“วิศวกรของไดสันมุ่งเน้นที่จะทำให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ประสานประสิทธิภาพร่วมกันสูงสุด และยังเป็นเทคโนโลยีที่เข้าใจสภาพแวดล้อม และพร้อมที่จะปรับปรุงให้เข้ากัน. อุปกรณ์ของเราชาญฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น. เราใช้ข้อมูลที่เราได้มาอย่างรอบคอบ และเก็บข้อมูลด้วยความเคารพในสิทธิของคุณ. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด".

Sir James Dyson

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการออกแบบมาในทุกสิ่งที่เราทำ นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีความซับซ้อน เราพยายามทำให้ข้อมูลของเราชัดเจนและเกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด เลือกประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณ