Dysons integritetsåtagande

Det är viktigt för oss på Dyson att dina personuppgifter skyddas och aldrig kan missbrukas. För att utveckla bättre teknologi och upplevelser samlar vi in information via Dysons webbplatser, Dyson Link-appen och MyDyson-appen och via våra anslutna maskiner. Vi skyddar informationen omsorgsfullt och hanterar den med diskretion. Vi är öppna med hur den används och ser alltid till att du är medveten om vilken information du delar.
Dysons ingenjörer fokuserar på att få hårdvara och programvara att arbeta tillsammans för att utveckla högpresterande teknik som förstår miljön den befinner sig i och hur man kan förbättra den. Våra maskiner blir alltmer intelligenta, men med kunskap kommer ett stort ansvar. Vi är medvetet mager med den data vi samlar in och hanterar den med stor respekt. Vi behandlar som en prioritet skyddet av din integritet och skyddet och säker lagring av dina data. James Dyson

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Personuppgifter

Det är inte nödvändigt för oss att samla in alla personuppgifter om dig. Den huvudsakliga anledningen till att vi samlar in dina personuppgifter är att tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och upplevelser som du och våra kunder förväntar er av oss.

Definitionen av personuppgifter varierar en aning mellan olika delar av världen. För att kunna garantera din integritet och skyddet för dina personuppgifter definierar vi dem som alla uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera dig eller någon annan person.

Expandera för att läsa

Kollaps

 • Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, däribland:

  Läs mer
  Läs mindre

  1. information som du delar med oss via vår webbplats eller våra appar, via e-post eller telefon, personligen i våra butiker, montrar och evenemang eller på annat sätt.

  2. Information från dina anslutna Dyson-produkter – produkter som är ”intelligenta” eller ”smarta”, som är internetaktiverade eller som används via MyDyson-app (se meddelandet om smarta maskiner för information som är specifik för din produkt).

  3. Uppgifter från dina online-interaktioner via cookies och liknande spårningsteknologier (se cookiemeddelande för mer information).

  4. Information i kommunikation från dig (t.ex. e-post och direktchatt eller via MyDyson-appen) och information om hur du använt e-post och app-kommunikation som vi har skickat till dig.

  5. allmänt tillgänglig information från dina interaktioner med oss på sociala medier eller inlägg om oss.

  6. information från våra butiker, montrar och/eller evenemang – såsom övervaknings-tv, filmklipp och fotografier.

  7. information via din smarta enhets Bluetooth- eller wifi-anslutning när du besöker våra butiker – t.ex. din plats.

  8. uppgifter från externa dataleverantörer som fått tillstånd av oss att dela dina uppgifter.

  Läs mer Läs mindre
 • De personuppgifter vi behandlar om dig kommer huvudsakligen att falla under en av följande kategorier:

  Läs mer
  Läs mindre
  Typ Beskrivning
   

  Personuppgifter

  Namn, e-postadress, leveransadress, IP-adress, cookie-ID, inloggningsuppgifter och information om din enhet (t.ex. ID eller IMEI-nummer).

   
  Beställningsinformation Beställningsnummer, inköpta produkter/inköpt produkt, betalningsinformation, leveransuppgifter.
   
  Internetaktivitet Information från spårningsteknologi online (t.ex. kakor som noterar vilka områden på vår webbplats du spenderade mer tid jämfört med andra).
   
  Geolokaliseringsdata Om du ansluter till Dysons wifi i en av våra butiker, så vet vi att din smarta enhet befinner sig i vår butik vid den tidpunkten.

  Dyson använder Androids platstjänster för att ansluta och parkoppla en Dyson-produkt med MyDyson-appen via Bluetooth eller wifi. Vänligen notera att Dyson inte samlar in några platsdata som ett resultat av denna anslutning.

  Vår solfläckscykel använder även platstjänster i bakgrunden för att:
  • få produktprogramuppdateringar
  • för att synkronisera tiden på produkten med tiden på din anslutna mobilenhet
  • för att ladda och ändra scheman, preferenser och inställningar för din produkt
  • för att behålla rätt ljusprofil baserad på belysningens placering
  Solfläckscykelns platsdata anonymiseras av Dyson eftersom platsdata avser produkten och inte användaren.
   
  Preferensdata Information som till exempel dina marknadsföringsval, ditt hushåll, dina allergier och intressen och vad som tilltalar dig mest med Dyson (t.ex. via ditt Dyson-konto eller som svar på frivilliga enkäter eller via MyDyson-appen).  Läs mer Läs mindre
Om du delar andra personers uppgifter med oss (t.ex. om du har köpt en Dyson-produkt åt en annan person eller om du registrerar en annan person i en Dyson-app) måste du se till att personen godkänner att du delar hans eller hennes personuppgifter med oss och att vi använder dem i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Slutligen ska det klargöras att Dysons webbplatser, appar och produkter inte riktar sig till barn. När vi medvetet samlar in och behandlar barns uppgifter kommer lämplig information om denna behandling att tillhandahållas vid insamlingstillfället. Ett samtycke till denna uppgiftsinsamling från en förälder och/eller vårdnadshavare, kommer, om och när det är nödvändigt, att begäras vid insamlingstillfället.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Den huvudsakliga anledningen till att vi samlar in och använder dina personuppgifter är att tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och upplevelser som du förväntar dig av oss. Detta avsnitt beskriver hur vi använder de uppgifter vi samlar in direkt från dig eller indirekt från tredje parter, t.ex. våra återförsäljare.

Se avsnittet ”Personuppgifter vi samlar in om dig” för ytterligare information om hur vi samlar in personuppgifter.

Expandera för att läsa

Kollaps

 • För att tillhandahålla dig våra produkter och/eller tjänster

  Läs mer
  Läs mindre

  Denna behandling omfattar:


  • hantera och samordna inköp, leverans och kundservice av dina produkter (efter behov);

  • Svara på dina frågor och förfrågningar (via olika kanaler, t.ex. online, personligen, via telefon, post, direktchatt och SMS).

  • dokumentera, övervaka och registrera livscykeln för våra produkter, inklusive lagerhantering, och

  • kontakta dig när produkter eller modeller är nästa i lager.

  Läs mer Läs mindre
 • För att tillhandahålla support för de produkter och/eller tjänster som du köpt

  Läs mer
  Läs mindre

  Ibland använder vi dina personuppgifter för att hjälpa dig med de Dyson-produkter du äger. Om du har en ansluten produkt, besök sidan Anslutna produkter för specifik information om din produkt.


  Vi gör detta genom att övervaka produktens prestanda och skicka relevant produktstödskommunikation till dig. Du kan välja bort dessa aktiviteter när som helst. se avsnittet nedan ”Dina kontroller och val”.


  Om du har MyDyson-appen övervakar vi din produkts prestanda och stabilitet, som gör det möjligt för oss att:


  • Optimera prestandan och din upplevelse av produkten, och vi vill framförallt kunna se när det eventuellt finns ett problem med din produkt, så att vi kan informera dig om det så snart som möjligt (ibland kan vi göra det innan problemet blir uppenbart).

  • Ge uppdateringar och tjänster till våra anslutna produkter (som inkluderar uppdateringar och uppgraderingar av programvaran i produkten och appen som ansluter till den).


  Genom att skicka produktstödskommunikation kan vi:


  • ge till exempel användbar information om din Dyson-produkt eller den Dyson-tjänst du använder

   • väsentliga uppdateringar av produktservice;

   • påminnelser om hur man utför underhåll för optimal prestanda;

   • varningar för rekommenderade app- eller programuppdateringar eller uppgraderingar som vi tror kommer att förbättra produktens prestanda;

   • information om hur och var du kan få hjälp från Dyson-experter om du behöver support;

   • information om din Dyson-garanti; och

   • varningar om alla viktiga produktsäkerhets- eller återkallelsemeddelanden; och

  • ge förbättrade ägarupplevelser via ny teknik som våra mobila applikationer.


  Som en del av dessa aktiviteter kombinerar vi olika kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig. Vi kombinerar till exempel personuppgifter från dina online-interaktioner, information som du delar med oss ​​eller information från Dyson-produkter för profilering och statistisk analys av produktens popularitet, av ditt beteende när du använder vår webbplats eller appar eller hur våra produkter är Begagnade.

  Läs mer Läs mindre
 • Hur länge behåller vi dina uppgifter

  Läs mer
  Läs mindre

  Hur länge behåller vi dina uppgifter "Vi behåller bara dina personuppgifter så länge vi behöver, för att kunna använda dem av de skäl som anges i detta sekretessmeddelande, och så länge vi är skyldiga att behålla dem enligt lag.


  Den faktiska period för vilken vi lagrar dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av personuppgifter och hur de används. Till exempel, när du köper en produkt från oss, kommer vi att lagra information om dig och ditt köp under minst garantiperioden eller garantin.

  Läs mer Läs mindre
 • För att hålla dig uppdaterad

  Läs mer
  Läs mindre

  I slutändan vill vi se till att du är nöjd med den kommunikation du får från oss. Vi gör detta genom att antingen erbjuda dig möjligheten att välja bort (t.ex. service-e-postmeddelanden) eller kräva att du väljer att delta (t.ex. samtycke till marknadsförings-e-post). Se avsnittet ”Dina kontroller och val” för mer information.


  Vi kommer att kontakta dig på olika sätt, inklusive e-post, post, SMS, in-app och push-meddelanden, via sociala medieplattformar och per telefon. Vi använder profilering och statistisk analys för att identifiera vilken kommunikation från Dyson som är relevant och intressant för dig.
  Vi gör detta genom:


  • analysera och förbättra den information som vi samlar in;

  • producera användarprofiler, rapporter och riktad reklam;

  • endast inkludera dig i utvalda listor över marknadsföringskampanjer och inbjudningar;

  • mäta effektiviteten i våra kampanjer och reklam; och

  • anpassa och förbättra sättet att handla och engagera oss i framtiden (t.ex. att matcha det du ser på vår webbplats baserat på vad du tidigare varit intresserad av).

  Läs mer Läs mindre
 • För att marknadsföra Dyson, våra produkter och tjänster

  Läs mer
  Läs mindre

  För att marknadsföra våra produkter håller vi ofta Dyson-evenemang på en mängd olika platser, såsom Dyson-butiker eller andra återförsäljaregenskaper. Genom att delta i dessa evenemang kan dina personuppgifter fångas:


  • som en del av fotografier eller filmning för sociala medier, reklammedier eller arkiveringsändamål;

  • av våra experter och stylister för att dela på sociala medier eller i reklammaterial; och

  • att boka en tid med en av våra experter.

  Läs mer Läs mindre
 • För att skydda Dyson och våra kunder

  Läs mer
  Läs mindre

  Dyson kan också behandla en del av de personuppgifter som du tillhandahåller för att:


  • upptäcka och förhindra kriminell verksamhet, inklusive bedrägeri;

  • hålla våra webbplatser, appar, produkter och IT-system säkra;

  • hjälpa till vid eventuella tvister, påståenden eller utredningar som rör din Dyson-produkt eller garantifrågor;

  • följa våra juridiska skyldigheter; och

  • tillhandahålla uppdateringar till dig om betydande ändringar i Dysons policyer, villkor och andra frågor som vi kan behöva informera dig om.

  Läs mer Läs mindre
 • Vår motivering för att hantera dina personuppgifter

  Läs mer
  Läs mindre

  Lagstiftning om dataskydd och sekretess i vissa länder kräver att vi har det som kallas" "rättslig grund" "eller" "laglig grund" "för hantering av personuppgifter. I stort sett betyder det att vi måste ha en juridisk motivering för att hantera dina personliga data.


  För att behandla dina uppgifter använder vi huvudsakligen följande rättsliga grunder:


  1. Kontrakt - t.ex. Vi måste bearbeta dina leverans- och betalningsuppgifter för att förse dig med den produkt du har köpt

  2. Samtycke - t.ex. Vi skickar dig marknadsföringskommunikation där du har gett ditt samtycke

  3. Legitima intressen - t.ex. vi kommer att behandla orderinformation för att upptäcka bedrägliga aktiviteter och skydda Dyson och våra kunder


  Under vissa omständigheter måste vi hantera dina personuppgifter på ett visst sätt för att kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter; till exempel om vi får en begäran om dina personuppgifter från ett tillsynsorgan eller en brottsbekämpande myndighet.


  I slutändan är anledningen till att vi hanterar dina personuppgifter på det sätt vi gör så att vi direkt eller indirekt kan förbättra våra produkter, tjänster och din totala upplevelse av Dyson som ett företag. Oavsett vår motivering för att hantera dina personuppgifter ser vi till att vi vidtar åtgärder för att respektera vårt åtagande att skydda din integritet.

  Läs mer Läs mindre

Delning och överföring av dina personuppgifter

Viktigast av allt är att vi aldrig säljer dina personuppgifter till någon och endast delar dem enligt vad som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller när du ber oss att göra det.

Expandera för att läsa

Kollaps

 • Delning inom Dyson-koncernen

  Läs mer
  Läs mindre

  De flesta av Dysons processer, procedurer och system delas inom hela Dyson-koncernen, vilket innebär att vi behöver dela dina personuppgifter mellan oss. Vi ser till att åtkomst till dina personuppgifter begränsas till personal som behöver dem och att all personal förstår hur och varför vi skyddar dina personuppgifter. Överföring av personuppgifter mellan Dyson-enheter (inklusive de som ligger utanför EES) regleras av avtal mellan företagen i Dyson-koncernen.

  Läs mer Läs mindre
 • Delning med tredje parter

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi delar dina personuppgifter med vissa tredjepartsleverantörer. De har bara tillgång till de personuppgifter de behöver för att utföra dessa tjänster. Till exempel kommer din beställnings- och leveransinformation att delas med våra kurirer. De måste behålla dina personliga uppgifter. uppgifter konfidentiella, får inte använda dem på annat sätt än vi har instruerat och måste alltid agera i enlighet med detta sekretessmeddelande.


  De tredje parter som tillhandahåller tjänster faller inom följande kategorier:


  • Distributörer som hjälper oss att sälja våra produkter i vissa länder;

  • De som hjälper oss att leverera produkter till dig;

  • Alla som hjälper oss att förse dig med relevant och intressant kommunikation (t.ex. sociala medieplattformar, analysföretag, marknadsförings- och reklambyråer).

  • Tredje parter som hjälper oss med posttjänster, produkttjänster och reparationer, bearbetning av produktköp, ekonomisk service, revisionstjänster, administrativa tjänster, IT-teknologi (t.ex. dataförvaring), säkerhetstjänster och försäkringskrav, och

  • Tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla tjänster och svar till dig.


  Vi delar vissa personuppgifter med tredje part som hjälper oss att upptäcka och förhindra brottslig verksamhet (såsom bedrägliga transaktioner). Informationen vi delar med dessa tredje parter innehåller en del av den information som du delar med oss (till exempel dina kontaktuppgifter och information om transaktionen), och en del av informationen från dina online-interaktioner (till exempel IP-adressen till din enhet) . Denna information används för att avgöra om en transaktion kan vara bedräglig. En av de tredje parter vi använder för att hjälpa oss att upptäcka och förhindra bedrägliga transaktioner är ett företag som heter Riskified; de ansvarar för sin användning av dina personuppgifter och kommer att använda den för de ändamål som anges i deras sekretessmeddelande.


  Vi kommer också att dela dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, inklusive som svar på en rättslig process, såsom en domstolsbeslut eller stämning, eller att följa andra nationella, statliga, provinsiella eller lokala lagar.


  Slutligen, när du köper en Dyson-produkt kan du interagera med en tredje part som kommer att vara självständigt ansvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller. Om du till exempel köper en Dyson-produkt under finansiering kommer ditt finansavtal att vara direkt med den tredje parten och du bör läsa deras sekretessmeddelande separat.

  Läs mer Läs mindre
 • Dataöverföringar, lagring och global hantering av dina personuppgifter

  Läs mer
  Läs mindre

  Det eller de relevanta Dyson-koncernföretaget eller -företagen samlar in personuppgifter från dig i det land där du bor. Vi och de tredje parter som vi delar dina personuppgifter med, är värd för, lagrar och på annat sätt hanterar den informationen i Storbritannien, i länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i något land utanför EES, inklusive de som anges på sidan Kontakter.


  Vi kommer att se till att all överföring av dina personuppgifter från ett land till ett annat överensstämmer med de dataskydds- och sekretesslagar som gäller för oss.


  Europeiska dataskyddslagar innehåller särskilt specifika regler för överföring av personuppgifter utanför EES. Överföringar av personuppgifter mellan Dyson-enheter (inklusive sådana utanför EES) regleras av Dysons intercompany-avtal.


  När vi överför personuppgifter utanför EES kommer vi att:


  • innehåller standardklausuler för dataskydd som godkänts av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter utanför EES i våra avtal med sådana tredje parter – och

   säkerställer att Europeiska kommissionen anser att det land där dina personuppgifter ska hanteras är ”lämpligt”, eller

  • säkerställer att riskbedömning genomförs vid dataöverföring


  I vilket fall som helst kommer vår överföring, lagring och hantering av dina personuppgifter att fortsätta att regleras av detta sekretessmeddelande.

  Läs mer Läs mindre
 • Anslutna produkters samverkan med tredjepartsprodukter

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi har lagt till funktioner i några av våra anslutna produkter som gör att din Dyson-produkt kan interagera med vissa produkter från tredje part som du har i ditt hem (som Amazon Echo, annars känt som Alexa). Denna funktion gör att du kan dra full nytta av en “smart home” -miljö. Produkterna kommer emellertid bara att interagera om du vill att de ska göra det genom att aktivera relevant funktionalitet.


  Om du väljer att låta din Dyson-anslutna produkt interagera med en tredjepartsprodukt, måste viss information (inklusive potentiellt personuppgifter) delas med tredjepartsprodukten och relevant tredjepartsleverantör. Generellt sett måste vi dela ett unikt referensnummer för att ansluta de två produkterna och information om din produkt och hur du använder den. Vi delar så få personuppgifter som vi behöver, för att två produkter ska kunna interagera. Detaljer om hur tredje part använder dina personuppgifter (liksom alla personuppgifter som den samlar in genom sin egen produkt) anges i tredje parts sekretessmeddelande. Du bör noggrant granska tredjeparts sekretessmeddelande innan du använder deras produkter och innan du ansluter dem till din Dyson-anslutna produkt. Du kan när som helst stoppa din Dyson-anslutna produkt från att dela information med produkten från tredje part genom att inaktivera anslutningen mellan de två.


  Se Dyson Smart Machines för mer information om din produkt.

  Läs mer Läs mindre
 • Länkar till externa webbplatser

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi tillhandahåller länkar till andra webbplatser som inte drivs och kontrolleras av Dyson. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser eller hur de tredje parter som ansvarar för dem samlar in och använder dina personuppgifter. Vi stöder inte eller göra några uttalanden om tredje parts webbplatser.


  Tredje parts webbplatser har vanligtvis sina egna sekretessmeddelanden som förklarar hur de använder och delar dina personuppgifter. Du bör noggrant granska dessa sekretessmeddelanden innan du använder dessa webbplatser för att se till att du är nöjd med hur dina personuppgifter samlas in och delas.

  Läs mer Läs mindre

Dina kontroller och dina val

Om möjligt ger vi dig kontroll över de personuppgifter vi samlar in om dig, för att säkerställa att de är korrekta och återspeglar dina inställningar.Du har rätt att få åtkomst till, uppdatera och ändra personuppgifter som vi har om dig och du kan göra det med avseende på vissa av dina personuppgifter genom ditt konto hos Dyson.

Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när du har informerat oss om att du medger det. Om du tidigare sagt att du vill att vi ska kontakta dig (s.k. ”opt-in”) men vill ändra eller uppdatera vårt sätt att göra det kan du uppdatera dina inställningar genom att:

    ◦ kontakta Dysons kundtjänst och ange att du vill ändra eller uppdatera vårt sätt att kontakta dig

       eller

    ◦ logga in i ditt konto på vår webbplats och ändra dina inställningar och uppgifter.

Under vissa omständigheter har du också rätt att be oss att:

    ◦ sluta använda dina personuppgifter för vissa ändamål,

    ◦ begränsa eller inskränka vår användning av dina personuppgifter,

    ◦ ta bort eller radera personuppgifter om dig eller

    ◦ lämna dina personuppgifter till en extern tjänsteleverantör.

Du har till exempel rätt att göra invändningar mot att vi övervakar din användning av våra webbplatser och anslutna produkters appar samt din interaktion med våra kampanjer och onlineannonser för dessa ändamål.

Observera att dessa rättigheter inte alltid gäller och att det finns vissa undantag till dem.

Om du eller en part som bemyndigats att agera å dina vägnar vill utöva några av dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@dyson.com eller ringa ditt lokala Dyson-center som anges på kontaktsidan.. Vi kommer att skicka dig en länk till vår integritetsportal med hjälp av de kontaktuppgifter som du anger, där du kommer att bjudas in att tillhandahålla mer information om din begäran och få ytterligare detaljer om hur vi kommer att behandla denna begäran. Vi kommer också att bekräfta din identitet innan vi åtgärdar vissa förfrågningar.

Det kan hända att vi inte kan svara på din begäran eller tillhandahålla dig personuppgifter om vi inte kan verifiera din identitet eller din befogenhet att framföra begäran i fråga å någon annans vägnar.

Om lagen i ditt land ger oss rätt att ta ut en avgift för att ge dig åtkomst till dina personuppgifter eller för att utöva några av dina andra rättigheter avseende dina personuppgifter kommer vi att informera vi dig om det. Du kommer inte att diskrimineras för att du utövar några av de rättigheter du har.

Skydda dina data

Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, inklusive kryptering, för att skydda dina personuppgifter och din integritet och vi granskar dessa regelbundet. Vi skyddar dina personuppgifter med en kombination av fysiska kontroller och IT-säkerhetskontroller, inklusive åtkomstkontroller som begränsar och styr vårt sätt att behandla och hantera dina personuppgifter och andra data. Vi säkerställer också att vår personal har lämplig utbildning om hur dina personuppgifter ska skyddas. Våra procedurer innebär att vi ibland begär bevis på din identitet innan vi delar dina personuppgifter med dig.

Ifall vi gett dig (eller ifall du valt) ett lösenord som ger dig möjlighet att komma åt en portal eller ett konto, ansvarar du själv för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte dela ditt/dina lösenord med någon.

Under den osannolika omständigheten att vi drabbas av en säkerhetsincident som äventyrar vårt skydd av dina personuppgifter kommer vi om nödvändigt att informera dig om det.