Global na Patakaran sa Cookie

Nobyembre 2019

Panimula

Gaya sa karamihan ng mga website, gumagamit ng cookies ang mga website ng Dyson. Ang “mga cookie” ay maliliit na text file na sine-save ng mga website sa inyong device sa pamamagitan ng inyong web browser. Kalagitnaan pa ng dekada 90 ginagamit ang mga ito at isa sa pinakaginagamit na mga teknolohiya sa internet. Maraming mga mahahalagang function ang website na umaasa sa mga cookie. Halimbawa, hindi ka makakapamili online nang wala ang mga ito dahil ginagamit ang mga ito para matandaan kung ano ang inyong idinagdag sa inyong shopping basket.

Ang ilang mga cookie na ginagamit namin sa Dyson ay kumokolekta ng personal na impormasyon tungkol sa inyo. Ang anumang personal na data na makolekta ay gagamitin ayon sa patakaran sa pagkapribado na ito. Naroon ang mga cookies para hayaang gumana ang aming mga website, at para matulungan kaming maunawaan kung anong impormasyon ang pinakakapaki-pakinabang sa mga bisita ng aming mga website.

Mga prinsipyo ng cookie

Inilalarawan ng patakaran sa cookie na ito kung paano ginagamit ng Dyson ang mga cookie sa lahat ng website nito sa buong mundo. Sa patakaran sa cookie na ito, kapag tinukoy namin ang “Dyson”, “kami”, “tayo” o “namin”, ang ibig naming sabihin ay ang kumpanya ng grupo ng Dyson o mga kumpanya na nagbibigay sa inyo ng partikular na website.


Ang inyong pagkilala

Sa pamamagitan ng paggamit sa aming mga website, tinatanggap ninyo na iilalagay ang mga cookie na iyon sa inyong device, tulad ng nakabalangkas sa patakaran sa cookie na ito.

Palawakin upang basahin ang kumpletong Dyson cookie policy

Collapse patakaran cookie

 • Paano namin ginagamit ang mga cookie

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Marami sa mga cookie sa aming mga website ang nagsasagawa ng mahalagang mga paggana at hinahayaan kayong gumalaw sa aming mga website at gamitin ang kanilang mga feature; halimbawa, kapag nag-log in kayo sa inyong Dyson account, matatandaan nila ang impormasyon sa inyong account. Tinutukoy namin ang mga cookie na ito sa patakaran na ito bilang "Mahigpit na Kinakailangang Mga Cookie".

  Ang ibang mga cookie ay hindi mahalaga ngunit tinutulungan kami ng mga ito na maunawaan kung paano ginagamit ng mga bisita ang aming mga website, para maaari naming mapaghusay kung ano ang ginagawa namin online. Gumagamit kami ng mga tool ng Web Analytics para dito. Tinitingnan ng mga ito ang mga bagay tulad ng gaano katagal mag-load ang aming mga website, paano ginagamit ang mga ito, at kung anong impormasyon ang pinakatinitingnan ng mga bisita sa aming mga site. Tinutulungan kami nito na mapahusay ang paraan ng paggana ng aming mga website, halimbawa, sa pamamagitan ng pagtiyak na madali ninyong nahahanap kung ano ang hinahanap ninyo. Tumutulong rin ang mga ito na matukoy ang anumang mga bahagi ng aming mga website na hindi gumagana nang ayon - para maayos namin at magawang mas maayos para sa inyo at sa iba pang mga gumagamit ang aming mga website. Tinutukoy naming "Analytics Cookies" ang mga cookie na ito sa patakarang ito.

  Hinahayaan ng mga karagdagang cookie ang aming mga website na matukoy kayo kapag bumalik kayo sa aming mga website. Nagagawa naming matandaan ang mga pagpili na inyong ginagawa (gaya ng inyong user name, wika o ang rehiyon kung nasaan kayo) at magbigay ng pinakaganda, mas personal na mga tampok. Tinutukoy naming "Functional Cookies" ang mga cookie na ito sa patakarang ito.

  Isang uri ng cookie kung saan nalalaman namin kung gaano kahusay gumana ang aming online advertising, at kung saan namin dapat ilagay ang aming mga online advertisement. Pinapaalam sa amin ng mga cookie na ito kung ang isa sa aming mga advertisement sa isa pang website gaya ng Google o Yahoo ang nagpadala ng bisita sa isang website ng Dyson.

  Ang uri ng cookie na ito rin ang tumutulong sa amin na maabot ang mga taong mas interesado sa mga produkto ng Dyson. Kaya kung bumisita kayo sa isang website ng Dyson maaaring makita niny o ang aming mga advertisement sa kanilang mga site. Kilala ito bilang re-marketing o behavioural advertising at ginagamit ito para gawing mas may kaugnayan ang aming advertising sa inyong mga interes. Tinutukoy naming "Targeting Cookies" ang mga cookie na ito sa patakarang ito.

  Pinagsasama rin namin ang impormasyong nakolekta ng mga cookie sa anumang mga rekord na mayroon kami tungkol sa inyo bilang kostumer ng Dyson. Halimbawa, pinagsama-sama namin ang impormasyong nakolekta mula sa mga cookie sa personal na impormasyong ibinahagi ninyo sa amin, o impormasyon mula sa mga produkto ng Dyson, para sa pag-profile at statistical analysis ng produktong tanyag, ng inyong pagkilos kapag ginagamit ninyo ang aming website o kung paano ginagamit ang mga produkto ng Dyson.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga uri ng cookie na ginagamit ng Dyson

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Nasa dalawang kabuuang kategorya ang mga cookie, ang mga first party cookie (na tinalaga namin) at ang mga third party cookie (na itinalaga ng mga third party).  Ang mga first-party cookie


  Ang mga cookie na ito ay itinalaga namin sa Dyson. Para sa karamihang bahagi, pinapagana ng mga ito ang mahalagang functionality sa aming website. Kasama rin ng mga ito ang aming sariling mga Web Analytics cookie, na ginagamit naming para maunawaan kung paano ginagamit ng mga bisita ang aming mga website para mapahusay namin ang mga ito.  Ang mga third-party cookie


  Ang mga third-party cookie ay hindi itinalaga ng Dyson, ngunit ng mga piling third party na katulong namin sa paggawa. Ang ilan sa mga tihird party cookie na ito ang nagpapagana ng mga kapaki-pakinabang na serbisyo, halimbawa, ang mga online na questionnaire o Live Chat (na hinahayaan kayong magtanong sa mga eksperto ng Dyson). Ang iba ay maaaring itinalaga ng mga advertising network na katulong naming subaybayan ang inyong mga gawain sa pag-browse, para mailalagay nila ang aming mga online advertisement sa mga pinaka-angkop na lugar. Sa seksyon sa ibaba sa "Pamamahala sa mga cookie", ipinapaliwanag namin kung paano ninyo babaguhin ang inyong mga setting para malaman ng mga third party (kabilang ang mga advertiser) na ayaw ninyong sinusundan.  Cookies ng social media


  Hinahayaan kayo ng ilang mga pahina sa aming mga website na ibahagi ang aming content sa pamamagitan ng mga site sa social media gaya ng LinkedIn, Facebook at Twitter. Minsan naglalagay kami ng mga video mula sa site gaya ng sa YouTube. Nagtatalaga ng sarili nilang mga cookie ang mga site na ito, na hindi namin kontrolado. Ang mga site sa social media na ito ay mayroong sarili nilang mga patakaran sa cookie, na, kung makukuha, ay normal na nakalagay sa kanilang mga website. Dapat na maingat ninyong sinusuri ang mga patakaran sa cookie na iyon para matiyak na masaya kayo sa mga ito.

  Ang mga cookie na nasa loob ng tatlong kategorya na nasa itaas ay maaaring mahati pa sa ilang kategorya depende sa kung ang mga ito ay mga session cookies o permanenteng cookies.  Mga session cookie


  Mag-e-expire ang mga cookie na ito kapag isinara ninyo ang inyong browser (o kung nanatili kayong inactive nang ilang panahon). Ginagamit ang mga ito sa aming mga e-commerce website para makapagpatuloy kayong mag-browse nang hindi nawawala kung ano ang inilagay ninyo sa inyong shopping basket.  Mga permanenteng cookie


  Ang mga cookie na ito ay nananatili kahit na nakasara ang browser. Ginagamit ang mga ito para matandaan kayo para hindi na ninyo kailangang ipasok muli ang mga password at impormasyon sa pag-login sa tuwing bibisita kayo sa isang website.

  Mahahanap ninyo ang higit pang impormasyon tungkol sa ilan sa mga indibidwal na cookie na ginagamit namin at ang mga layunin ng paggamit namin sa mga ito.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Ang pamamahala sa cookies

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Hinahayaan kayo ng lahat ng pinakapopular na web browser na pamahalaan ang mga cookie.  Paano pamahalaan ang mga cookie sa iba’t ibang mga web browser


  Hahayaan kayo ng karamihan sa mga browser na i-turn off ang mga cookie. Pakitandaan na lilimitahan kayo ng pag-turn off sa mga cookie sa paggamit sa aming website.

  Nagbibigay ng impormasyon ang mga sumusuod na link sa kung paano ayusin ang mga setting ng cookie sa ilang mga sikat na browser:  Higit pang impormasyon tungkol sa pamamahala sa mga cookie


  Ang www.allaboutcookies.org ay isang kapaki-pakinabang na pagkukunan ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga cookie at kung paano pamahalaan ang mga ito.

  Pakitandaan na kasalukuyang kaming hindi tumutugon sa Do Not Track (DNT) na mga signal.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga pagbabago sa patakaran sa cookie na ito

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Susuriin namin, at kung saan kinakailangan i-a-update, ang patakaran na ito nang regular at ilalagay ang petsa sa ibaba kung kailan ito huling in-update.

  Kung babaguhin namin ang aming patakaran sa cookie, ipo-post namin sa ibaba ang mga detalye ng mga pagbabago.

  Huling sinuri at nai-update ang patakaran na ito noong Nobyembre 2019.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga naunang pagbabago sa patakaran sa cookie na ito

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Nobyembre 2019

  In-update ang patakaran sa cookie para ipakita ang kasalukuyang mga gawain sa pagproseso.


  Marso 2018

  In-update ang patakaran sa cookie para maipakita ang mga pagbabago sa kung paano pinagsasama ng Dyson ang mga kategorya ng personal na impormasyon na nakuha mula sa iba’t ibang mga pinagmulan.


  Marso 2016

  Inilunsad ang Pandaigdigang Portal ng Privacy na may kasamang mga patakaran sa cookie.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Mga pagsasaling-wika ng patakaran sa cookie na ito

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Ang patakaran sa cookie na ito ay naisalin mula sa wikang Ingles tungo sa opisyal na wika ng ilang ibang mga bansa. Ginawa namin ito para matiyak na ang patakaran ay malinaw at napupuntahan ng lahat ng gumagamit ng aming mga website, app at karugtong na produkto. Kung mayroong anumang mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga naisaling bersyon ng patakaran sa cookie na ito, mangingibabaw ang bersyon sa wikang Ingles.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti
 • Kontakin kami

  Magbasa ng higit pa
  Magbasa ng mas kaunti

  Maaari kayong magpadala ng email sa aming Pangkat ng Pagkapribado sa anumang mga tanong, komento o alalahanin sa privacy@dyson.com o gamitin ang mga karagdagang detalye sa contact. Babalikan namin kayo sa lalong madaling panahon.

  Magbasa ng higit pa Magbasa ng mas kaunti