“Ang mga inhinyero ng Dyson ay nakatuon sa pagsisikap upang magkatulungan ang hardware at software upang bumuo ng teknolohiyang may mataas na pagganap na nakakaunawa sa kapaligirang kinaroroonan nito at kung paano ito mapabuti. Lalong nagiging mas matalino ang aming mga makina, ngunit may kaakibat na malaking pananagutan ang kaalaman. Sadyang kaunti lamang ang datos na aming kinukuha at hinahawakan namin ito nang may mataas na paggalang. Itinuturing naming isang prayoridad ang proteksyon ng inyong pagkapribado at ang proteksyon at ligtas na pag-imbak ng inyong datos.”

Sir James Dyson

Ang aming mga paunawa sa privacy

Ang iyong privacy ay ininhinyero sa lahat ng aming ginagawa. Ang mga patakaran sa privacy ay maaaring maging kumplikado. Sinubukan naming linawin ang amin nang malinaw at nauugnay sa iyo hangga't maaari. Piliin ang abiso sa privacy na nauugnay sa iyo.