Dyson privacy commitment

At Dyson we’re committed to ensuring that your personal information is protected and never misused. To make better technology and experiences, we collect information through Dyson websites, the Dyson Link app and through our connected machines. We protect that information carefully and handle it with discretion. We’re open about its use and will always make you aware of the information you’re sharing.

This privacy notice explains what personal data we collect and why, how we use it, the control you have over your personal data and the procedures we have in place to protect it.
"Dyson engineers are focused on making hardware and software work together to develop high performing technology which understands the environment it is in and how to improve it. Our machines are increasingly intelligent, but with knowledge comes great responsibility. We are deliberately lean with the data we capture and handle it with great respect. We treat as a priority the protection of your privacy and the protection and secure storage of your data.” James Dyson

Who is responsible for your personal data?

Personal data we collect about you

It is not necessary for us to collect every personal detail about you. Our main reason for collecting your personal data is to provide and improve the service, products and experiences that you and our customers expect from us.

Personal data is defined slightly differently across the world. To guarantee your privacy and the protection of your information, we define it as any information that could be used to identify you or another individual.

Mở rộng tất cả

Thu gọn tất cả

 • Dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý chủ yếu sẽ thuộc một trong các loại sau:

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Thể loại Ví dụ
   

  Tên của bạn

  Tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, địa chỉ IP, ID cookie, mã đơn hàng, thông tin về thiết bị của bạn (ví dụ: ID hoặc số IMEI)

   
  Thông tin đặt hàng Sản phẩm đã mua, thông tin thanh toán, hồ sơ giao hàng
   
  Hoạt động trên Internet Thông tin từ các công nghệ theo dõi trực tuyến (ví dụ: cookie lưu lại những khu vực trên trang web của chúng tôi mà bạn đã dành nhiều thời gian để xem hơn so với những khu vực khác)
   
  Dữ liệu định vị địa lý Nếu bạn kết nối với WiFi của Dyson tại một trong các cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết rằng thiết bị thông minh của bạn được đặt trong cửa hàng của chúng tôi tại thời điểm đó

  Dyson sử dụng dịch vụ định vị trên Android khi kết nối để ghép đôi một sản phẩm Dyson với ứng dụng Dyson Link qua Bluetooth hoặc WiFi. Xin lưu ý là Dyson không thu thập bất kỳ thông tin nào về địa điểm khi thiết lập kết nối này.

  Ngoài ra, đèn Light Cycle tận dụng dịch vụ định vị nền để:
  • Nhận bản cập nhật phần mềm sản phẩm
  • Đồng bộ hóa thời gian trên sản phẩm với thời gian trên thiết bị di động được ghép nối
  • Tải và sửa đổi thời gian biểu, tùy chọn ưu tiên và cài đặt cho sản phẩm của bạn
  • Duy trì trạng thái chiếu sáng phù hợp dựa theo vị trí đèn của bạn
  Dữ liệu định vị của Light Cycle được lưu ẩn danh trong Dyson do dữ liệu định vị liên quan đến sản phẩm chứ không phải người dùng.
   
  Dữ liệu về tùy chọn Thông tin về các lựa chọn tiếp thị của bạn, hộ gia đình, ngôi nhà và công nghệ của bạn, tình trạng dị ứng và sở thích của bạn và điều khiến bạn quan tâm nhất về Dyson (ví dụ: thông qua tài khoản Dyson của bạn hoặc khi trả lời các khảo sát tự nguyện)

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý chủ yếu sẽ thuộc một trong các loại sau:

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Thể loại Ví dụ
   

  Tên của bạn

  Tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, địa chỉ IP, ID cookie, mã đơn hàng, thông tin về thiết bị của bạn (ví dụ: ID hoặc số IMEI)

   
  Thông tin đặt hàng Sản phẩm đã mua, thông tin thanh toán, hồ sơ giao hàng
   
  Hoạt động trên Internet Thông tin từ các công nghệ theo dõi trực tuyến (ví dụ: cookie lưu lại những khu vực trên trang web của chúng tôi mà bạn đã dành nhiều thời gian để xem hơn so với những khu vực khác)
   
  Dữ liệu định vị địa lý Nếu bạn kết nối với WiFi của Dyson tại một trong các cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết rằng thiết bị thông minh của bạn được đặt trong cửa hàng của chúng tôi tại thời điểm đó

  Dyson sử dụng dịch vụ định vị trên Android khi kết nối để ghép đôi một sản phẩm Dyson với ứng dụng Dyson Link qua Bluetooth hoặc WiFi. Xin lưu ý là Dyson không thu thập bất kỳ thông tin nào về địa điểm khi thiết lập kết nối này.

  Ngoài ra, đèn Light Cycle tận dụng dịch vụ định vị nền để:
  • Nhận bản cập nhật phần mềm sản phẩm
  • Đồng bộ hóa thời gian trên sản phẩm với thời gian trên thiết bị di động được ghép nối
  • Tải và sửa đổi thời gian biểu, tùy chọn ưu tiên và cài đặt cho sản phẩm của bạn
  • Duy trì trạng thái chiếu sáng phù hợp dựa theo vị trí đèn của bạn
  Dữ liệu định vị của Light Cycle được lưu ẩn danh trong Dyson do dữ liệu định vị liên quan đến sản phẩm chứ không phải người dùng.
   
  Dữ liệu về tùy chọn Thông tin về các lựa chọn tiếp thị của bạn, hộ gia đình, ngôi nhà và công nghệ của bạn, tình trạng dị ứng và sở thích của bạn và điều khiến bạn quan tâm nhất về Dyson (ví dụ: thông qua tài khoản Dyson của bạn hoặc khi trả lời các khảo sát tự nguyện)

  Đọc thêm Đọc ít hơn
If you share the details of other people with us (for example, if you have bought a Dyson product for another person or if you register another person for a Dyson app), then you will need to check with that person that they are happy for you to share their personal data with us, and for us to use it in accordance with this privacy notice.

Finally, Dyson's websites, apps and products are not directed at children. Where we knowingly collect and process children’s data, appropriate information about that processing will be provided at the point of collection. Parental, and or legal guardian, consent for this data will be collected at the time of data collection, as and when required.

How and why we use your personal data

It is not necessary for us to collect every personal detail about you. Our main reason for collecting your personal data is to provide and improve the service, products and experiences that you and our customers expect from us.

Personal data is defined slightly differently across the world. To guarantee your privacy and the protection of your information, we define it as any information that could be used to identify you or another individual.

Mở rộng tất cả

Thu gọn tất cả

 • Để cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Quá trình xử lý này bao gồm:


  • quản lý và điều phối việc mua, giao hàng và chăm sóc sau bán hàng với các sản phẩm của bạn (theo yêu cầu);

  • trả lời các thắc mắc và yêu cầu của bạn (thông qua các kênh khác nhau như trực tuyến, trực tiếp, qua điện thoại, bài đăng, trò chuyện trên web và SMS);

  • lập hồ sơ, theo dõi và ghi lại vòng đời của các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm quản lý hàng tồn kho; và

  • liên hệ với bạn khi sản phẩm hoặc mẫu máy sắp có hàng.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Để hỗ trợ về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn đã mua

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Đôi khi, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để hỗ trợ bạn với các sản phẩm Dyson mà bạn sở hữu. Nếu bạn có một sản phẩm được kết nối, vui lòng truy cập trang Sản phẩm được kết nối để biết thông tin cụ thể về sản phẩm của bạn.


  Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách theo dõi hiệu suất sản phẩm của bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc phù hợp về hỗ trợ sản phẩm. Bạn có thể chọn không tham gia các hoạt động này bất kỳ lúc nào; xem phần bên dưới có tiêu đề “Quyền kiểm soát và lựa chọn của bạn”.


  Nếu bạn có ứng dụng Dyson Link, chúng tôi sẽ theo dõi hiệu suất và độ ổn định của sản phẩm của bạn, điều này cho phép chúng tôi:


  • tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm của bạn về sản phẩm; đặc biệt, chúng tôi mong muốn có thể xác định thời điểm có thể xảy ra vấn đề với sản phẩm của bạn để báo cho bạn biết sớm nhất có thể (đôi khi chúng tôi có thể làm điều này trước khi vấn đề trở nên rõ ràng); và

  • cung cấp các bản cập nhật và dịch vụ cho các sản phẩm được kết nối của chúng tôi (bao gồm các bản cập nhật và nâng cấp cho phần mềm trong sản phẩm và ứng dụng kết nối với sản phẩm đó).


  Việc gửi cho bạn thông tin hỗ trợ sản phẩm cho phép chúng tôi:


  • cung cấp thông tin hữu ích về sản phẩm Dyson của bạn hoặc dịch vụ Dyson mà bạn sử dụng, ví dụ như:

   • cập nhật dịch vụ sản phẩm thiết yếu;

   • nhắc nhở về cách thực hiện bảo dưỡng để đạt hiệu suất tối ưu;

   • thông báo về các bản cập nhật hoặc nâng cấp được đề xuất cho ứng dụng hoặc phần mềm mà chúng tôi cho rằng sẽ cải thiện hiệu suất sản phẩm của bạn;

   • thông tin về cách thức và địa điểm tìm sự trợ giúp từ các chuyên gia Dyson nếu bạn cần hỗ trợ;

   • thông tin về bảo hành Dyson của bạn; và

   • cảnh báo về bất kỳ thông báo quan trọng nào về việc thu hồi hoặc an toàn sản phẩm; và

  • nâng cao trải nghiệm cho các chủ sở hữu thông qua các công nghệ mới như các ứng dụng di động của chúng tôi.


  Nhằm thực hiện các hoạt động này, chúng tôi kết hợp các hạng mục dữ liệu cá nhân khác nhau mà chúng tôi thu thập về bạn. Ví dụ: chúng tôi kết hợp dữ liệu cá nhân từ các hoạt động tương tác trực tuyến của bạn, thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi hoặc thông tin từ các sản phẩm của Dyson, để lập hồ sơ và phân tích thống kê về mức độ phổ biến của sản phẩm, về hành vi của bạn khi bạn sử dụng trang web hoặc các ứng dụng của chúng tôi hoặc cách thức các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết, để có thể sử dụng dữ liệu đó cho các lý do được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này và chừng nào chúng tôi còn phải lưu giữ nó theo yêu cầu của pháp luật.


  Thời hạn thực tế mà chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại dữ liệu cá nhân và cách dữ liệu đó được sử dụng. Ví dụ: khi bạn mua một sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin về bạn và giao dịch mua của bạn ít nhất đến hết thời hạn bảo hành hoặc bảo đảm của bạn.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Để cập nhật cho bạn

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Chúng tôi muốn bạn được thông báo về các sản phẩm mới nhất của chúng tôi, các ưu đãi dành cho chủ sở hữu, cơ hội thử nghiệm các sản phẩm mới của Dyson hoặc các sự kiện sắp tới. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin về Quỹ James Dyson Foundation và Giải thưởng James Dyson.


  Cuối cùng, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hài lòng với những thông tin mà bạn nhận được từ chúng tôi. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách cho bạn cơ hội lựa chọn không nhận (ví dụ: email dịch vụ) hoặc cho bạn cơ hội lựa chọn nhận (ví dụ: đồng ý nhận email tiếp thị). Xem phần có tiêu đề “Quyền kiểm soát và lựa chọn của bạn” để biết thêm thông tin.


  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn theo nhiều cách khác nhau, bao gồm email, bài đăng, SMS, thông báo trong ứng dụng và thông báo đẩy, thông qua các nền tảng mạng xã hội và qua điện thoại. Chúng tôi sử dụng hoạt động lập hồ sơ và phân tích thống kê để xác định thông tin liên lạc nào từ Dyson là phù hợp và thú vị đối với bạn.
  Chúng tôi thực hiện điều này thông qua việc:


  • phân tích và cải thiện những thông tin mà chúng tôi thu thập;

  • lập hồ sơ về người dùng, tạo báo cáo và quảng cáo được nhắm mục tiêu;

  • chỉ bao gồm bạn trong danh sách mời tham gia sự kiện và chiến dịch tiếp thị chọn lọc;

  • đo lường hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại và quảng cáo của chúng tôi; và

  • tùy chỉnh và cải thiện cách bạn mua sắm và tương tác với chúng tôi trong tương lai (ví dụ: tùy chỉnh nội dung bạn nhìn thấy trên trang web của chúng tôi dựa trên những gì bạn đã quan tâm trước đây).

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Để quảng bá cho Dyson cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Để quảng bá cho sản phẩm của mình, chúng tôi thường tổ chức các sự kiện của Dyson ở nhiều địa điểm khác nhau, chẳng hạn như các cửa hàng Dyson hoặc cơ sở bán lẻ khác. Khi bạn tham dự các sự kiện này, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập:


  • trong hoạt động chụp ảnh hoặc quay phim để sử dụng cho mạng xã hội, phương tiện quảng bá hoặc lưu trữ;

  • bởi các chuyên gia và nhà tạo mẫu của chúng tôi để chia sẻ trên mạng xã hội hoặc trong các tài liệu quảng bá; và/hoặc

  • để đặt lịch hẹn với một trong những chuyên gia của chúng tôi.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Để bảo vệ Dyson và khách hàng của chúng tôi

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Dyson cũng có thể xử lý một số dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp để:


  • phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm, gồm có gian lận;

  • giữ an toàn cho các trang web, ứng dụng, sản phẩm và hệ thống CNTT của chúng tôi;

  • hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc điều tra liên quan đến sản phẩm Dyson của bạn hoặc các vấn đề bảo hành;

  • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và/hoặc

  • cung cấp thông tin cập nhật cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với các chính sách, điều khoản và điều kiện của Dyson và bất kỳ vấn đề nào khác mà có thể chúng tôi cần thông báo cho bạn.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Lý do của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách này là gì?

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở một số quốc gia yêu cầu chúng tôi phải có "cơ sở pháp lý" hoặc "căn cứ hợp pháp" để xử lý dữ liệu cá nhân. Nói chung, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải có lý do hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.


  Để xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ chủ yếu sử dụng các cơ sở pháp lý sau:


  1. Hợp đồng - ví dụ: chúng tôi phải xử lý thông tin giao hàng và thanh toán của bạn để cung cấp cho bạn sản phẩm bạn đã mua

  2. Sự đồng ý - ví dụ: chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin tiếp thị trong trường hợp bạn đã đồng ý

  3. Lợi ích hợp pháp - ví dụ: chúng tôi sẽ xử lý thông tin đặt hàng để phát hiện các hoạt động gian lận và bảo vệ Dyson và các khách hàng của chúng tôi


  Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách nhất định để có thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; ví dụ: nếu chúng tôi nhận được yêu cầu về dữ liệu cá nhân của bạn từ cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật.


  Cuối cùng, lý do chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách của mình là để chúng tôi có thể cải thiện chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm tổng thể của bạn với Dyson bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, với tư cách là một doanh nghiệp.

  Đọc thêm Đọc ít hơn

Sharing and transferring your personal data

Most importantly, we never sell your personal data to anyone and only share it as outlined in this privacy notice or when you ask us to.

Mở rộng tất cả

Thu gọn tất cả

 • Chia sẻ trong Tập đoàn Dyson

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Hầu hết các quy trình, thủ tục và hệ thống của Dyson được chia sẻ trong toàn Tập đoàn Dyson, có nghĩa là chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhau.
  Chúng tôi đảm bảo rằng quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn được giới hạn ở những nhân viên cần đến nó, và tất cả nhân viên đều hiểu cách thức và lý do chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
  Việc chuyển dữ liệu cá nhân giữa các thực thể của Dyson (bao gồm cả những thực thể bên ngoài EEA) được điều chỉnh bởi Thỏa thuận liên công ty của Dyson.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Chia sẻ với các bên thứ ba

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Họ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà họ cần để thực hiện các dịch vụ đó. Ví dụ: thông tin đặt hàng và giao hàng của bạn sẽ được chia sẻ với đơn vị vận chuyển của chúng tôi. Họ được yêu cầu giữ bí mật về dữ liệu cá nhân của bạn, không được sử dụng nó ngoài phạm vi hướng dẫn của chúng tôi và phải luôn hành động tuân theo thông báo về quyền riêng tư này.


  Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thuộc các loại sau:


  • Các nhà phân phối, những người giúp chúng tôi bán sản phẩm ở một số quốc gia;

  • Những người giúp chúng tôi giao hàng cho bạn;

  • Những người giúp chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin liên lạc phù hợp và thú vị (ví dụ: các nền tảng mạng xã hội, công ty phân tích, đại lý tiếp thị và quảng cáo);

  • Các bên thứ ba giúp chúng tôi với các dịch vụ gửi thư, bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm, xử lý giao dịch mua hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ hành chính, công nghệ thông tin (ví dụ: lưu trữ dữ liệu), dịch vụ bảo mật và yêu cầu bồi thường bảo hiểm; và

  • Các bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và phản hồi cho bạn.


  Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu cá nhân nhất định với các bên thứ ba, những người giúp chúng tôi phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm (chẳng hạn như các giao dịch gian lận). Thông tin chúng tôi chia sẻ với các bên thứ ba đó bao gồm một số thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi (chẳng hạn như thông tin liên hệ của bạn và thông tin về giao dịch) và một số thông tin từ các hoạt động tương tác trực tuyến của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP của thiết bị của bạn). Thông tin đó được sử dụng để xác định liệu một giao dịch có thể là giao dịch gian lận hay không. Một trong những bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để giúp phát hiện và ngăn chặn các giao dịch gian lận là Riskified; họ chịu trách nhiệm về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư của họ.


  Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu được pháp luật yêu cầu, bao gồm việc đáp ứng một quy trình pháp lý, chẳng hạn như án lệnh của thẩm phán hoặc trát đòi hầu tòa, hoặc để tuân thủ các đạo luật khác của quốc gia, tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương.


  Cuối cùng, trong quá trình mua sản phẩm Dyson, bạn có thể tương tác với một bên thứ ba - người sẽ chịu trách nhiệm độc lập về dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp. Ví dụ: nếu bạn mua một sản phẩm Dyson theo hợp đồng tài trợ, thỏa thuận tài chính của bạn sẽ xác lập trực tiếp với bên thứ ba đó và bạn nên đọc (các) thông báo về quyền riêng tư của họ một cách riêng biệt.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Truyền dữ liệu, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên toàn cầu

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Công ty hoặc các công ty thuộc tập đoàn Dyson có liên quan sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn tại quốc gia bạn sinh sống. Chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ lưu trữ và xử lý thông tin đó tại Vương quốc Anh, tại các quốc gia trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc ở bất kỳ quốc gia nào bên ngoài EEA, bao gồm cả những quốc gia được liệt kê trong trang Liên hệ.


  Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ quốc gia này sang quốc gia khác đều tuân thủ các luật về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư được áp dụng cho chúng tôi.


  Đặc biệt, luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu bao gồm các quy tắc cụ thể về việc chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài EEA. Việc chuyển dữ liệu cá nhân giữa các thực thể của Dyson (bao gồm cả những thực thể bên ngoài EEA) được điều chỉnh bởi Thỏa thuận liên công ty của Dyson.


  Khi chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài EEA, chúng tôi sẽ:


  • áp dụng các cơ chế thích hợp để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tiếp diễn về an toàn và quyền riêng tư theo dự kiến; hoặc outside the EEA into our contracts with those third parties; or

  • đảm bảo rằng quốc gia nơi dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý có các mức độ bảo vệ thích hợp.


  Trong mọi trường hợp, việc chuyển giao, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tiếp tục chịu sự điều chỉnh của thông báo về quyền riêng tư này.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Tương tác của các sản phẩm được kết nối với các sản phẩm của bên thứ ba

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Chúng tôi đã bổ sung chức năng cho một số sản phẩm được kết nối của mình để cho phép sản phẩm Dyson của bạn tương tác với một số sản phẩm của bên thứ ba mà bạn có tại nhà (chẳng hạn như Amazon Echo, hay còn gọi là Alexa). Chức năng này cho phép bạn tận dụng tối đa một môi trường “ngôi nhà thông minh”. Tuy nhiên, các sản phẩm sẽ chỉ tương tác nếu bạn muốn, bằng cách kích hoạt chức năng phù hợp.


  Nếu bạn chọn cho phép sản phẩm Dyson được kết nối của mình tương tác với một sản phẩm của bên thứ ba, thì một số thông tin nhất định (có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân) sẽ cần được chia sẻ với sản phẩm của bên thứ ba và nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan. Nói chung, chúng tôi sẽ cần chia sẻ một mã số tham chiếu duy nhất để kết nối hai sản phẩm và thông tin về sản phẩm của bạn cũng như cách bạn sử dụng nó. Chúng tôi chỉ chia sẻ lượng dữ liệu cá nhân tối thiểu cần thiết để cho phép hai sản phẩm tương tác với nhau. Thông tin chi tiết về cách bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (cũng như bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà họ thu thập thông qua sản phẩm của chính mình) được nêu trong thông báo về quyền riêng tư của bên thứ ba. Bạn nên xem xét cẩn thận (các) thông báo về quyền riêng tư của các bên thứ ba trước khi sử dụng sản phẩm của họ và trước khi kết nối chúng với sản phẩm Dyson được kết nối của bạn. Bạn có thể ngăn sản phẩm Dyson được kết nối của mình chia sẻ thông tin với sản phẩm của bên thứ ba bất kỳ lúc nào bằng cách ngắt kết nối hai sản phẩm.

  Đọc thêm Đọc ít hơn
 • Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

  Đọc thêm
  Đọc ít hơn

  Chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web khác không được điều hành và kiểm soát bởi Dyson. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó hoặc cách các bên thứ ba chịu trách nhiệm về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web của bên thứ ba.


  Các trang web của bên thứ ba thường có thông báo về quyền riêng tư của riêng họ giải thích cách họ sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn nên xem xét cẩn thận các thông báo về quyền riêng tư đó trước khi sử dụng các trang web này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với cách dữ liệu cá nhân của mình được thu thập và chia sẻ.

  Đọc thêm Đọc ít hơn

Your controls and choices

Where possible, we give you control over the personal data we collect about you, to ensure it is accurate and reflects your preferences. You have the right to access, update and amend personal data that we hold about you; you can do that in relation to some of your personal data through your account with Dyson.

We will only send you marketing communications when you have told us that you are happy for us to do so. If you have previously said that you would like us to contact you ("opted in") but would like to change or update the way that we do so, you can update your preferences by:

    ◦ Contacting Dyson customer service and stating that you would like to change or update the way that we contact you;

       or

    ◦ Logging onto your account on our website and changing your preferences and information.

In certain circumstances, you also have the right to ask us to:

    ◦ Stop using your personal data for certain purposes;

    ◦ Limit or restrict our use of your personal data;

    ◦ Remove or delete personal data about you; or

    ◦ Provide your personal data to a third party provider of services.

For example, you have the right to object to our monitoring of your use of our websites and connected product apps, and how you engage with our promotional campaigns and advertising online for these purposes.

Please note that those rights do not always apply and there are certain exceptions to them.

If you, or a party authorised to act on your behalf, would like to exercise any of your rights in relation to your personal data, please email privacy@dyson.com or call your local Dyson centre from the Contacts page. We will send you a link to our privacy portal, using the contact details that you provide, where you will be invited to provide further information about your request and be given further information about how we will process that request.

We will also need to confirm your identity before acting on certain requests. We may not be able to respond to your request or provide you with personal data if we cannot verify your identity, or authority to make the request on someone else’s behalf.

If the law in your country allows us to impose a fee for giving you access to your personal data, or to exercise any of your other rights in relation to your personal data, we will let you know. You will not be discriminated against for exercising any of the rights that apply to you.

Protecting your data

We are committed to protecting your personal data. We use appropriate technical and organisational measures, including encryption, to protect your personal data and privacy, and review those regularly. We protect your personal data using a combination of physical and IT security controls, including access controls that restrict and manage the way in which your personal data and data is processed, managed and handled. We also ensure that our staff are adequately trained in protecting your personal data. Our procedures mean that we may occasionally request proof of identity before we share your personal data with you.

Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access any portal or account, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share your password(s) with anyone.

In the unlikely event that we do suffer a security breach which compromises our protection of your personal data and we need to let you know about it, we will do so.