Các kỹ sư của Dyson tập trung vào việc làm cho phần cứng và phần mềm phối hợp ăn ý với nhau để phát triển công nghệ hiệu suất cao mà công nghệ này có thể hiểu về môi trường xung quanh và cách cải thiện môi trường đó. Các máy móc của chúng tôi ngày càng thông minh, nhưng hiểu biết cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi nỗ lực thu thập dữ liệu một cách tinh gọn và xử lý chúng một cách thận trọng. Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn cũng như việc bảo vệ và lưu trữ an toàn dữ liệu của bạn”.

Sir James Dyson

Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi luôn chú trọng tới quyền riêng tư của bạn khi làm bất kỳ điều gì. Các chính sách về quyền riêng tư có thể rất phức tạp. Chúng tôi luôn nỗ lực để khiến những chính sách đó rõ ràng và phù hợp với bạn nhất. Chọn thông báo về quyền riêng tư phù hợp với bạn.