்காட்சிகளில் நாங்கள் வீடியோ பதிவு மற்றும் புகைப்படங்களையும் எடுப்போம் (அதாவது, புதிய கடை திறப்பு போன்றவற்றில்); வீடியோ பதிவு மற்றும் புகைப்படங்களை எங்கள் வணிக நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவோம் (எடுத்துக்காட்டாக, எங்கள் சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் அவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்). நாங்கள் CCTVஐப் பயன்படுத்தும் கடைகள், ஸ்டாண்ட்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளில் அவற்றைப் பற்றிய அறிவிப்புகளை வைத்திருப்போம், அதன் மூலம், உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்கிறோம் என்பதை உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம்.

  Iஎங்கள் கடைகள், ஸ்டாண்ட்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை பார்வையிடும்போது உங்கள் ஃபோனில் (அல்லது வேறு சாதனத்தில்) Wi-Fi அல்லது ப்ளூடூத் இயக்கப்பட்டிருந்தால், உங்கள் சாதனத்தின் வழியாக வரம்புடைய தனிப்பட்ட தகவல்களையும் நாங்கள் சேகரிப்போம்.  மூன்றாம் தரப்பு தரவு வழங்குநர்களிடமிருந்து நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல்கள்

  உங்கள் வீடு உள்ள பகுதியில் வீடுகளில், சார்பு செல்வநிலை தொடர்பான உள்ளார்ந்த பார்வைகளை வழங்கும் தொகுக்கப்பட்ட மக்கட்பரவல் மற்றும் வாழ்க்கைமுறை தொடர்பான தகவல் உள்ளிட்ட சில தகவல்களை மூன்றாம் தரப்பு வழங்குநர்களிடமிருந்து நாங்கள் சேகரிப்போம், இவர்கள் சரியான நேரத்தில் சலுகைகளை வழங்குதல் மற்றும் உங்களுக்கு இன்னும் நெருக்கமான சேவைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை வழங்குதல் போன்றவற்றை அனுமதிப்பதன் மூலம், இன்னும் நெருக்கமான உரிமையாளர் அனுபவத்தை உங்களுக்கு வழங்க எங்களுக்கு உதவுகின்றனர்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்?

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் சேகரித்து, பயன்படுத்துவதற்கான முதன்மையான காரணம், நீங்கள் எங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கும் சேவை, தயாரிப்புகள் மற்றும் அனுபவங்களை வழங்குவதும் மேம்படுத்துவதுமே ஆகும்.  நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தகவல்கள்

  நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பின்வரும் வழிகளில் பயன்படுத்துவோம்:


  • உங்கள் கேள்விகளுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் பதில் அளிக்க;
  • உங்களுடன் தகவல்தொடர்பு கொள்ள;
  • எங்கள் சேவைகளை வழங்கவும் தயாரிப்புகளுக்கு ஆதரவு வழங்கவும்;
  • சேவை மற்றும் தயாரிப்புகளை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ள உதவும் வாடிக்கையாளர் திருப்தி கருத்துக்கணிப்புகளுக்காகவும், நீங்கள் பெறும் அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும், எங்கள் நிபுணர்களில் ஒருவர் உதவி உங்களுக்குத் தேவையா என்று அறியவும்;
  • டைசனின் கொள்கைகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் மற்றும் வேறு ஏதேனும் விவகாரங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் அவற்றைப் பற்றி உங்களுக்கு தகவல்கள் வழங்கவும்;
  • எங்கள் மற்ற தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளைப் பற்றி உங்களுக்குக் கூறுவது, உங்களுக்கு சம்மதமாக இருக்கும் வரையிலும்;
  • எங்கள் டைசன் தயாரிப்புகள் பற்றிய அத்தியாவசியமான சேவை புதுப்பிப்புகளை உங்களுக்கு வழங்க; மற்றும்
  • நீங்கள் எங்களிடம் ஷாப்பிங் செய்யும் முறையை எதிர்காலத்தில் மேம்படுத்தவும் உங்களுக்காகத் தனிப்பயனாக்கவும்; எடுத்துக்காட்டாக, உங்களுக்குப் பிடிக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கும் தயாரிப்புகள் மற்றும் சலுகைகளை உங்களுக்கு காட்டுதல், இதில் எங்கள் இணையதளங்கள், செயலிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட சில மூன்றாம் தரப்பு இணையதளங்கள் (சமூக ஊடக தளங்கள் உட்பட) ஆகியவை அடங்கும்.


  டைசன் தயாரிப்புகளில் இருந்து பெற்ற தகவல்கள்

  பின்வரும் வழிகளில், டைசன் தயாரிப்புகளில் இருந்து நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல்களை அப்படியே பயன்படுத்துவோம் மற்றும் உங்களைப் பற்றி நாங்கள் சேகரித்த மற்ற தனிப்பட்ட தகவல்களுடன் இணைத்தும் பயன்படுத்துவோம்:


  • எங்கள் தயாரிப்புகளின் செயல்திறன் மற்றும் அவற்றிலிருந்து உங்களுக்குக் கிடைக்கும் அனுபவம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக, எங்கள் தயாரிப்புகளின் செயல்திறன் மற்றும் நிலைப்புத்திறனைக் கண்காணிக்க; குறிப்பாக, உங்கள் தயாரிப்பில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்படுவதை நாங்கள் அடையாளம் கண்டு (மற்றும் பெரும்பாலும் சிக்கல் உருவாவதற்கு முன்பே கண்டறிவதற்கு), அதைப் பற்றி உங்களிடம் கூடிய விரைவில் தெரிவிக்க விரும்புவோம்;
  • எங்களுடைய இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதைக் கண்காணிக்க, இதன் மூலம் அவற்றின் செயல்திறனையும், அதிலிருந்து கிடைக்கும் உங்கள் அனுபவத்தையும் மேம்படுத்துவதற்காக;
  • எங்கள் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு புதுப்பிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் வழங்க (இதில், தயாரிப்பில் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கும் செயலி ஆகியவற்றின் மென்பொருட்களுக்குப் புதுப்பிப்புகள் மற்றும் மேம்பாடுகளை வழங்குவதும் உள்ளடங்கும்); மற்றும்;
  • பொதுவாக எங்கள் தயாரிப்புகள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சேவைகளை மேம்படுத்த;

  எங்களுடைய இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதை கண்காணிக்கவும் நாங்கள் விரும்புகிறோம், அதன் மூலம் நாங்கள் பின்வருவனவற்றை செய்ய முடியும்:


  • உங்களுடன் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் ஊடாடும் முறையைத் தனிப்பயனாக்கவும் மேம்படுத்தவும் (எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் விரும்பக்கூடிய தயாரிப்புகள் மற்றும் சலுகைகளை ஆன்லைனில் உங்களுக்குக் காண்பிப்பது போன்றவை); மற்றும்
  • (அப்படி செய்வது உங்களுக்கு சம்மதமாக இருக்கும் வரையிலும்) உங்களுக்கு நெருக்கமான மற்றும் சுவாரஸ்யமான மார்க்கெட்டிங் தகவல்தொடர்புகளை அனுப்புவதற்கு.

  இந்தக் காரணங்களுக்காக, இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் செயலிகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதை, நாங்கள் கண்காணிப்பதை மறுக்க உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. மறுப்பதற்கான உரிமையை எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள, கீழே உள்ள 'உங்கள் கட்டுப்பாடுகளும் விருப்பத்தேர்வுகளும்' என்ற தலைப்பிட்ட பிரிவைக் காணவும்.  உங்கள் ஆன்லைன் செயல்பாடுகளில் இருந்து பெறும் தகவல்கள்

  உங்கள் ஆன்லைன் செயல்பாடுகளில் இருந்து பெறப்படும் தனிப்பட்ட தகவல்களை அப்படியே பயன்படுத்துவோம் மற்றும் உங்களைப் பற்றி நாங்கள் சேகரிக்கும் வேறு ஏதேனும் தனிப்பட்ட தகவல்களை, எங்கள் இணையதளங்களின் அல்லது செயலியின் ஏதேனும் பகுதி அதன் நோக்கத்திற்கு ஏற்ப செயல்படவில்லையா என்பதைக் கண்டறிய பயன்படுத்துவோம் – இதன்மூலம், அவற்றை சரிசெய்து, உங்களுக்கும் மற்ற பயனர்களுக்கும் எங்கள் இணையதளங்களையும் செயலிகளையும் இன்னும் சிறப்பானதாக மாற்றுவோம்;

  எங்கள் இணையதளங்கள் மற்றும் செயலிகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதையும், எங்கள் விளம்பர பிரச்சாரங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் விளம்பரங்கள் ஆகியவற்றுடன் நீங்கள் எப்படி ஊடாடுகிறீர்கள் நாங்கள் கண்காணிக்கவும் விரும்புகிறோம், அதன் மூலம் நாங்கள் பின்வருவனவற்றை செய்ய முடியும்:


  • எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எங்களிடம் ஷாப்பிங் செய்யும் முறையைத் தனிப்பயனாக்கவும் மேம்படுத்தவும் (எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் விரும்புவீர்கள் என்று நாங்கள் கருதும் தயாரிப்புகளையும் சலுகைகளையும் உங்களுக்குக் காண்பித்தல்); மற்றும்
  • (நாங்கள் இவ்வாறு செய்வது உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும் வரையிலும்) உங்களுக்கு நெருக்கமான மற்றும் சுவாரஸ்யமான மார்க்கெட்டிங் தகவல்தொடர்புகளை அனுப்புவதற்கு.

  இந்தக் காரணங்களுக்காக, எங்கள் இணையதளங்கள் மற்றும் செயலிகளை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் மற்றும் எங்கள் விளம்பரப் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் விளம்பரங்களில் எப்படி ஈடுபடுகிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் கண்காணிப்பதை மறுக்க உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. மறுப்பதற்கான உரிமையை எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள, கீழே உள்ள 'உங்கள் கட்டுப்பாடுகளும் விருப்பத்தேர்வுகளும்' என்ற தலைப்பிட்ட பிரிவைக் காணவும்.  தனிப்பட்ட தகவல்களின் சாத்தியமான மற்ற பயன்பாடுகள்

  பின்வருவதற்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துவோம்:


  • உங்கள் டைசன் தயாரிப்பு அல்லது உத்தரவாதம் தொடர்பாக எழக்கூடிய ஏதேனும் சிக்கல்கள், கோரல்கள் அல்லது விசாரணைகளுக்கு உதவுவதற்கு;
  • மோசடியான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிந்து, தடுப்பதற்கு;
  • எங்கள் சட்டப்பூர்வ கடமைகளுக்கு இணங்கி நடப்பதற்கு.; மற்றும்
  • யவிவரமாக்குதல் மற்றும் புள்ளிவிவரப் பகுப்பாய்வுக்கு. இந்த செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, உங்களைப் பற்றி நாங்கள் சேகரிக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்களின் பல்வேறு பகுதிகளை நாங்கள் ஒன்றாகப் பிணைப்போம். எடுத்துக்காட்டாக, உங்களுடைய ஆன்லைன் செயல்பாடுகளில் இருந்து கிடைத்த தனிப்பட்ட தகவல்களை, நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்கள் அல்லது டைசன் தயாரிப்புகளில் இருந்து கிடைத்த தகவல்களுடன் ஒன்றாக சேர்ப்போம், இது, தயாரிப்பின் பிரபலத்தை ஆய்வு செய்யும் சுயவிவரமாக்குதல் மற்றும் புள்ளிவிவரப் பகுப்பாய்வு, எங்கள் இணையதளங்களை அல்லது செயலிகளைப் பயன்படுத்தும்போது உங்களுடைய நடத்தை அல்லது எங்கள் தயாரிப்புகள் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகின்றன போன்றவற்றுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வகையில், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் செயலாக்கப்படுவதை மறுப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. மறுப்பதற்கான உங்கள் உரிமையை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களுக்கு, கீழே தரப்பட்டுள்ள 'உங்கள் கட்டுப்பாடுகளும் விருப்பத்தேர்வுகளும்' என்று தலைப்பிடப்பட்ட பிரிவைக் காணவும்.


  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் இவ்வாறு கையாளுவதற்கு எங்கள் தரப்பில் உள்ள நியாயங்கள் என்னென்ன?

  சில நாடுகளில் உள்ள தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமை சட்டங்கள், நாங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கையாள்வதற்கு, "சட்ட அடிப்படை" அல்லது "சட்டப்படியான காரணங்கள்" இருக்க வேண்டும் என்று நிர்ப்பந்திக்கின்றன. பொதுவாக, இதன் பொருள், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் கையாள்வதற்கு, சட்டரீதியான நியாயமான காரணம் இருக்க வேண்டும் என்பதாகும்.


  • நீங்கள் கேட்ட தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக; மற்றும்
  • எங்கள் தயாரிப்புகள், இணையதளங்கள் மற்றும் செயலிகள் சரியாக செயல்படுவதற்கும், நீங்கள் அவற்றிடம் எதிர்பார்க்கும் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடிவதற்கும்.

  சில நேரங்களில், தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக அல்லது அவை சரியாக செயல்படுவதற்காக, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவது அத்தியாவசியமானதாக இருக்காது. அதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கையாள்வதற்கு, எங்களுக்கு, "நேர்மையான அறிவிக்கப்பட்ட ஆர்வம்" என்றழைக்கப்படும் நோக்கம் இருக்கிறது; எங்களுடைய "நேர்மையான அறிவிக்கப்பட்ட ஆர்வம்" பின்வருவனவற்றுக்காக இருக்கலாம்:


  • மோசடியைக் கண்டறிந்து தடுப்பதற்கு;
  • எங்கள் இணையதளங்கள், செயலிகள், தயாரிப்புகள் மற்றும் ஐடி அமைப்புகளைப் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு;
  • எங்கள் சொந்த நடைமுறைகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் அமைப்புகள் முடிந்த வரையிலும் செயல்திறன் மிக்கதாக இருப்பதை உறுதிசெய்வதற்கு;
  • நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல்களைப் பகுப்பாய்வு செய்து, மேம்படுத்துவதற்கு;
  • எங்களுடைய விளம்பரப் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் விளம்பரங்களின் பயனளிப்பு திறனைத் தீர்மானிப்பதற்கு; மற்றும்
  • எங்களுடன் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் தொடர்பு கொள்வது மற்றும் ஷாப்பிங் செய்யும் முறைகளைத் தனிப்பயனாக்குவதற்கும் மேம்படுத்தவும்.

  நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தனிப்பட்ட தகவல்களில் சிலவற்றை நாங்கள் விருப்பத்தேர்வுக்கு உரியவை (எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிக்கும்போது) என்று குறிப்பிடுவோம். நீங்கள் அவற்றையும் எங்களுக்கு வழங்க தீர்மானித்தால், அதை எப்படி பயன்படுத்துவோம் என்றும் நாங்கள் விவரிப்போம், அந்த வழிமுறையில் தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்த நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். டைசன் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தைத் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் அல்லது உலகளாவிய தனியுரிமைக் குழுவினருக்கு privacy@dyson.com என்ற முகவரியில் மின்னஞ்சல் அனுப்பி, அந்தத் தகவல்களை நீக்குமாறு எந்த நேரத்திலும் எங்களிடம் கேட்கலாம்.

  கடைசியாக, சில மிகவும் அரிதான சூழ்நிலைகளில், எங்களுடைய சட்டப்படியான கடமைகளுக்கு இணங்கி நடப்பதற்காக, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைக் குறிப்பிட்ட வழிகளில் கையாள வேண்டியிருக்கும்; எடுத்துக்காட்டாக, உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் அல்லது சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுக்கு, வெளிப்படுத்துமாறு எங்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளப்படுதல்.

  ஒட்டுமொத்தமாக, நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கையாளுவதற்கான காரணம், எங்களுடைய தயாரிப்புகள், சேவைகள் மற்றும் ஒரு வர்த்தகமாக டைசனின் அனுபவம் ஆகியவற்றை நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக மேம்படுத்துவதற்கே ஆகும். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை, நாங்கள் கையாளுவதற்கு நாங்கள் குறிப்பிடும் நியாயமான காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் (குறிப்பிட்ட தயாரிப்பை உங்களுக்கு வழங்க எங்களுக்கு அது அத்தியாவசியமானதாக இருந்தாலும் அல்லது அது எங்களுடைய "நேர்மையான அறிவிக்கப்பட்ட ஆர்வங்கள்" ஆக இருந்தாலும்), உங்களுடைய தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பதற்காக எங்களுடைய பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுப்பதை உறுதிசெய்வோம்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • டைசன் தகவல்தொடர்பு வாக்குறுதி

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  எங்களுடைய புதிய தயாரிப்பு அறிவிப்புகள், உரிமையாளர்களுக்கான சலுகைகள், புதிய டைசன் தயாரிப்புகளைச் சோதித்து பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அல்லது வரவிருக்கும் நிகழ்வுகள் என்று அனைத்தைப் பற்றியும் உங்களுக்குத் தெரிவிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். மேலும் அவ்வப்போது, உங்களிடம் ஜேம்ஸ் டைசன் ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் ஜேம்ஸ் டைசன் விருது ஆகியவற்றைப் பற்றிய தகவல்களையும் வழங்குவோம்.

  இதற்கு நாங்கள் பல்வேறு வழிகளைப் பயன்படுத்துவோம், அதில், மின்னஞ்சல், அஞ்சல், SMS, செயலிக்குள்ளான மற்றும் புஷ் அறிவிக்கைகள், சமூக ஊடக தளங்கள் மற்றும் தொலைபேசி தொடர்பு ஆகியவையும் அடங்கும், ஆனால் இதற்கு நீங்கள் அனுமதி அளித்தால் மட்டுமே செய்வோம். இறுதியாக, எங்களிடமிருந்து கிடைக்கும் தகவல்தொடர்புகளைப் பற்றி நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக உணர வேண்டும் என்றே நாங்கள் விரும்புகிறோம்.

  எனவே நாங்கள் பின்வருவனவற்றுக்கு உறுதியளிக்கிறோம்:


  • நீங்கள் சரி என்று தெரிவித்திருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் தகவல்தொடர்புகளை அனுப்புவோம் (இதில், ஜேம்ஸ் டைசன் ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் ஜேம்ஸ் டைசன் விருது ஆகியவை பற்றிய தகவல்களும் உள்ளடங்கும்);
  • நீங்கள் சரி என்று தெரிவித்திருந்தால் மட்டும், மற்றொரு டைசன் நிறுவனம் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் தகவல்தொடர்புகளை அனுப்ப அனுமதிப்போம்;
  • நீங்கள் சரி என்று தெரிவித்திருந்தால் மட்டும், மற்றொரு டைசன் நிறுவனம் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் தகவல்தொடர்புகளை அனுப்ப அனுமதிப்போம்;
  • ஆதரவு மற்றும் மார்க்கெட்டிங் தகவல்தொடர்புகளைப் பெறுவதை எந்த நேரத்திலும் நிறுத்திக் கொள்ள உங்களுக்கு வாய்ப்பைத் தருவோம்.
  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • டைசன் தகவல்தொடர்பு வாக்குறுதி

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  எங்களுடைய புதிய தயாரிப்பு அறிவிப்புகள், உரிமையாளர்களுக்கான சலுகைகள், புதிய டைசன் தயாரிப்புகளைச் சோதித்து பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அல்லது வரவிருக்கும் நிகழ்வுகள் என்று அனைத்தைப் பற்றியும் உங்களுக்குத் தெரிவிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். மேலும் அவ்வப்போது, உங்களிடம் ஜேம்ஸ் டைசன் ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் ஜேம்ஸ் டைசன் விருது ஆகியவற்றைப் பற்றிய தகவல்களையும் வழங்குவோம்.

  எங்கள் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளின் பயனராக உள்ள உங்களுக்கு, பின்வரும் உதவி தகவல்தொடர்புகளை அனுப்பி வைப்போம்:


  • நீங்கள் பயன்படுத்தும் டைசன் தயாரிப்பு அல்லது டைசன் சேவையைப் பற்றிய உதவிகரமான தகவல்கள்;
  • சிறந்த செயல்திறனைப் பெற உங்கள் டைசன் தயாரிப்பில் பராமரிப்புப் பணிகளை எப்படி மேற்கொள்வது என்பது பற்றிய நினைவூட்டல்கள்;
  • உங்கள் தயாரிப்பின் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் என்று நாங்கள் கருதக்கூடிய, பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயலி அல்லது மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள் அல்லது மேம்பாடுகள் பற்றிய விழிப்பூட்டல்கள்;
  • உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால், டைசன் நிபுணர்களிடமிருந்து எங்கே மற்றும் எப்படி உதவி பெறுவது என்பது பற்றிய தகவல்கள்;
  • உங்கள் டைசன் உத்தரவாதம் பற்றிய தகவல்கள்;
  • ஏதேனும் முக்கியமான தயாரிப்பு பாதுகாப்பு அல்லது திரும்பப்பெறுதல் அறிவிப்புகள் பற்றிய விழிப்பூட்டல்கள்; மற்றும்
  • ஒரு டைசன் தயாரிப்பு அல்லது சேவையை நீங்கள் பயன்படுத்திய பிறகு, நாங்கள் எப்படி செயல்பட்டோம் என்பதைப் பற்றிய கருத்தைப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகள்.

  உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளை மாற்றும் வரையிலும் அல்லது எங்களிடமிருந்து உதவி தகவல்தொடர்புகளைப் பெறுவதை நிறுத்துமாறு நீங்கள் கூறும் வரையிலும், உங்களுக்கு உதவி தகவல்தொடர்புகளை நாங்கள் அனுப்பிக் கொண்டிருப்போம். இதை எப்படி செய்வது என்று மேலும் விவரங்கள் அறிய, கீழே உள்ள பிரிவைக் காணவும்.

  உங்கள் தொடர்பு விவரங்கள் மாறினால், எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும், அப்போதுதான் நாம் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்க முடியும்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • எங்கள் தயாரிப்புகள், சேவைகள் மற்றும் உதவி ஆகியவற்றுக்காக நாங்கள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும் முறையை நீங்கள் எப்படி மாற்றுவது?

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  நாங்கள் மார்க்கெட்டிங் தகவல்களை உங்களுக்கு அனுப்புவதில் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று நீங்கள் தெரிவித்த பிறகே, மார்க்கெட்டிங் தகவல்களை உங்களுக்கு அனுப்புவோம்.

  பின்வரும் வழிகளில் நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வழிமுறைகளை நீங்கள் மாற்றலாம்;  குழு சேருதல்/என்னைத் தொடர்பு கொள்ள தொடங்கு

  நீங்கள் இதற்கு முன்பு, மார்க்கெட்டிங் தகவல்தொடர்புகளை உங்களுக்கு அனுப்புமாறு எங்களிடம் கேட்டிருக்கவில்லை என்றால், உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள எங்களிடம் கேட்கலாம் (சில நேரங்களில், "குழு சேருதல்" என்றழைக்கப்படுகிறது) இதற்கு:


  • டைசன் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தைத் தொடர்பு கொண்டு, எங்களிடமிருந்து தகவல்தொடர்புகளைப் பெற விரும்புவதாக தெரிவிக்க வேண்டும், அல்லது
  • எங்கள் இணையதளத்தில் உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்து, அதில் உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் தகவல்களை மாற்ற வேண்டும்.


  உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளை மாற்றுதல்

  நீங்கள் முன்பே, உங்களைத் தொடர்புகொள்வதை விரும்புவதாகத் தெரிவித்திருந்து, ("குழுசேர்ந்திருத்தல்") அவ்வாறு செய்வதை மாற்ற அல்லது புதுப்பிக்க விரும்பினால், உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளை மாற்றியமைக்கலாம், அதற்கு:


  • டைசன் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தைத் தொடர்பு கொண்டு, எங்களிடமிருந்து தகவல்தொடர்புகளைப் பெறும் வழியில் மாற்றம் செய்ய அல்லது புதுப்பிக்க விரும்புவதாக தெரிவிக்க வேண்டும், அல்லது
  • எங்கள் இணையதளத்தில் உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்து, அதில் உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் தகவல்களை மாற்ற வேண்டும்.


  விலகுதல்/என்னைத் தொடர்புகொள்வதை நிறுத்து;

  எங்களிடமிருந்து மார்க்கெட்டிங் அல்லது உதவி தகவல்தொடர்புகளைப் பெறுவதை நீங்கள் நிறுத்த விரும்பினால், (சில நேரங்களில் "விலகுதல்" என்று அழைக்கப்படுகிறது), எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் அதைச் செய்யலாம், அதற்கு:


  • உங்கள் நாட்டில் உள்ள டைசன் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தைத் தொடர்பு கொண்டு, இதுபோன்ற தகவல்தொடர்புகளை இனிமேல் பெற விரும்பவில்லை என்று தெரிவிக்க வேண்டும்;
  • எங்கள் எல்லா மின்னஞ்சல்களிலும் (எல்லா மார்க்கெட்டிங் மற்றும் உதவி தகவல்தொடர்புகளிலும்) இடம்பெற்றுள்ள குழுவிலகு என்ற விருப்பத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும், அல்லது
  • எங்கள் இணையதளத்தில் உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்து, அதில் உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் தகவல்களை மாற்ற வேண்டும்.
  • எங்கள் உலகளாவிய தனியுரிமை குழுவினருக்கு privacy@dyson.comஎன்ற முகவரியில் மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்
  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • மூன்றாம் தரப்பினருடன் எந்தவகையான தனிப்பட்ட தகவல்களை டைசன் பகிர்ந்து கொள்கிறது?

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  மிகவும் முக்கியமாக, நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை யாருக்கும் ஒருபோதும் விற்க மாட்டோம், இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் விளக்கியுள்ளபடி அல்லது நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளும்போது மட்டுமே அவற்றைப் பகிர்வோம்.  டைசன் குழுமத்திற்குள்ளேயே பகிர்ந்து கொள்ளுதல்

  டைசனில் பெரும்பாலான செயல்முறைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் அமைப்புகள் டைசன் குழும நிறுவனங்களுக்கு இடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளன, இதன் பொருள், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை எங்களுக்குள்ளே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்பதாகும். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான அணுகல், தேவைப்படும் பணியாளர்களுக்கு மட்டுமே கிடைப்பதை உறுதிசெய்வோம் மற்றும் நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை எப்படி மற்றும் ஏன் பாதுகாக்கிறோம் என்பதை எல்லா பணியாளர்களும் புரிந்து கொள்வதை நாங்கள் உறுதிசெய்வோம்.  மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள்

  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைக் குறிப்பிட்ட மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்களுடன் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம். குறிப்பிட்ட சேவைகளை வழங்குவதற்கு தேவைப்படும் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு மட்டுமே அவர்கள் அணுகலைப் பெறுவார்கள். அவர்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கைக்கு இணங்கியபடியே, நாங்கள் கோரியதைத் தவிர வேறு எதற்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதால், இதை அவர்கள் ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும். அதுபோன்ற மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள் பின்வரும் வகைகளில் இருப்பார்கள்:


  • குறிப்பிட்ட நாடுகளில் எங்கள் தயாரிப்புகளை விற்க எங்களுக்கு உதவும் குறிப்பிட்ட விநியோகிப்பாளர்கள்;
  • தயாரிப்புகளை உங்களிடம் டெலிவரி செய்ய எங்களுக்கு உதவுபவர்கள்;
  • அஞ்சல் சேவைகள், தயாரிப்பு சேவைகள் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு, தயாரிப்பு வாங்குதலை செயலாக்குபவர்கள், நிதி சேவைகள், கணக்கு தணிக்கை சேவைகள், நிர்வாக சேவைகள், ஐடி தொழில்நுட்பங்கள் (எ.கா. தரவு சேகரிப்பு), பாதுகாப்பு சேவைகள் மற்றும், காப்பீட்டு கோரல்கள் போன்றவற்றில் எங்களுக்கு உதவும் மூன்றாம் தரப்பினர்;
  • உங்களுக்கு சேவைகளையும் பதில்களையும் வழங்க எங்களுக்கு உதவும் மூன்றாம் தரப்பினர்.


  எங்கள் விளம்பரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் எங்களுக்கு உதவும் மூன்றாவது கட்சிகள்

  எங்களுடைய விளம்பரப்படுத்தல் மற்றும் மார்க்கெட்டிங்கில் எங்களுக்கு உதவும் மூன்றாம் தரப்பினர் எங்களுடைய விளம்பரப்படுத்தலும் மார்க்கெட்டிங்கும் உங்களுக்கும் மற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பொருத்தமானதாகவும் சுவாரஸ்யமானதாகவும் இருப்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்ய விரும்புகிறோம். இதன் பொருள், எங்கள் ஆன்லைன் விளம்பரப்படுத்தல் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செயல்படுகிறது அல்லது டைசன் தயாரிப்புகளில் ஆர்வம் காட்டும் மக்களை எப்படி அடைவது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவும் மூன்றாம் தரப்பினருடன் நாங்கள் பணியாற்றுகிறோம் என்பதே. எங்கள் இணையதளத்தில், குக்கீகளை அமைப்பதன் மூலம் அவர்கள் இதை செய்கின்றனர் (இதைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை குக்கீகள் கொள்கையில் பார்க்கலாம்).


  பின்வரும் இடங்களில், பகுதியளவு தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம்:


  • சமூக ஊடக தளங்கள் (Facebook போன்றவை), தங்கள் தளங்களில் எங்கள் விளம்பரங்களைக் காண்பிப்பதற்காக மற்றும்
  • மூன்றாம் தரப்பு தரவு வழங்குநர்கள் மற்றும் அனலிட்டிக்ஸ் நிறுவனங்கள், அவர்கள் எங்கள் சார்பாக தரவு பொருத்துதல் மற்றும்/அல்லது தரவு பகுப்பாய்வைச் செய்கின்றனர்.


  மற்ற மூன்றாம் தரப்பினர்

  மோசடியான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிந்து தடுக்க எங்களுக்கு உதவும் மூன்றாம் தரப்பினருடனும் நாங்கள் குறிப்பிட்ட சில தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். அந்த மூன்றாம் தரப்பினருடன் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் தகவல்களில், நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் சில தகவல்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் (உங்கள் தொடர்பு விவரங்கள், பரிவர்த்தனை பற்றிய தகவல்கள் போன்றவை) மற்றும் உங்கள் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகள் (உங்கள் சாதனத்தின் ஐபி முகவரி போன்றவை) பற்றிய சில விவரங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும். இந்தத் தகவல், ஒரு பரிவர்த்தனை மோசடியானதா என்று தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும். நாங்கள் மோசடியான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிந்து தடுக்கப் பயன்படுத்தும் மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்று Riskified என்ற நிறுவனமாகும்; உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு அவர்களே பொறுப்பாவர்கள், அதை அவர்களுடைய தனியுரிமைக் கொள்கையில் விளக்கியுள்ள நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவார்கள்.

  சட்டத்தால் கோரப்பட்டாலும் நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்வோம், இதில் ஒரு நீதிமன்ற ஆணை, சம்மன் அல்லது பிற தேசிய, மாநில, பிராந்திய அல்லது உள்ளூர் சட்டங்கள் போன்றவற்றுக்கு இணங்கியிருத்தல் உட்பட ஒரு சட்ட நடைமுறையின் எதிர்வினையாக செயல்படுவதும் உள்ளடங்கும்.

  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எப்படி பகிர்ந்து கொள்வோம் என்பது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை நீங்கள் பெற விரும்பினால், எங்களுடைய தனியுரிமைக் குழுவினரை privacy@dyson.com என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.  இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு தயாரிப்புகளுடனான தகவல் பரிமாற்றம்

  உங்கள் டைசன் தயாரிப்பு உங்கள் வீட்டில் உள்ள குறிப்பிட்ட மூன்றாம் தரப்பு தயாரிப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கும் கூடுதல் செயல்பாட்டை நாங்கள் சேர்த்துள்ளோம் (அதாவது Amazon Echo, அலெக்ஸா என்று அறியப்படுகிறது). இந்தச் செயல்பாடு, ‘ஸ்மார்ட் ஹோம்’ சூழலின் முழுமையான பலன்களை நீங்கள் பெற அனுமதிக்கிறது. ஆனாலும், நீங்கள் விரும்பினால் மட்டுமே தயாரிப்புகள் தொடர்பு கொள்ளும், அதற்குரிய செயல்பாட்டை இயக்க வேண்டும்.

  உங்கள் டைசன் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பை, மூன்றாம் தரப்பினருடன் தொடர்பு கொள்ள நீங்கள் அனுமதித்தால், குறிப்பிட்ட தகவல்கள் (தனிப்பட்ட தகவல்களாகவும் இருக்கலாம்) மூன்றாம் தரப்பு தயாரிப்புடன், மூன்றாம் தரப்பு வழங்குநருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பொதுவாக, இரண்டு தயாரிப்புகளை இணைக்க, ஒரு பிரத்யேகமான குறிப்பு எண்ணையும் உங்கள் தயாரிப்பைப் பற்றிய தகவல்களையும் நீங்கள் எப்படி அதைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதையும் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இரண்டு தயாரிப்புகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்க, நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய மிகவும் குறைவான தனிப்பட்ட தகவல்களை மட்டுமே நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனம் எப்படி பயன்படுத்துகிறது என்பது பற்றிய விவரங்கள் (மற்றும் அதன் சொந்தத் தயாரிப்பு மூலமாக அது சேகரிக்கும் ஏதேனும் தனிப்பட்ட தகவல்கள்) மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனத்தின் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாம்தரப்பு நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, அவற்றை உங்கள் டைசன் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புடன் இணைப்பதற்கு முன்பு, மூன்றாம் தரப்பினர்களின் தனியுரிமைக் கொள்கைகளை நீங்கள் கவனமாகப் படிக்க வேண்டும். இரண்டு தயாரிப்புகளுக்கு இடையேயான இணைப்பை முடக்குவதன் மூலம் டைசன் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பு மூன்றாம் தரப்பு தயாரிப்புடன் தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதை நீங்கள் நிறுத்தலாம்.

  உங்கள் டைசன் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புக்கும் ஒரு மூன்றாம் தரப்பு நிறுவன தயாரிப்புக்கும் இடையே, என்னென்ன தகவல்கள் பரிமாறிக் கொள்ளப்படுகின்றன என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால், எங்கள் தனியுரிமைக் குழுவினரை privacy@dyson.com என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • மூன்றாம் தரப்பு இணையதளங்களுக்கான இணைப்புகள்

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  டைசனால் இயக்கப்படாத மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்படாத பிற இணையதளங்களுக்கும் நாங்கள் இணைப்புகளை வழங்குகிறோம். அந்த தளங்களின் உள்ளடக்கத்தின் மீது மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரித்து பயன்படுத்துவதற்கு அந்த மூன்றாம் தரப்பினர் எப்படி பொறுப்பாவார்கள் என்பதற்கு எங்களுக்கு எந்தவொரு கட்டுப்பாடோ பொறுப்போ இருக்காது. மூன்றாம் தரப்பு இணையதளங்களுக்கு நாங்கள் சான்றளிக்கவோ அல்லது எந்தவொரு பிரதிநிதித்துவங்களை வழங்கவோ இல்லை.

  மூன்றாம் தரப்பு இணையதளங்கள் பொதுவாக தங்கள் சொந்த தனியுரிமைக் கொள்கைகளை வைத்திருப்பார்கள், அதில் உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை எப்படி பயன்படுத்துவார்கள் மற்றும் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் என்பதும் விளக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த இணையதளங்களைப் பயன்படுத்த தொடங்குவதற்கு முன்பு, உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவதற்கு நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா என்று அறிந்திட அந்த தனியுரிமைக் கொள்கைகளைக் கவனமாகப் படிக்க வேண்டும்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வளவு காலம் நாங்கள் வைத்திருப்போம்?

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையில் தரப்பட்டுள்ள காரணங்களுக்காகவும் சட்டத்தால் வைத்திருக்கும்படி கோரப்படும் காலம் வரையிலும், எவ்வளவு காலம் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்த முடியுமோ அதுவரை மட்டுமே நாங்கள் வைத்திருப்போம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் வைத்திருக்கும் உண்மையான கால அளவு, தனிப்பட்ட தகவல்களின் வகை மற்றும் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பொருத்து மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, டைசன் 360 ஐ (Dyson 360 Eye) உங்கள் வீட்டின் ஒரு அறையை மேப் செய்யும்போது, அந்த மேப் குறைந்த கால அளவு மட்டுமே சேகரித்து வைக்கப்படும்; ஆனால் நீங்கள் எங்களிடமிருந்து ஒரு தயாரிப்பை வாங்கும்போது, உங்கள் வாங்குதலைப் பற்றிய தகவல்களைக் குறைந்தது உங்கள் காப்புறுதி அல்லது உத்தரவாதம் முடியும் வரையிலாவது வைத்திருப்போம்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • உங்கள் கட்டுப்பாடுகளும் விருப்பத்தேர்வுகளும்

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  சாத்தியமான இடங்களில் எல்லாம், உங்களைப் பற்றி நாங்கள் சேகரிக்கும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் மேல் உங்களுக்கு கட்டுப்பாட்டை வழங்குவோம். இதன் மூலம் அது துல்லியமாகவும், உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளுக்கு இணங்கியபடியும் இருப்பதை உறுதிசெய்யலாம். உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்களை அணுக, புதுப்பிக்க மற்றும் திருத்தம் செய்ய உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது; உங்கள் கணக்கில் உள்ள உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களில் சிலவற்றுக்கு நீங்கள் இதை செய்யலாம். நாங்கள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும் முறையை மாற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால், மேலே உள்ள 'எங்கள் தயாரிப்புகள், சேவைகள் மற்றும் உதவி தொடர்பாக உங்களைத் தொடர்புகொள்ளும் வழிமுறைகளை நீங்கள் எப்படி மாற்றுவது?' என்ற தலைப்பைக் காணவும்.

  சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில், நீங்கள் பின்வருவனவற்றையும் செய்யலாம்:


  • சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் சேகரிப்பதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவிப்பது;
  • உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவதில் வரம்புகள் உருவாக்கலாம் அல்லது கட்டுப்படுத்தலாம்;
  • உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்துள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களை திருத்த, அகற்ற அல்லது நீக்குமாறு கேட்கலாம்; அல்லது
  • மூன்றாம் தரப்பு சேவைகள் வழங்குநர்களுக்கு, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்குமாறு எங்களிடம் கேட்கலாம்.

  அந்த உரிமைகள் எல்லா நேரங்களிலும் செல்லுபடியாகாது என்பதையும் அவற்றில் சில விதிவிலக்குகள் உள்ளன என்பதையும் நினைவு கொள்ளவும். குறிப்பிட்ட சில கோரிக்கைகளின்படி நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன்பு, உங்கள் அடையாளத்தையும் நாங்கள் உறுதிசெய்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

  உங்கள் நாட்டின் சட்டங்கள், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நீங்கள் அணுகுவதை அனுமதிக்க அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுடன் தொடர்புடைய வேறு ஏதேனும் உரிமைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்த கட்டணம் விதிக்க எங்களை அனுமதித்தால், அதைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம்.

  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுடன் தொடர்புடையதாக உங்களுடைய உரிமைகளில் எதையாவது நடைமுறைப்படுத்த விரும்பினால், எங்களுக்கு privacy@dyson.com என்ற முகவரியில் மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எப்படி பாதுகாக்கிறோம்?

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். முறையான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிறுவன நடவடிக்கைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம், இதில், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் ரகசியத்தைப் பாதுகாக்க, என்கிரிப்ஷன் முறையைப் பயன்படுத்துவதும், அதனை முறையாக மதிப்பாய்வு செய்வதும் அடங்கும். நேரடியான மற்றும் ஐடி பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகள் ஆகிய இரண்டையும் இணைத்து, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம், இதில் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் தரவு எப்படி செயலாக்கப்படுகிறது, நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் கையாளப்படுகிறது என்பதை வரையறுத்து, நிர்வகிக்கும் அணுகல் கட்டுப்பாடுகளும் உள்ளடங்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாப்பதில், எங்கள் பணியாளர்களுக்குப் போதுமான அளவு பயிற்சி இருப்பதையும் நாங்கள் உறுதிசெய்கிறோம். உங்களுடன் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு முன்பு, அவ்வப்போது உங்களுடைய அடையாளச் சான்றை வழங்குமாறு கேட்பது, எங்கள் நடைமுறைகளில் இருக்கும்.

  எங்களுடைய பாதுகாப்பில் மீறல் ஏற்படக்கூடிய அரிதான விரும்பத்தகாத சூழல்களில், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்பில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், அதைப்பற்றி உங்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டியிருந்தால், நாங்கள் அதைப்பற்றி உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின், தரவு இடமாற்றங்கள் மற்றும் உலகளாவிய பயன்பாடுகள்

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  நீங்கள் வசிக்கும் நாட்டில் உள்ள தொடர்புடைய டைசன் குழும நிறுவனம் அல்லது நிறுவனங்கள், உங்களிடமிருந்து தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்கும். நாங்களும், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களும், அந்தத் தகவல்களை, யுகே-இல் (எங்கள் தலைமையகத்தில்) இருந்தும், பிற்சேர்க்கையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஐரோப்பிய பொருளாதார மண்டலத்தில் (EEA) உள்ளடங்கிய நாடுகள் அல்லது பிற்சேர்க்கையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நாடுகள் உட்பட, EEAக்கு வெளியே உள்ள வேறு நாடுகளில் ஹோஸ்ட் செய்வோம், சேமித்து வைப்போம் மற்றும் பிற வழிகளில் கையாளுவோம்.

  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை ஒரு நாட்டில் இருந்து மற்றொரு நாட்டுக்கு இடமாற்றும்போது, எங்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமை சட்டங்களுக்கு இணங்கி நடப்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்வோம். ஐரோப்பிய தரவு பாதுகாப்பு சட்டங்கள், குறிப்பாக, EEA க்கு வெளியே தனிப்பட்ட தகவல்களை இடமாற்றுவதற்காக பிரத்யேகமான விதிமுறைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

  EEAக்கு வெளியே தனிப்பட்ட தகவல்களை இடமாற்றும்போது, பின்வரும் விஷயங்களை உறுதிசெய்வோம்:


  • EEAக்கு வெளியே மூன்றாம் தரப்பினர்களுக்கு எங்கள் ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக தனிப்பட்ட தகவல்களை இடமாற்றும்போது, ஐரோப்பிய கமிஷனால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தரநிலை தரவு பாதுகாப்பு சட்டப்பிரிவுகளை சேர்த்தல் (இந்த சட்டப்பிரிவுகள், பொதுவான தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை (General Data Protection Regulation - GDPR) சட்டம் 46.2இன் கீழ் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட சட்டப்பிரிவுகள் ஆகும்); அல்லது
  • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் கையாளப்படவிருக்கும் நாடு, ஐரோப்பிய கமிஷனால் GDPR இன் சட்டம் 45 இன் கீழ் "தகுதிவாய்ந்தது" என்று கருதப்படுவதாக இருப்பதை உறுதிசெய்வோம்.

  எந்தவொரு சூழலிலும், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களில் நாங்கள் மேற்கொள்ளும், தரவு இடமாற்றம், சேமிப்பு மற்றும் கையாளுதல் தொடர்ந்து இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையால் நிர்வகிக்கப்படும். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள், உலகளாவிய அளவில் எப்படி கையாளப்படுகிறது என்று கூடுதல் தகவல்களைப் பெற விரும்பினால், எங்களை privacy@dyson.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  நாங்கள் நம்பும் செயல்முறைகள் உள்ளிட்ட, EEAக்கு வெளியே தரவு இடமாற்றங்களுக்கான விதிமுறைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை இங்கே, இங்கே ஐரோப்பிய கமிஷன் இணையதளத்தில் காணலாம்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • சிறார்கள்

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  டைசனின் இணையதளங்கள், செயலிகள் மற்றும் தயாரிப்புகள் குழந்தைகளுக்காகவும் சிறார்களுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல. நாங்கள் தெரிந்தே, குழந்தைகளிடமிருந்து தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதையும் சேகரிப்பதில்லை.

  நீங்கள் சிறுவயதினராக இருந்தால், எங்கள் இணையதளங்கள், செயலிகள் அல்லது தயாரிப்புகளின் பதிவுபெற்ற பயனராக மாற முயற்சி செய்யாதீர்கள் அல்லது எங்களிடம் எந்த தனிப்பட்ட தகவல்களையும் வழங்காதீர்கள். ஒரு சிறுவயதினரிடமிருந்து, எங்களை அறியாமல் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம் என்று நாங்கள் தெரிந்து கொண்டால், கூடிய விரைவில் அந்தத் தகவல்களை நாங்கள் நீக்கி விடுவோம்.

  தனது தனிப்பட்ட தகவல்களை எங்களிடம் ஒரு குழந்தை தந்துவிட்டதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால், எங்களை privacy@dyson.com என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • டைசன் கேரியர்ஸ்

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  டைசன் கேரியர்ஸ் இணையதளமானது, டைசனில் உங்கள் வேலைவாய்ப்புக்கான விண்ணப்பத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பது உள்ளிட்ட, நீங்கள் கோரிய தகவல்கள் அல்லது சேவைகளை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. டைசன் கேரியர்ஸ் இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தும்போது, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களுக்கு https://careers.dyson.com/standalone/privacy ஐக் காணவும்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள்

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  குறைந்தது ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது, நாங்கள் இந்தத் தனியுரிமை கொள்கையை மதிப்பாய்வு செய்து, தேவைப்பட்டால் புதுப்பிப்போம் மற்றும் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதியைக் கீழே குறிப்பிடுவோம்.

  எங்கள் தனியுரிமை கொள்கையை நாங்கள் மாற்றினால், மாற்றங்களின் விவரங்களைக் கீழே வெளியிடுவோம். எங்களிடம் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி இருந்தால், இந்த மாற்றங்கள் பற்றிய விவரங்களை மின்னஞ்சலிலும் அனுப்புவோம். தேவைப்பட்டால், அந்த மாற்றங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்றும் நாங்கள் உங்களிடம் கேட்போம்.


  இந்த தனியுரிமைக் கொள்கை கடைசியாக மார்ச் 2018 இல் மதிப்பாய்வு செய்து, புதுப்பிக்கப்பட்டது.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையில் செய்யப்பட்ட முந்தைய மாற்றங்கள்

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  மார்ச் 2018
  புதிய ஐரோப்பிய தரவு பாதுகாப்புச் சட்டங்களுடன் (குறிப்பாக, பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறையுடன்) இணங்குமாறு எங்கள் உலகளாவிய தனியுரிமைக் கொள்கையைப் புதுப்பித்துள்ளோம்.

  நவம்பர் 2017
  மோசடியைக் கண்டறிந்து, தடுக்க உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்று விளக்கவும், எங்கள் மின்னஞ்சல்களில் உங்கள் செயல்பாடு பற்றிய தகவல்கள், டைசன் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் செயலிகளில் இருந்து நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல்கள் மற்றும் உங்களுடைய ஆன்லைன் செயல்பாடுகளில் இருந்து பெற்ற தகவல்கள் ஆகியவற்றை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்று இன்னும் விரிவாக விளக்கவும் எங்களுடைய உலகளாவிய தனியுரிமைக் கொள்கையைப் புதுப்பித்தோம்.

  ஜூன் 2017
  எங்கள் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளில் சில கூடுதல் செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தோம், இதன் மூலம் உங்கள் டைசன் தயாரிப்பு, உங்கள் வீட்டில் இருக்கக் கூடிய குறிப்பிட்ட மூன்றாம் தரப்பு தயாரிப்புகளுடன் (Alexa என்று பொதுவாக அறியப்படும் Amazon Echo போன்ற தயாரிப்புகள்) தகவல்பரிமாறிக்கொள்ள முடியும்.

  மே 2017
  உலகளாவிய தனியுரிமைக் கொள்கையில், சிறிய அளவிலான திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில் அணுகலுக்கான உரிமை மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினருடனான தரவு பகிர்வு ஆகியவை பற்றிய தகவல்கள் தெளிவாக்கப்பட்டன.

  ஆகஸ்ட் 2016
  டைசன் பார்ட்னர்கள் பற்றிய விவரங்களைத் தெளிவாக்கும், உலகளாவிய தனியுரிமை போர்ட்டல் தொடக்கம் மற்றும் சமூக தளங்கள் வழியான மார்க்கெட்டிங் பற்றிய சிறிய திருத்தங்கள்.

  மார்ச் 2016
  உலகளாவிய தனியுரிமை போர்ட்டல் தொடங்கப்பட்டது.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையின் மொழிபெயர்ப்புகள்

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையானது, ஆங்கிலத்தில் இருந்து, பல்வேறு நாடுகளின் அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் இணையதளங்கள், செயலிகள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் ஆகியவற்றின் எல்லா பயனர்களுக்கும் இந்தக் கொள்கை எளிதில் அணுகக்கூடியதாகவும் தெளிவானதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி செய்திருக்கிறோம்.

  இந்தத் தனியுரிமைக் கொள்கையின் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பதிப்புகளுக்கு இடையே ஏதேனும் முரண்பாடுகள் அல்லது ஒத்திசைவின்மைகள் ஏற்பட்டால், ஆங்கில பதிப்பே முன்னுரிமை பெறும்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்
 • எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள

  மேலும் படியுங்கள்
  குறைவாகப் படியுங்கள்

  ஏதேனும் கேள்விகள், கருத்துகள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருந்தால் அல்லது நாங்கள் வைத்துள்ள, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும் புகார் அளிக்க விரும்பினால், அவற்றை மின்னஞ்சல் வழியாக, அல்லது சாதாரண அஞ்சல் வழியாக, எங்கள் தனியுரிமைக் குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்கவும் அல்லது பிற்சேர்க்கையில் விளக்கப்பட்டுள்ள, உங்கள் நாட்டுக்கான தரவு பாதுகாப்பு அலுவலரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

  உங்கள் நாட்டில், உங்கள் தனியுரிமைத் தகவல்களின் பயன்பாடு பற்றிய புகார்களைக் கையாளுவதற்கு பொறுப்பான, தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை அலுவலர் அல்லது அதிகார மையத்தையும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்கள் நாட்டில் உள்ள தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை அலுவலர் அல்லது அதிகார மையம், அவர்கள் நிறுவனத்தின் தொடர்பு விவரங்கள் பிற்சேர்க்கையில் தரப்பட்டுள்ளன.

  எங்கள் தனியுரிமைக் குழுவினரை, நீங்கள் எந்த நேரத்திலும், privacy@dyson.com என்ற முகவரியில் மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது, C/O The Privacy Team, Malmesbury HQ, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP என்ற முகவரிக்கு சாதாரண அஞ்சலும் அனுப்பலாம். [பிற்சேர்க்கையில்] தரப்பட்டுள்ள தொடர்பு விவரங்களைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் நாட்டில் உள்ள, தொடர்புடைய நாங்கள் கூடிய விரைவில் உங்களுக்குப் பதில் அளிப்போம்.

  மேலும் படியுங்கள் குறைவாகப் படியுங்கள்