Polasaí Fianán Dyson

Leathnaigh beartas fianán iomlán Dyson a léamh

Beartas Collapse fianán

 • Fianáin a thuiscint

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Amhail formhór na láithreán gréasáin, úsáidtear teicneolaíochtaí amhail fianáin agus picteilíní ar láithreáin ghréasáin Dyson. Cuireann na teicneolaíochtaí sin ar chumas ár láithreán gréasáin feidhmiú go héifeachtach agus cabhraíonn siad linn a chinntiú go mbíonn an t‑eispéireas is fearr agus is féidir ag ár gcustaiméirí. Déantar cur síos san fhógra seo ar an gcaoi a n-úsáideann Dyson na teicneolaíochtaí sin ar na láithreáin ghréasáin uile atá againn ar fud an domhain. Nuair a dhéanaimid tagairt do “Dyson”, “muid”, “sinn” nó “ár”, is éard atá i gceist againn ná an chuideachta nó na cuideachtaí de Ghrúpa Dyson a chuireann an láithreán gréasáin ar leith ar fáil duit. An chuideachta nó na cuideachtaí de Ghrúpa Dyson atá freagrach as na láithreáin ghréasáin a chur ar fáil i do thírse, agus as aon phróiseáil ar shonraí pearsanta, tá faisnéis maidir leo le fáil ar an leathanachTeagmhálaithe.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Céard iad fianáin agus picteilíní?

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Is éard atá i gceist le “Fianáin” ná comhaid bheaga téacs a shábhálann láithreáin ghréasáin ar do ghléas trí do bhrabhsálaí gréasáin. Tá siad ar an bhfód ó bhí lár na 1990idí ann agus iad ar cheann de na teicneolaíochtaí is forleithne úsáid ar an Idirlíon.

  Píosaí beaga cóid atá i gceist le “picteilíní” a bhíonn á lódáil nuair a thugann tú cuairt ar láithreán gréasáin dár gcuid. Cuirtear faisnéis úsáideach ar fáil sa chód sin chun críocha anailísíochta. Mar shampla, is féidir linn na codanna den láithreán gréasáin is mó a mbíonn daoine ag féachaint orthu a mheas.

  San fhógra seo, úsáidtear “fianáin” chun tagairt le chéile do theicneolaíochtaí na bhfianán agus na bpicteilíní a úsáidtear ar láithreáin ghréasáin agus ar aipeanna dár gcuid (mar shampla, an aip Dyson Link).

  Baileofar sonraí pearsanta maidir leatsa i gcuid de na fianáin a úsáidimid ag Dyson, mar shampla seoladh IP. Is de réir ár bhFógra Príobháideachais d’Úsáideoiría úsáidfear aon sonraí pearsanta a bhaileofar fút.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Na cineálacha fianáin a n-úsáideann Dyson iad

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Cineál Cur síos
   

  Fianáin bhunriachtanacha

  Fianáin lena mbaineann feidhmeanna bunriachtanacha, agus cuireann siad ar do chumas bogadh thart ar na láithreáin ghréasáin agus a ngnéithe a úsáid. Mar shampla, nuair a logálann tú isteach ar do chuntas Dyson, is i bhfianáin a chuimhnítear ar an bhfaisnéis atá i do chuntas.

   
  Fianáin feidhmíochta Fianáin a chabhraíonn siad linn tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí láithreáin ghréasáin dár gcuid, ionas go bhféadfaimid a ndéanaimid ar líne a fheabhsú. Úsáidimid uirlisí anailísíochta gréasáin chuige sin. Breathnaíonn siad ar rudaí amhail an fad a thógann sé ar láithreáin ghréasáin dár gcuid lódáil, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus an fhaisnéis is minice a mbreathnaíonn cuairteoirí uirthi. Cabhraíonn sé sin linn an chaoi a n-oibríonn láithreáin ghréasáin dár gcuid a fheabhsú, mar shampla, trína chinntiú gur féidir leat teacht ar a bhfuil uait gan stró. Ina theannta sin, cabhraítear linn sainaithint a dhéanamh ar rudaí nach bhfuil ag obair mar ba chóir ar láithreáin ghréasáin dár gcuid - ionas gur féidir linn rudaí a dheisiú agus ár láithreáin ghréasáin a fheabhsú duitse agus d'úsáideoirí eile.
   
  Fianáin fheidhmiúla Fianáin a chuireann ar chumas ár láithreán gréasáin tú a aithint nuair a fhilleann tú orthu. Fágann sé sin gur féidir linn cuimhneamh ar na roghanna a dhéanann tú (amhail d’ainm úsáideora, do theanga nó an réigiún ina bhfuil tú), agus gnéithe feabhsaithe, níos pearsanta a chur ar fáil.
   
  Fianáin fógraíochta Fianáin a thugann le fios dúinn cén chaoi a bhfuil ag éirí le fógraíocht ar líne, agus cá háit ar chóir dúinn fógraí ar líne a chur amach anseo. Cuireann na fianáin seo in iúl dúinn má thug ceann dár bhfógraí ar láithreán gréasáin eile, ar nós Google nó Yahoo, cuairteoir chuig láithreán gréasáin de chuid Dyson. Chomh maith leis sin, cabhraíonn an cineál fianáin seo linn teacht ar dhaoine a bhfuil suim acu i dtáirgí Dyson. D’fhéadfadh sé go bhfeicfeá fógraí dár gcuid ar láithreáin ghréasáin eile tar éis duit cuairt a thabhairt ar láithreán de chuid Dyson dá bharr sin. Tugtar athmhargú nó fógraíocht iompraíochta air sin, agus baintear feidhm as le fógraí dár gcuid a dhéanamh níos ábhartha do na rudaí a bhfuil suim agat iontu.

  Cuirimid faisnéis a bhailítear ó fhianáin le chéile le haon taifid atá againn ort mar chustaiméir de chuid Dyson. Mar shampla, cuirimid faisnéis a bhailítear ó fhianáin le chéile le faisnéis phearsanta a chomhroinneann tú linn, nó le faisnéis ó tháirgí de chuid Dyson, le próifíliú agus anailís staitistiúil a dhéanamh ar an éileamh ar tháirgí, ar d’iompar nuair a úsáideann tú láithreán gréasáin de chuid Dyson, nó ar an gcaoi a n-úsáidtear táirgí de chuid Dyson.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Dyson agus fianáin tríú páirtí

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Baineann fianáin le ceann de dhá aicme: fianáin céad pháirtí (a socraímid iad) agus fianáin tríú páirtí (a socraíonn tríú páirtithe iad).


  Fianáin céad pháirtí

  Is muidne in Dyson a shocraíonn fianáin den sórt seo a bhfuil cur síos orthu sa chuid “Na cineálacha fianáin a n-úsáideann Dyson iad”.


  Fianáin tríú páirtí

  Ní Dyson a shocraíonn fianáin tríú páirtí ach tríú páirtithe roghnaithe a n-oibrímid as lámha a chéile leo. Cuimsítear leo:

  • Fianáin a chumasaíonn seirbhísí amhail ceistneoirí ar líne nó Comhrá Beo (a chuireann ar do chumas ceisteanna a chur ar shaineolaí de chuid Dyson).
  • Fianáin atá socraithe ag líonraí fógraíochta a n-oibrímid leo roinnt fianáin eile le do ghníomhaíochtaí brabhsála a rianú, ionas go bhféadfaidís ár bhfógraí ar líne a chur sna háiteanna is oiriúnaí.
  • Fianáin atá socraithe ag láithreáin meán sóisialta amhail LinkedIn, Facebook agus Twitter. Ligeann na fianáin seo duit inneachar a chomhroinnt trí láithreáin ghréasáin meán sóisialta. Uaireanta déanfaimid físeáin a leabú isteach ó láithreáin ghréasáin amhail YouTube. Socraíonn na láithreáin sin a gcuid fianán féin, rud nach bhfuil neart againn air. D'fhéadfadh sé go mbeadh a gcuid fógraí fianán agus príobháideachais féin ag na láithreáin meán sóisialta sin, a bheadh le fáil ar a láithreáin ghréasáin i bhformhór na gcásanna dá mba ann dá leithéid. Ba chóir duit súil ghéar a chaitheamh ar na fógraí fianán sin lena chinntiú go bhfuil tú sásta leo.


  Is féidir fianáin sna trí chatagóir thuasluaite a chatagóiriú tuilleadh ag brath ar cibé acu is fianáin seisiúin nó fianáin bhuana iad.

  Téann “fianáin seisiúin” in éag nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí (nó má bhíonn tú neamhghníomhach ar feadh tréimhse áirithe). Úsáidtear ar láithreáin ghréasáin ríomhthráchtála iad le gur féidir leat leanúint ar aghaidh ag brabhsáil gan a bhfuil curtha i do chiseán siopadóireachta agat a chailliúint.

  Maireann “fianáin bhuana” fiú tar éis an brabhsálaí a dhúnadh. Baintear úsáid astu le cuimhneamh ort le nach mbíonn ort pasfhocail ná eolas logála isteach a iontráil gach uair a thugann tú cuairt ar láithreán gréasáin.
  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Faisnéis ar fhianáin ar leith a n‑úsáideann Dyson iad

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú


  Cineál Cur síos
   

  Meirge na bhfianán ar ár láithreáin ghréasáin a úsáid

  An chéad uair a thabharfaidh tú cuairt ar láithreán gréasáin de chuid Dyson, feicfidh tú meirge ag barr an leathanaigh a thabharfaidh rogha duit glacadh le fianáin nó diúltú dóibh. Ní féidir diúltú do na fianáin bhunriachtanacha mar bíonn siad ag teastáil chun go bhfeidhmeoidh an láithreán gréasáin i gceart. Mar sin féin, is féidir leat roghnú fianáin feidhmíochta, feidhmiúlachta agus fógraíochta a ghlacadh, nó diúltú dóibh, agus ní úsáidfimid ach na fianáin sin a nglacfaidh tú leo. D’fhéadfadh sé dul i gcion ar d’eispéireas ar ár láithreán gréasáin dá ndiúltófá do chuid de na fianáin. Mar shampla, seans nach mbeifeá in ann logáil isteach ar do chuntas Dyson, táirgí a cheannach, ná do ráthaíocht Dyson a chlárú ar líne dá roghnófá gan glacadh le fianáin fheidhmiúla.

   
  Uirlisí an bhrabhsálaí gréasáin a úsáid Tá eolas le fáil ag na naisc seo a leanas ar an gcaoi ar féidir na socruithe fianáin a athrú ar roinnt brabhsálaithe móréilimh:
  • Apple Safari – (d’úsáideoirí iPhone, iPad, nó iPod touch) nó (d’úsáideoirí Mac)
  • Google Chrome
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  Tabhair do d'aire nach dtugaimid aird ar chomharthaí ‘Ná Rianaigh’ (DNT) faoi láthair.

  Tá faisnéis mhionsonraithe faoi fhianáin agus faoi na bealaí ar féidir iad a bhainistiú le fáil ar an láithreán gréasáin www.allaboutcookies.org.


  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Athruithe ar an bhfógra fianán seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Déanfaimid athbhreithniú agus nuashonrú rialta ar an bhfógra seo.

  Is i mí na Samhna 2020 a rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar an bhfógra seo den uair dheireanach.

  Má athraímid an fógra ar bhealach lena ndéantar athrú mór ar an gcaoi a mbíonn do chuid sonraí pearsanta á bpróiseáil againn, iarrfaimid ort freisin a dheimhniú go bhfuil tú sásta leis na hathruithe sin.

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú
 • Aistriúcháin ar an bhfógra fianán seo

  Léigh tuilleadh
  Léigh méid níos lú

  Tá aistriúchán déanta ar an bhfógra fianán seo ó Bhéarla go dtí teanga oifigiúil roinnt tíortha éagsúla. Rinneamar amhlaidh d’fhonn a chinntiú go mbeadh an fógra seo soiléir, sothuigthe do gach duine a úsáideann láithreáin ghréasáin, aipeanna agus táirgí nasctha dár gcuid. Mura mbeidh na haistriúcháin ar an bhfógra fianán seo ag teacht leis an mbunleagan nó má bhíonn siad ag teacht salach ar a chéile, áfach, tabharfar tús áite don leagan i mBéarla.

  Roghnaigh teanga

  Léigh tuilleadh Léigh méid níos lú

Déan teagmháil linn

Is féidir leat ceisteanna, tráchtanna nó nithe is údar imní duit a chur tríd an r-phost chuig ár bhFoireann Príobháideachais Dhomhanda ag privacy@dyson.com nó leas a bhaint as na sonraí teagmhála eile do do thír atá leagtha amach ar an leathanach Teagmhálaithe. Tiocfaimid ar ais chugat a luaithe is féidir linn.