De ingenieurs van Dyson zijn erop gericht om hardware en software samen te laten werken om hoogwaardige technologie te ontwikkelen die de omgeving begrijpt en begrijpt hoe deze kan worden verbeterd. Onze machines worden steeds intelligenter, maar kennis brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We gaan bewust om met de data die we vastleggen en gaan er met groot respect mee om. We behandelen als prioriteit de bescherming van uw privacy en de bescherming en veilige opslag van uw gegevens.

Sir James Dyson

Onze privacyverklaringen

Uw privacy is ingebouwd in alles wat we doen. Privacybeleid kan ingewikkeld zijn. We hebben geprobeerd de onze zo duidelijk en relevant mogelijk voor u te maken. Selecteer de privacyverklaring die voor u relevant is.