டைசன் அந்தரங்கம் பற்றிய கடப்பாடு

“செயற்படும் சுற்றுச்சூழலையும், அதை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பதையும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய உயர் செயற்றிறன் மிக்க தொழினுட்பத்தை. எங்களது இயந்திரங்கள் அதிக அறிவுத்திறம் வாய்ந்தனவாக உள்ளன, ஆனால் அறிவுக்கே பெரும் பொறுப்பு இருக்கிறது. மேம்படுத்துவதற்கான வன்பொருளையும். நாம் பெறும் தரவிலேயே நாம் தங்கியுள்ளமையால் நாம் அதை மிகுந்த மதிப்புடன் கையாள்கிறோம்.மென்பொருளையும் உருவாக்குவதற்கு ஒன்றிணைந்து வேலை செய்வதில் டைசன் பொறியியலாளர்கள் கவனம் செலுத்துகின்றனர். உங்களுடைய அந்தரங்கத்தைப் பாதுகாப்பதையும், உங்களுடைய தரவுகளைப் பாதுகாத்து பத்திரமாக வைத்திருப்பதையும் நாங்கள் முக்கியமானதாகக் கருதுகிறோம்.”
சர் ஜேம்ஸ் டைசன்
Styling with the Dyson Supersonic™ hair dryer
டைசனில், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்கள் பாதுகாக்கப்படுவதையும், ஒருபோதும் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். சிறப்பான தொழினுட்பத்தையும் அனுபவங்களையும் உருவாக்குவதற்கு, டைசன் வலைத்தளங்கள், டைசன் லிங்க் செயலி என்பவற்றின் வாயிலாகவும், எங்களது இணைக்கப்பட்ட இயந்திரங்களின் வாயிலாகவும் நாங்கள் விபரங்களைச் சேகரிக்கிறோம். அந்தத் தகவல்களை நாங்கள் கவனமாகப் பாதுகாப்பதுடன் அவற்றை எச்சரிக்கையுடன் கையாள்கிறோம். அதன் பயன்பாட்டைப் பொறுத்த வரை நாங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பின்பற்றுவதுன் நீங்கள் பகிர்ந்துகொள்ளும் தகவல்களைப் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே தெரியப்படுத்துவோம்.

உங்களுடைய திருப்திக்காக, நாங்கள் என்ன தகவலைச் சேகரிக்கிறோம், ஏன் அதைச் சேகரிக்கிறோம், அதை நாங்கள் எவ்வாறு பாதுகாக்கிறோம் என்பவற்றைப் பற்றியும் அதை மாற்றுவதற்கு அல்லது நீக்குவதற்கு நீங்கள் பெற்றுள்ள கட்டுப்பாடுகளைப் பற்றியும் நாங்கள் சுருக்கமாக விளக்கியுள்ளோம்.

உங்களுடைய நம்பிக்கை எங்களுக்கு முக்கியமானதாகும். எங்களது தொழினுட்பம் மிகவும் மேம்பட்டதாக இருக்கின்ற காரணத்தினால், உங்களுடைய அந்தரங்கத்துக்கு நாங்கள் தொடர்ந்தும் முன்னுரிமை வழங்குவோம்.

எங்களது அந்தரங்கம் பற்றிய கொள்கைகள்

உங்களது அந்தரங்கம் நாங்கள் செய்யும் அனைத்திலும் இணைந்துள்ளது. அந்தரங்கம் பற்றிய கொள்கைகள் சிக்கலானவையாக இருக்கக்கூடும். கீழே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள எங்களது அந்தரங்கம் பற்றிய கொள்கைகளில் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை டைசன் எவ்வாறு கையாள்கிறது என்பதை எங்களால் இயன்ற அளவுக்கு தெளிவாகத் தொகுத்துரைப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்துள்ளோம்.

உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கும் முறையும் அதை நாங்கள் பயன்படுத்தும் முறையும்:

இணையவழியில் கடைக்குச் செல்லல் வாடிக்கையாளர் சேவைகள் டைசன் சந்தைப்படுத்தல் தயாரிப்புப் பதிவு

உங்களுடைய பெயர்

உங்களை அடையாளம் கண்டறிவதற்கும், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்குவதற்கும்.

Yes Yes Yes Yes

உங்கள் தொலைபேசி எண்

உங்களுடைய விநியோகத்துக்காக உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கு.

Yes Yes line line

உங்கள் மின்னஞ்சல்

உங்களுடைய உத்தரவுகள், உங்களுடைய டைசன் தயாரிப்புக்கள், எங்களது சமீபத்திய சலுகைகள் என்பன தொடர்பாக உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கு.

Yes Yes Yes Yes

உங்களுடைய டைசன் தயாரிப்பு வரிசை எண்கள்

ஏதாவது தவறு நடந்தால் உங்களுக்கு உதவுவதற்கு, உங்களுடைய உத்தரவாதத்துக்கு மதிப்பளிப்பதற்கும் புதிய துணைக்கருவிகளைக் கண்டுபிடிக்கவும் உங்களுக்கு உதவுவதற்கு.

Yes Yes Yes Yes

உங்கள் முகவரிகள்

உங்களுடைய தயாரிப்புகளை விநியோகிப்பதற்கும் நீங்கள் பணம் செலுத்திய விவரங்களைச் சரிபார்ப்பதற்கும்.

Yes Yes Yes Yes

உங்களுடைய செலுத்துதல் விவரங்கள்

நீங்கள் எங்களுக்குச் செலுத்திய பாதுகாப்பான கொடுப்பனவுகளைச் செயற்படுத்துவதற்கு.

Yes Yes line line

குக்கீகள்

எங்கள் இணையத்தளத்தில் உங்கள் அனுபவத்தை அதிகரிப்பதற்கும் அதை மேம்படுத்த உதவுவதற்கும். இணையவழியில் கடைக்குச் செல்ல குக்கீகளும் அத்தியாவசியமானவையாகும், உதாரணமாக பொருட்களை கூடையில் போடுவதற்கு அவை உங்களுக்கு உதவுகின்றன.

Yes Yes Yes Yes