டைசன் அந்தரங்கம் பற்றிய கடப்பாடு

டைசனில், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்கள் பாதுகாக்கப்படுவதையும், ஒருபோதும் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். சிறப்பான தொழினுட்பத்தையும் அனுபவங்களையும் உருவாக்குவதற்கு, டைசன் வலைத்தளங்கள், டைசன் லிங்க் செயலி என்பவற்றின் வாயிலாகவும், எங்களது இணைக்கப்பட்ட இயந்திரங்களின் வாயிலாகவும் நாங்கள் விபரங்களைச் சேகரிக்கிறோம். அந்தத் தகவல்களை நாங்கள் கவனமாகப் பாதுகாப்பதுடன் அவற்றை எச்சரிக்கையுடன் கையாள்கிறோம். அதன் பயன்பாட்டைப் பொறுத்த வரை நாங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பின்பற்றுவதுன் நீங்கள் பகிர்ந்துகொள்ளும் தகவல்களைப் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே தெரியப்படுத்துவோம். உரிமையாளர் தனியுரிமை அறிவிப்பைப் படியுங்கள்

“செயற்படும் சுற்றுச்சூழலையும், அதை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பதையும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய உயர் செயற்றிறன் மிக்க தொழினுட்பத்தை. எங்களது இயந்திரங்கள் அதிக அறிவுத்திறம் வாய்ந்தனவாக உள்ளன, ஆனால் அறிவுக்கே பெரும் பொறுப்பு இருக்கிறது. மேம்படுத்துவதற்கான வன்பொருளையும். நாம் பெறும் தரவிலேயே நாம் தங்கியுள்ளமையால் நாம் அதை மிகுந்த மதிப்புடன் கையாள்கிறோம்.மென்பொருளையும் உருவாக்குவதற்கு ஒன்றிணைந்து வேலை செய்வதில் டைசன் பொறியியலாளர்கள் கவனம் செலுத்துகின்றனர். உங்களுடைய அந்தரங்கத்தைப் பாதுகாப்பதையும், உங்களுடைய தரவுகளைப் பாதுகாத்து பத்திரமாக வைத்திருப்பதையும் நாங்கள் முக்கியமானதாகக் கருதுகிறோம்.”

Sir James Dyson

எங்கள் தனியுரிமை அறிவிப்புகள்

நாங்கள் செய்யும் எல்லாவற்றிலும் உங்கள் தனியுரிமை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தனியுரிமைக் கொள்கைகள் சிக்கலானவை. எங்களால் முடிந்தவரை உங்களுக்கு தெளிவாகவும் பொருத்தமானதாகவும் வைக்க முயற்சித்தோம். உங்களுக்கு பொருத்தமான தனியுரிமை அறிவிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.