ประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ของ Dyson

ขยายเพื่ออ่านนโยบายคุกกี้ Dyson สมบูรณ์

นโยบายคุกกี้ยุบ

 • บทนำ

  แสดงข้อมูลมากขึ้น
  แสดงข้อมูลน้อยลง

  เว็บไซต์ของ Dyson ใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้และพิกเซล เหมือนกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เราแน่ใจได้ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเว็บไซต์ของเรา
  ประกาศแจ้งฉบับนี้จะอธิบายวิธีการที่ Dyson ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บนเว็บไซต์ทุกแห่งของบริษัททั่วโลก เมื่อเราอ้างถึง “Dyson” “เรา” “ทางเรา” หรือ “ของเรา” เราหมายถึงกลุ่มบริษัท Dyson หรือบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการเว็บไซต์เฉพาะกับคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Dyson หรือบริษัทอื่น ๆ ที่มีหน้าที่หลักในการดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ในประเทศของคุณ และสำหรับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จะดูได้จากหน้าข้อมูลติดต่อ

  แสดงข้อมูลมากขึ้น แสดงข้อมูลน้อยลง
 • คุกกี้และพิกเซลคืออะไร

  แสดงข้อมูลมากขึ้น
  แสดงข้อมูลน้อยลง

  “คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์บันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้มีมาตั้งแต่ราว ๆ กลางทศวรรษที่ 1990 และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในอินเทอร์เน็ต 

  “พิกเซล” คือรหัสขนาดเล็กที่โหลดขึ้นเมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา รหัสนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น เราจะประเมินได้ว่าส่วนใดของเว็บไซต์ของเราที่มีคนดูมากที่สุด 

  คำว่า “คุกกี้” ในประกาศแจ้งฉบับนี้ จะหมายรวมถึงคุกกี้และเทคโนโลยีพิกเซลต่าง ๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันของเรา (เช่น แอป Dyson Link) 

  คุกกี้บางตัวที่เราใช้ที่ Dyson จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้ตามประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของของเรา

  แสดงข้อมูลมากขึ้น แสดงข้อมูลน้อยลง
 • ประเภทของคุกกี้ที่ Dyson ใช้

  แสดงข้อมูลมากขึ้น
  แสดงข้อมูลน้อยลง

  ประเภท คำอธิบาย
   

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัด

  คุกกี้ที่ทำหน้าที่สำคัญ ช่วยให้คุณเข้าดูส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์และใช้คุณลักษณะที่มีได้อย่างทั่วถึง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในบัญชี Dyson คุกกี้จะจดจำข้อมูลในบัญชีของคุณ

   
  คุกกี้เพื่อการวัดประสิทธิภาพ คุกกี้ที่ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงสิ่งที่เราทำทางออนไลน์ได้ เราใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เว็บสำหรับกระบวนการนี้ เครื่องมือนี้จะมองสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่เว็บไซต์ของเราใช้เพื่อโหลด วิธีการใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราดูมากที่สุด สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น โดยทำให้แน่ใจว่าคุณจะค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยระบุส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเราที่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพื่อให้เราสามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ และทำให้เว็บไซต์ของเราดียิ่งขึ้นสำหรับคุณและผู้ใช้รายอื่น
   
  คุกกี้เพื่อการทำงาน คุกกี้ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะทำให้เราสามารถจำตัวเลือกที่คุณเลือกได้ (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และนำเสนอคุณลักษณที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น
   
  คุกกี้การโฆษณา คุกกี้ที่งช่วยให้เราทราบว่าโฆษณาออนไลน์ของเราทำงานได้ดีเพียงใดและเราควรวางโฆษณาออนไลน์ของเราไว้ที่ใด คุกกี้เหล่านี้แจ้งให้เราทราบว่าหนึ่งในโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่น เช่น Google หรือ Yahoo ได้ส่งผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของ Dyson คุกกี้ประเภทนี้ยังช่วยให้เราเข้าถึงผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ Dyson มากขึ้น ดังนั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของ Dyson คุณอาจเห็นโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่น ๆ สิ่งนี้เรียกว่าการทำการตลาดอีกครั้งหรือการโฆษณาตามพฤติกรรมและใช้เพื่อทำให้การโฆษณาของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น

  นอกจากนี้ เรายังได้รวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้กับบันทึกใด ๆ ที่เราอาจมีเกี่ยวกับคุณในฐานะลูกค้าของ Dyson ตัวอย่างเช่น เราจะรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแบ่งปันกับเราหรือข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ของ Dyson สำหรับการวิเคราะห์ประวัติและสถิติในความนิยมของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Dyson หรือวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ Dyson

  แสดงข้อมูลมากขึ้น แสดงข้อมูลน้อยลง
 • คุกกี้ของ Dyson และบุคคลที่สาม

  แสดงข้อมูลมากขึ้น
  แสดงข้อมูลน้อยลง

  คุกกี้แบ่งออกเป็นสองประเภทโดยทั่วไป ได้แก่ คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (ซึ่งเราตั้งค่าไว้) และคุกกี้บุคคลที่สาม (ซึ่งตั้งค่าโดยบุคคลที่สาม)


  คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง

  คุกกี้เหล่านี้จะได้รับการตั้งค่าไว้โดยเราที่ Dyson ตามที่อธิบายไว้ใน “ประเภทของคุกกี้ที่ Dyson ใช้”


  คุกกี้บุคคลที่สาม

  คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้ตั้งค่าโดย Dyson แต่เป็นการดำเนินการโดยบุคคลที่สามบางรายที่เราทำงานด้วย โดยจะรวมถึง: 

  • คุกกี้ที่สนับสนุนบริการ เช่น แบบสอบถามออนไลน์หรือแชทสด (ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถามข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญของ Dyson ได้) 
  • คุกกี้ที่ตั้งค่าโดยเครือข่ายโฆษณาที่เราทำงานด้วยเพื่อติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณ เพื่อที่จะวางโฆษณาออนไลน์ของเราในสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดได้  
  • คุกกี้ที่ตั้งค่าไว้โดยเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น LinkedIn, Facebook และ Twitter คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมได้ บางครั้งเราอาจฝังวิดีโอจากเว็บไซต์ เช่น YouTube เว็บไซต์เหล่านี้ตั้งค่าคุกกี้ของตัวเองซึ่งเราไม่ได้ควบคุม เว็บไซต์สื่อสังคมเหล่านั้นอาจมีประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวและประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ของตัวเอง ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของตน คุณควรทบทวนประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ดังกล่าวอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพึงพอใจกับข้อกำหนด  

  คุกกี้ที่อยู่ภายในสามหมวดหมู่ข้างต้น สามารถจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคุกกี้เซสชันหรือคุกกี้ถาวร

  “คุกกี้เซสชัน” จะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ (หรือหากคุณไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง) โดยจะใช้ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเราเพื่อให้คุณสามารถเรียกดูต่อได้โดยไม่สูญเสียสิ่งที่คุณใส่ในตะกร้าช้อปปิ้งของคุณ

  “คุกกี้ถาวร” จะยังคงอยู่ แม้ว่าจะปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม เราใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจดจำคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องป้อนรหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์
  แสดงข้อมูลมากขึ้น แสดงข้อมูลน้อยลง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้แต่ละอย่างที่ Dyson ใช้

  แสดงข้อมูลมากขึ้น
  แสดงข้อมูลน้อยลง

  ตารางด้านล่างนี้จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้แต่ละอย่างที่เราใช้ รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งานของเรา


  วิธีการ รายละเอียด
   

  การใช้แบนเนอร์คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

  เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ Dyson เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าที่แจ้งให้คุณยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณไม่สามารถปฏิเสธคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัดได้ เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้ อย่างไรก็ตาม คุณเลือกได้ว่าจะรับหรือปฏิเสธคุกกี้การปฏิบัติงาน คุกกี้ฟังก์ชัน และคุกกี้การโฆษณา และเราจะใช้เฉพาะคุกกี้ที่คุณยอมรับแล้ว
  การไม่ยอมรับคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ฟังก์ชัน ความสามารถในการเข้าสู่บัญชี Dyson ของคุณหรือการลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์จาก Dyson ของคุณอาจถูกจำกัด

   
  การใช้เครื่องมือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณปิดคุกกี้ได้ โปรดทราบว่าการปิดคุกกี้จะจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ลิงก์ต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ยอดนิยมบางอัน
  • Apple Safari - (สำหรับผู้ใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch) หรือ (สำหรับผู้ใช้ Mac)
  • Google Chrome
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  โปรดทราบว่าขณะนี้เราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณห้ามติดตาม (DNT)

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีจัดการคุกกี้จะดูได้จากเว็บไซต์นี้: www.allaboutcookies.org

  แสดงข้อมูลมากขึ้น แสดงข้อมูลน้อยลง
 • การเปลี่ยนแปลงในประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ฉบับนี้

  แสดงข้อมูลมากขึ้น
  แสดงข้อมูลน้อยลง

  เราจะทบทวนและปรับปรุงประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ฉบับนี้อยู่เสมอ ประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ฉบับนี้ได้รับการทบทวนและปรับปรุงล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563

  หากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อวิธีการที่เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ เราจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณยินดียอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

  แสดงข้อมูลมากขึ้น แสดงข้อมูลน้อยลง
 • การแปลเนื้อหาของประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ฉบับนี้

  แสดงข้อมูลมากขึ้น
  แสดงข้อมูลน้อยลง

  นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของประเทศต่าง ๆ เราดำเนินการแปลภาษาให้เพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้ใช้เว็บไซต์ แอป และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อของเราทุกราย จะเข้าใจอย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงประกาศแจ้งฉบับนี้ได้ หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างประกาศแจ้งเรื่องคุกกี้ในฉบับแปลต่าง ๆ ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

  เลือกภาษา

  แสดงข้อมูลมากขึ้น แสดงข้อมูลน้อยลง

ติดต่อเรา

คุณสามารถส่งคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวลถึงทีมกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเราได้ที่ privacy@dyson.com หรือใช้รายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติมสำหรับประเทศของคุณจากหน้าข้อมูลติดต่อ เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด