Fógra Príobháideachais d’Úinéirí

Ag Dyson, táimid tiomanta dá chinntiú go ndéantar do chuid faisnéise pearsanta a chosaint agus nach mbaintear mí-úsáid aisti choíche.

Mínítear san fhógra príobháideachais seo cé na sonraí pearsanta a bhailímid, cén fáth a mbailímid iad, cén chaoi a n-úsáidfimid iad, an smacht atá agat ar do chuid sonraí pearsanta agus na nósanna imeachta atá curtha i bhfeidhm againn le do chuid sonraí pearsanta a chosaint.
"Tá innealtóirí Dyson dírithe ar chrua-earraí agus bogearraí a chur ag obair le chéile chun teicneolaíocht ardfheidhmíochta a fhorbairt a thuigeann an timpeallacht ina bhfuil sí agus conas í a fheabhsú. Tá ár gcuid meaisíní ag éirí níos cliste, ach le heolas tagann freagracht mhór orthu. Táimid d'aon ghnó ag leanacht leis na sonraí déanaimid meas mór air agus láimhseáilimid é. Caithimid mar thosaíocht cosaint do phríobháideachta agus cosaint agus stóráil slán do chuid sonraí. " James Dyson

Cé atá freagrach as do chuid sonraí pearsanta?

In Dyson, glacaimid an fhreagracht orainn féin as na sonraí pearsanta atá againn maidir leat. Is eagraíocht dhomhanda muid agus tá láithreacht againn i líon mór tíortha.

San fhógra seo, nuair a dhéanaimid tagairt do “Dyson”, “muid”, “sinn” nó “ár”, is éard atá i gceist againn ná Dyson Holdings Pte. Limited agus a fhochuideachtaí a chuireann na láithreáin ghréasáin, na haipeanna nó na táirgí nasctha de chuid Dyson ar fáil duit nó atá freagrach as na siopaí, seastáin nó imeachtaí i do thírse. Nuair a dhéanaimid tagairt do “Ghrúpa Dyson", is éard atá i gceist againn ná na cuideachtaí uile i nGrúpa Dyson.

Cén chaoi ar féidir teagmháil a dhéanamh linn

Tá eolas faoin gcuideachta nó faoi na cuideachtaí de Ghrúpa Dyson atá freagrach go príomha as aon sonraí pearsanta a bhailítear fútsa, agus faoin gcaoi ar féidir leat dul i dteagmháil linn, le fáil ar an leathanach Teagmhálaithe. leathanach Teagmhálaithe Más mian leat an fógra seo, nó fógra ar bith eile, a fháil ar fhormáid eile, nó má bhíonn aon cheist, trácht nó ábhar imní agat faoin gcaoi a n-úsáidimid na sonraí pearsanta atá againn maidir leat, déan teagmháil lenár bhFoireann Príobháideachais Dhomhanda ar an ríomhphost ag privacy@dyson.com nó scríobh chugainn ag:
Dyson
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire
United Kingdom
SN16 0RP

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin leis an rialtóir nó leis an údarás i do thír atá freagrach as gearáin faoi úsáid sonraí pearsanta a láimhseáil.

Sonraí Pearsanta

Ní gá dúinn gach uile mhionsonra beo maidir leat a bhailiú. Is é an príomhfháth a mbailímid do chuid sonraí pearsanta ná chun feabhas a chur ar an tseirbhís, ar na táirgí agus ar na heispéiris a mbíonn tú féin agus ár gcuid custaiméirí go léir ag súil leo uainn.

Ní mar an gcéanna an sainmhíniú a thugtar ar shonraí pearsanta i ngach cearn den domhan. Le do phríobháideachas a dhearbhú agus lena chinntiú go gcosnófar do chuid faisnéise, is é an sainmhíniú a thugaimidne air ná aon fhaisnéis a d'fhéadfaí a úsáid le tú nó le duine aonair eile a aithint.

Leathnaigh

Collapse

 • Bailímid sonraí pearsanta fút ar roinnt bealaí éagsúla, iad seo a leanas ina measc:

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  1. Faisnéis a chomhroinneann tú linn trínár láithreáin ghréasáin, aipeanna, r-phost, fón, go pearsanta i siopaí dár gcuid, ag seastáin agus imeachtaí, nó ar bhealach eile.

  2. Faisnéis ó tháirgí nasctha de chuid Dyson atá agat – táirgí atá “cliste”, cumasaithe don idirlíon, nó a oibrítear tríd an aip MyDyson iad (féach an Fógra maidir le Táirgí Cliste chun faisnéis a bhaineann go sonrach le do tháirge a fháil).

  3. Faisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne trí fhianáin agus teicneolaíochtaí rianaithe comhchosúla (féach an Fógra maidir le fianáin chun tuilleadh faisnéise a fháil).

  4. Faisnéis laistigh de theachtaireachtaí uait (amhail teachtaireachtaí ríomhphoist, comhráite beo nó tríd an aip MyDyson) agus faisnéis ar conas a d'fhreagair tú teachtaireachtaí ríomhphoist nó teachtaireachtaí san aip a sheolamar chugat.

  5. Faisnéis atá ar fáil go poiblí ó d’idirghníomhaíochtaí linn ar mheáin shóisialta nó ó phostálacha maidir linn.

  6. Faisnéis ónár siopaí, seastáin agus/nó imeachtaí – amhail TTCI, píosaí scannáin, agus grianghraif.

  7. Faisnéis ó nasc Bluetooth nó Wi-Fi do ghléis chliste nuair a thagann tú chuig ár siopaí – amhail do shuíomh.

  8. Faisnéis ó sholáthraithe sonraí tríú páirtí a bhfuil cead uait faighte acu chun do chuid sonraí a chomhroinnt.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Is le ceann de na trí chatagóir seo a leanas a bhainfidh na sonraí pearsanta a phróiseálfaimid fút go príomha:

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Cineál Cur síos
   

  Sonraí Pearsanta

  Ainm, seoladh ríomhphoist, seoladh seachadta, seoladh IP, ID fianáin, faisnéis logála isteach agus faisnéis maidir le do ghléas (mar shampla uimhir ID nó IMEI).

   
  Faisnéis ar an ordú Uimhir ordaithe, Táirge nó táirgí a ceannaíodh, faisnéis íocaíochta, taifid seachadta.
   
  Gníomhaíocht idirlín Faisnéis ó theicneolaíochtaí rianaithe ar líne (mar shampla fianáin ina sonraítear cé na réimsí dár láithreán gréasáin is mó a bhféachann tú orthu i gcomparáid le réimsí eile)
   
  Sonraí geoshuímh Má nascann tú le Wi-Fi Dyson i gceann dár siopaí, beidh a fhios againn go bhfuil do ghléas cliste lonnaithe inár siopa ag an am sin.

  Úsáideann Dyson seirbhísí suímh Android ar mhaithe le nascacht chun táirge Dyson a phéireáil leis an aip MyDyson trí Bluetooth nó WiFi a chumasú. Tabhair faoi deara nach mbailíonn Dyson aon sonraí suímh mar thoradh ar an nasc sin.
  Thairis sin, baineann ár Solar Cycle úsáid as seirbhísí geoshuímh cúlra chun na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

  • Ùrachaidhean bathair-bhuig fhaighinn
  • Àm a' bhathair a shioncronachadh ris an àm a tha air an inneal-làimhe cheangailte agad
  • Atharraichean sam bith air sgeidealan no roghainnean a' bhathair agad a luchdadh no ath-dheasachadh
  • A' phròifil solais cheart a ghleidheadh a-rèir ionad an t-solais agad


  Déantar sonraí geoshuímh a anaithnidiú laistigh de Dyson mar baineann na sonraí suímh leis an táirge seachas leis an úsáideoir.   
   
  Sonraí maidir le sainroghanna Faisnéis amhail do roghanna margaíochta, do theaghlach, d’ailléirgí, agus na rudaí a bhfuil suim agat iontu, agus an rud is mó is maith leat faoi Dyson (m. sh. trí do chuntas Dyson nó mar fhreagra ar shuirbhéanna deonacha nó tríd an aip MyDyson).
  Leigh Nios mo Léigh níos lú
Má chomhroinneann tú sonraí faoi dhaoine eile linn (mar shampla, má cheannaigh tú táirge Dyson do dhuine eile sin nó más rud é gur chláraigh tú duine eile d'aip Dyson), ansin beidh ort a chinntiú leis an duine sin go bhfuil sé/sí sásta go gcomhroinnfeá a c(h)uid sonraí pearsanta linn, agus go n-úsáidfimis de réir an fhógra príobháideachais seo iad.

Ar deireadh, ní dírithe ar leanaí atá láithreáin ghréasáin, aipeanna ná táirgí Dyson. I gcás ina mbailímid sonraí leanaí go feasach, agus ina ndéanaimid próiseáil ar na sonraí sin go feasach, soláthrófar faisnéis iomchuí maidir leis an bpróiseáil sin áit a mbailítear na sonraí. Baileofar cead ó thuismitheoirí nó ó chaomhnóirí dlíthiúla maidir leis na sonraí sin tráth bailithe na sonraí, de réir mar is gá.

Cén chaoi agus cén fáth a n-úsáidimid do chuid sonraí pearsanta

Is é an príomhfháth a mbailímid agus a n-úsáidimid do chuid sonraí pearsanta ná chun feabhas a chur ar na seirbhísí, ar na táirgí agus ar na heispéiris a mbíonn tú ag súil leo uainn.

Sonraítear sa chuid seo an chaoi a n‑úsáidimid na sonraí a bhailímid go díreach uaitse nó go hindíreach ó thríú páirtithe amhail ár gcomhpháirtithe miondíola. Féach an chuid “Sonraí pearsanta a bhailímid fút” chun tuilleadh faisnéise a fháil ar an gcaoi a mbailímid sonraí pearsanta.

Leathnaigh

Collapse

 • Lenár dtáirgí agus/nó ár seirbhísí a sholáthar duit

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Cuimsítear leis an bpróiseáil sin:

  • ceannach agus seachadadh do tháirgí a bhainistiú agus a chomhordú, agus le haon seirbhís iardhíola a sholáthar ina dhiaidh sin (de réir mar is gá);

  • ceisteanna agus iarratais uait a fhreagairt (trí chainéil éagsúla amhail ar líne, go pearsanta, ar an bhfón, sa phost, comhrá beo agus SMS);

  • clárú, monatóireacht agus taifeadadh a dhéanamh ar shaolré ár dtáirgí, lena n‑áirítear bainistiú stoic; agus

  • dul i dteagmháil leat nuair a bhíonn táirgí nó cineálacha táirge ar leith i stoc.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Tacaíocht a chur ar fáil do na táirgí agus/nó na seirbhísí atá ceannaithe agat

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Ó am go chéile, bainimid úsáid as do chuid sonraí pearsanta le cabhrú leat leis na táirgí Dyson atá agat. Má tá táirge nasctha agat, féach an leathanach Táirgí Nasctha chun faisnéis a fháil a bhaineann go sonrach le do tháirge.


  Déanaimid é sin trí mhonatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an táirge agus trí fhaisnéis ábhartha tacaíochta táirge a sheoladh chugat. Is féidir leat roghnú gan a bheith páirteach sna gníomhaíochtaí seo ag am ar bith; féach an chuid dar teideal ‘Do rialuithe agus roghanna' anseo thíos.


  Má tá an aip MyDyson agat, déanaimid monatóireacht ar fheidhmíocht agus ar chobhsaíocht an táirge, rud a chuireann ar ár gcumas na nithe seo a leanas a dhéanamh:


  • Feidhmíocht an táirge agus d'eispéireas a bharrfheabhsú; go háirithe, ba mhaith linn a bheith in ann aon fhadhbanna féideartha le do tháirge a aithint le gur féidir linn tú a chur ar an eolas fúthu a luaithe is féidir (uaireanta éiríonn linn é sin a dhéanamh sula dtugtar an fhadhb faoi deara); agus

  • nuashonruithe agus seirbhísí a sholáthar i dtaca lenár dtáirgí nasctha (lena n-áirítear nuashonruithe agus uasghráduithe ar na bogearraí atá sa táirge agus ar an aip a nascann leis).


  Cuirimid teachtaireachtaí tacaíochta táirge chugat, rud a chuireann ar ár gcumas:


  • faisnéis chabhrach a sholáthar faoi do tháirge Dyson nó faoin tseirbhís Dyson a úsáideann tú, mar shampla:

   • nuashonruithe bunriachtanacha seirbhíse do tháirgí;

   • meabhrúcháin maidir le cothabháil a dhéanamh ar do tháirge leis an bhfeidhmíocht is fearr a chinntiú;

   • foláirimh maidir le nuashonruithe nó uasghráduithe molta d'aipeanna nó bogearraí, a fheabhsóidh feidhmíocht do tháirge, dar linn;

   • faisnéis faoin gcaoi agus faoin áit ar féidir leat cabhair a fháil ó shaineolaithe Dyson má bhíonn tacaíocht ag teastáil uait;

   • faisnéis faoi do bharánta Dyson; agus

   • foláirimh maidir le haon fhógraí tábhachtacha sábháilteachta nó aistarraingthe a bhaineann le do tháirge; agus

  • eispéiris úsáideora níos fearr a chur ar fáil trí theicneolaíochtaí nua amhail ár n-aipeanna do ghléasanna móibíleacha.


  Mar chuid de na gníomhaíochtaí sin, cuirimid catagóirí difriúla sonraí pearsanta a bhailímid fút le chéile. Mar shampla, cuirimid sonraí pearsanta a bhailítear ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne, sonraí pearsanta a chomhroinneann tú linn, nó faisnéis ó tháirgí de chuid Dyson le chéile le próifíliú agus anailís staitistiúil a dhéanamh ar an éileamh ar tháirgí, ar d’iompar nuair a úsáideann tú ár láithreán gréasáin nó ár n-aipeanna, nó ar an gcaoi a n-úsáidtear táirgí dár gcuid.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Cá fhad a choinnímid do chuid sonraí?

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Ní choinnímid do chuid sonraí pearsanta ach amháin chomh fada agus is gá dúinn le bheith in ann iad a úsáid chun na gcríoch atá leagtha amach san fhógra príobháideachais seo, agus chomh fada agus éilítear orainn iad a choinneáil de réir an dlí.


  Braithfidh an tréimhse iarbhír a stórálfaimid do chuid sonraí pearsanta ar an gcineál sonraí pearsanta atá ann agus ar an gcaoi a n-úsáidtear iad. Mar shampla, nuair a cheannaíonn tú táirge uainn, déanfaimid faisnéis fútsa agus faoin táirge a stóráil go dtí deireadh do bharánta nó do ráthaíochta ar a laghad.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Tú a choinneáil ar an eolas

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Is breá linn tú a choinneáil ar an eolas faoi na táirgí is déanaí fógairt againn, tairiscintí d'úinéirí, deiseanna le táirgí nua Dyson a thástáil, nó imeachtaí atá ar na bacáin. D’fhéadfaimis eolas a chur chugat ó am go chéile ar Fhondúireacht James Dyson agus Gradam James Dyson chomh maith.


  Ar deireadh thiar, is mian linn a chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcumarsáid a dhéanaimid leat. Déanaimid é sin trí rogha a thabhairt duit gan na teachtaireachtaí a fháil (mar shampla na ríomhphoist seirbhíse) nó trí dheis a thabhairt duit roghnú a bheith páirteach (mar shampla, toiliú le teachtaireachtaí margaíochta). Féach an chuid ‘Do rialuithe agus roghanna’ chun tuilleadh faisnéise a fháil.


  Déanfaimid teagmháil leat ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear r-phost, post, SMS, fógraí in aipeanna agus brúfhógraí, ardáin meán sóisialta agus fón. Úsáidimid próifíliú agus anailís staitistiúil leis na teachtaireachtaí ó Dyson a bheadh ábhartha agus spéisiúil duit a shainaithint. Is mar seo a leanas a dhéanaimid amhlaidh:


  • an fhaisnéis a bhailímid a anailísiú agus a fheabhsú;

  • próifílí úsáideora, tuairiscí agus fógraíocht spriocdhírithe a tháirgeadh;

  • gan thú a chlárú ach amháin i bhfeachtais mhargaíochta agus i liostaí cuireadh d’imeachtaí roghnaithe;

  • éifeachtacht ár bhfeachtas bolscaireachta agus fógraíochta a dhéanamh amach; agus

  • an bealach a ndéanfaidh tú teagmháil agus siopadóireacht linn amach anseo a chur in oiriúint agus a fheabhsú (mar shampla nithe áirithe a thaispeáint duit ar an láithreán gréasáin bunaithe ar na nithe ar ar bhreathnaigh tú roimhe sin).

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Dyson, ár dtáirgí agus ár seirbhísí a chur chun cinn

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Reáchtálaimid imeachtaí Dyson go minic in áiteanna éagsúla, amhail siopaí Dyson nó siopaí eile, chun ár dtáirgí a chur chun cinn. D’fhéadfaí do shonraí pearsanta a ghabháil dá bhfreastalófá ar na himeachtaí sin:–


  • mar chuid de ghrianghraif nó scannánú do na meáin shóisialta, meáin bholscaireachta nó chun críche cartlannaithe;

  • ag ár gcuid saineolaithe agus stíleálaithe lena roinnt ar na meáin shóisialta nó in ábhair bholscaireachta; agus/nó

  • coinne le duine dá saineolaithe a chur in áirithe.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Dyson agus ár gcustaiméirí a chosaint

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  D’fhéadfadh Dyson próiseáil a dhéanamh ar chuid de na sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:


  • gníomhaíocht chóiriúil, lena n‑áirítear calaois, a bhrath agus a chosc;

  • ár láithreáin ghréasáin, aipeanna, táirgí agus córais TF a choinneáil slán;

  • cabhrú linn le haon díospóidí, éilimh nó imscrúduithe a bhaineann le do tháirge Dyson nó le cúrsaí baránta;

  • ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh; agus/nó

  • nuashonruithe a thabhairt duit faoi aon athruithe móra ar pholasaithe nó téarmaí agus coinníollacha Dyson, agus faoi aon nithe eile nach foláir dúinn a insint duit.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Cén t-údar atá againn le sonraí pearsanta a láimhseáil ar an gcaoi sin?

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Éilítear orainn leis na dlíthe cosanta sonraí agus príobháideachais i dtíortha áirithe "bonn dlíthiúil" nó "foras dleathach" a bheith againn le sonraí pearsanta a láimhseáil. Go ginearálta, ciallaíonn sé sin go gcaithfimid bonn dlíthiúil a bheith againn le do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil.


  Is iad na bunúis dlí seo a leanas a úsáidfimid go príomha chun do chuid sonraí a phróiseáil:


  1. Conradh – mar shampla, ní mór dúinn do shonraí sheachadta agus íocaíochta a phróiseáil chun an táirge a cheannaigh tú a chur ar fáil duit

  2. Toiliú – mar shampla, seolfaimid teachtaireachtaí cumarsáide chugat má thoiligh tú lena leithéid

  3. Leasanna dlisteanacha – mar shampla, déanfaimid próiseáil ar fhaisnéis eile chun gníomhaíochtaí calaoiseacha a bhrath agus chun Dyson agus ár gcustaiméirí a chosaint


  In imthosca áirithe, beidh orainn do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil ar bhealach áirithe le bheith in ann ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh; mar shampla, má iarrann comhlacht rialála nó údarás um fheidhmiú an dlí orainn do chuid sonraí pearsanta a thabhairt dóibh.


  Ar deireadh thiar, déanaimid do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil ar bhealach áirithe ionas gur féidir linn ár gcuid táirgí, seirbhísí agus do thuairim fhoriomlán ar Dyson mar ghnóthas a fheabhsú, cibé go díreach nó go hindíreach. Beag beann ar an údar atá againn le do chuid sonraí pearsanta a láimhseáil, déanaimid bearta le seasamh lenár ngealltanas le do phríobháideachas a chosaint.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú

Comhroinnt agus aistriú do chuid sonraí pearsanta

Thar aon ní eile, ní dhíolfaimid do chuid sonraí pearsanta le haon duine eile choíche agus ní chomhroinnfimid iad ach amháin de réir mar atá leagtha amach san fhógra príobháideachais seo nó nuair a iarrann tú orainn é sin a dhéanamh.

Leathnaigh

Collapse

 • Comhroinnt laistigh de Ghrúpa Dyson

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Tá an chuid is mó de na próisis, nósanna imeachta agus córais atá ag Dyson comhroinnte ar fud Ghrúpa Dyson, rud a fhágann gur gá dúinn do chuid sonraí pearsanta a chomhroinnt eadrainn. Déanaimid cinnte de nach féidir ach leis na baill foirne siúd ar gá dóibh rochtain ar do chuid sonraí pearsanta é sin a dhéanamh, agus go dtuigeann an fhoireann ar fad cén chaoi agus cén fáth a gcosnóimid do chuid sonraí pearsanta. Tá aistrithe sonraí pearsanta idir aonáin Dyson (iad siúd lasmuigh de LEE ina measc) faoi rialú Chomhaontú Idir-chuideachta Dyson.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Comhroinnt le tríú páirtithe

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Comhroinnimid do chuid sonraí pearsanta le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí áirithe. Ní bhíonn rochtain acu ach ar na sonraí pearsanta sin a theastaíonn uathu leis na seirbhísí sin a chomhlíonadh. Mar shampla, comhroinnfear sonraí ar d’ordú agus ar an seachadadh lenár gcúiréirí. Éilítear orthu do chuid sonraí pearsanta a choinneáil faoi rún agus ní ceadmhach dóibh iad a úsáid seachas mar a threoraímid agus ní mór dóibh gníomhú de réir an fhógra príobháideachais seo i ngach cás.


  Is féidir na tríú páirtithe sin a chuireann seirbhísí ar fáil a rangú sna catagóirí seo a leanas:


  • Dáileoirí, a chabhraíonn linn ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol i dtíortha áirithe;

  • Iad siúd a chabhraíonn linn táirgí a sheachadadh duit;

  • Iad siúd a chabhraíonn linn teachtaireachtaí ábhartha spéisiúla a sholáthar duit (m. sh. ardáin meán sóisialta, cuideachtaí anailísíochta, gníomhaireachtaí margaíochta agus fógraíochta);

  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn le seirbhísí poist, seirbhísiú agus deisiú táirgí, próiseáil ceannachán táirgí, seirbhísí airgeadais, seirbhísí iniúchóireachta, seirbhísí riaracháin, teicneolaíochtaí TF (m.sh. stóráil sonraí), seirbhísí slándála agus éilimh árachais; agus

  • Tríú páirtithe a chabhraíonn linn seirbhísí agus freagraí a sholáthar duit.


  Comhroinnimid sonraí pearsanta áirithe le tríú páirtithe a chabhraíonn linn gníomhaíocht choiriúil (amhail idirbhearta calaoiseacha) a bhrath agus a chosc. Áirítear leis an bhfaisnéis a chomhroinnimid leis na tríú páirtithe sin cuid den fhaisnéis a chomhroinneann tú linn (mar shampla, do shonraí teagmhála agus faisnéis faoin idirbheart), agus cuid den fhaisnéis ó d'idirghníomhaíochtaí ar líne (amhail seoladh IP do ghléis). Úsáidtear an fhaisnéis sin lena dhéanamh amach an idirbheart calaoiseach atá i gceist. Tá Riskified ar cheann de na tríú páirtithe a úsáidimid le cabhrú linn idirbhearta calaoiseacha a bhrath agus a chosc; tá siad freagrach as an úsáid a bhaineann siad as do chuid sonraí pearsanta agus úsáidfidh siad iad chun na gcríoch atá leagtha amach ina bhfógra príobháideachais.


  Déanfaimid do chuid sonraí pearsanta a chomhroinnt freisin má éilítear orainn déanamh amhlaidh de réir an dlí, lena n-áirítear mar fhreagairt ar phróiseas dlíthiúil, amhail ordú cúirte nó subpoena, nó le dlíthe náisiúnta, stáit, réigiúnacha nó áitiúla eile a chomhlíonadh.


  Ar deireadh, agus táirge de chuid Dyson á cheannach agat, b’fhéidir go mbeifeá ag idirghníomhú le tríú páirtí a bheidh freagrach go neamhspleách as na sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil. Mar shampla, má cheannaíonn tú táirge de chuid Dyson faoi chomhaontú airgeadais, is leis an tríú páirtí sin a dhéanfar an comhaontú airgeadais, agus ba cheart duit a fhógra(í) príobháideachais a léamh ar leithligh.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Aistrithe agus stóráil sonraí, agus láimhseáil do chuid sonraí pearsanta ar bhonn domhanda

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Déanfaidh an chuideachta nó na cuideachtaí ábhartha de Ghrúpa Dyson sonraí pearsanta a bhailiú uait sa tír ina bhfuil cónraí ort. Déanaimid féin, agus na tríú páirtithe siúd a gcomhroinnimid do chuid sonraí pearsanta leo, an fhaisnéis sin a óstáil, a stóráil agus a láimhseáil ar bhealaí eile ansin sa Ríocht Aontaithe, sna tíortha laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), nó in aon tír lasmuigh de LEE, iad siúd atá luaite ar an leathanach Teagmhálaithe san áireamh.


  Déanfaimid cinnte de go gcomhlíonann aon aistrithe de do chuid sonraí pearsanta ó thír amháin go tír eile na dlíthe cosanta sonraí agus príobháideachais sin a bhfuil feidhm acu inár leith.


  Áirítear le dlíthe cosanta sonraí an Aontais Eorpaigh go háirithe rialacha sonracha maidir le sonraí pearsanta a aistriú amach as LEE. Tá aistrithe sonraí pearsanta idir aonáin Dyson (iad siúd lasmuigh de LEE ina measc) faoi rialú Chomhaontú Idir-chuideachta Dyson.


  Agus muid ag aistriú sonraí pearsanta amach as LEE:


  • áireoimid clásail chonarthacha chaighdeánacha cosanta sonraí i gcomhair sonraí pearsanta a aistriú amach as LEE, arna bhfaomhadh ag an gCoimisiún Eorpach, leis na conarthaí atá againn leis na tríú páirtithe sin; agus

   déanfaimid cinnte de go measann an Coimisiún Eorpach gur "imleor" an tír a mbeidh do chuid sonraí pearsanta á láimhseáil inti; nó

  • Cinnteoimid go ndearnadh measúnú riosca maidir le haistriú sonraí


  In aon chás, leanfaidh aistriú, stóráil agus láimhseáil do chuid sonraí pearsanta againn de bheith faoi rialú an fhógra príobháideachais seo.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Idirghníomhú táirgí nasctha le táirgí tríú páirtí

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Tá feidhmiúlacht curtha againn le cuid dár dtáirgí nasctha trínar féidir le do tháirge Dyson idirghníomhú le táirgí áirithe tríú páirtí atá agat i do theach (ar nós Amazon Echo, nó Alexa, mar a thugtar air). Leis an bhfeidhmiúlacht sin, is féidir leat tairbhe iomlán a bhaint as timpeallacht 'baile chliste'. Mar sin féin, ní dhéanfaidh na táirgí aon idirghníomhaíocht ach amháin má roghnaíonn tú é sin tríd an bhfeidhmiúlacht ábhartha a chumasú.


  Má roghnaíonn tú cur ar chumas an táirge nasctha de chuid Dyson idirghníomhú le táirge tríú páirtí, ní mór faisnéis áirithe (lena bhféadfaí sonraí pearsanta a chuimsiú) a chomhroinnt leis an táirge tríú páirtí agus leis an soláthraí tríú páirtí ábhartha. Go ginearálta, beidh orainn uimhir thagartha uathúil a chomhroinnt chun an dá tháirge a nascadh, mar aon le faisnéis ar do tháirge agus ar an gcaoi a n-úsáideann tú é. Ní chomhroinnimid ach an t-íosmhéid sonraí pearsanta is gá le cur ar chumas an dá tháirge idirghníomhú lena chéile. Tá sonraí ar an tslí a mbailíonn an tríú páirtí do shonraí pearsanta (mar aon le haon sonraí pearsanta a bhailíonn sé trína tháirge féin) leagtha amach i bhfógra príobháideachais an tríú páirtí. Ba chóir duit fógra(í) príobháideachais tríú páirtithe a léamh go cúramach roimh tháirgí dá gcuid a úsáid, agus roimh na táirgí sin a nascadh le do tháirge nasctha Dyson. Is féidir do tháirge nasctha Dyson a chosc faisnéis a chomhroinnt leis an táirge tríú páirtí ag am ar bith ach an nasc idir an dá tháirge a dhíchumasú.


  Féach Táirgí Cliste Dyson le haghaidh faisnéis bhreise a bhaineann go sonrach le do tháirge.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú
 • Naisc chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí

  Leigh Nios mo
  Léigh níos lú

  Soláthraímid naisc chuig láithreáin ghréasáin eile nach n-oibríonn agus nach rialaíonn Dyson iad. Níl aon smacht againn ar inneachar na láithreán sin ná ar an gcaoi a mbailíonn na tríú páirtithe atá freagrach astu do chuid sonraí pearsanta, agus ní bheimid freagrach astu ach an oiread. Ní thacaímid le láithreáin ghréasáin tríú páirtí ná ní dhéanfaimid aon uiríll ina leith.


  Is iondúil go mbíonn a bhfógra príobháideachais féin ag láithreáin ghréasáin tríú páirtí, áit a mínítear na bealaí a n-úsáideann agus a gcomhroinneann siad do chuid sonraí pearsanta. Ba chóir duit súil ghéar a chaitheamh ar na fógraí príobháideachais sin sula n-úsáidfidh tú na láithreáin ghréasáin sin lena chinntiú go bhfuil tú sásta leis an gcaoi a ndéanfar do chuid sonraí pearsanta a bhailiú agus a chomhroinnt.

  Leigh Nios mo Léigh níos lú

Do rialuithe agus roghanna

Nuair is féidir, tugaimid smacht duit ar na sonraí pearsanta a bhailímid maidir leat lena chinntiú go mbíonn siad cruinn agus ag teacht leis na roghanna atá déanta agat ina leith. Tá sé de cheart agat na sonraí pearsanta atá againn maidir leat a rochtain, a nuashonrú agus a leasú; is féidir leat é sin a dhéanamh i ndáil le cuid de na sonraí pearsanta trí do chuntas le Dyson.

Ní sheolfaimid teachtaireachtaí cumarsáide margaíochta chugat sa chás gur inis tú dúinn nach mbeifeá sásta go ndéanfaimis amhlaidh. Má chuir tú in iúl cheana gur mhaith leat go ndéanfaimis teagmháil leat (“Roghnú a bheith páirteach") ach más mian leat an bealach a ndéanaimid amhlaidh a athrú nó a nuashonrú anois, is féidir leat do chuid roghanna a nuashonrú ach:

    ◦Teagmháil a dhéanamh le foireann seirbhíse Dyson do chustaiméirí agus a rá leo gur mhaith leat an bealach a ndéanaimid teagmháil leat a athrú nó a nuashonrú; nó     ◦ Logáil isteach ar do chuntas ar ár láithreán gréasáin agus do chuid roghanna agus faisnéise a athrú.

In imthosca áirithe, tá an ceart agat freisin na nithe seo a leanas a iarraidh orainn:

    ◦ Stop d’úsáid a bhaint as do chuid sonraí pearsanta chun críocha áirithe;

    ◦ Teorainn nó srian a chur le húsáid do chuid sonraí pearsanta againn;

    ◦ Sonraí pearsanta maidir leat a bhaint nó a scriosadh; nó

    ◦ Do chuid sonraí pearsanta a chur ar fáil do sholáthraí seirbhísí tríú páirtí.

Mar shampla, tá sé de cheart agat cur i gcoinne na monatóireachta a dhéanaimid ar an úsáid a bhaineann tú as láithreáin ghréasáin agus aipeanna táirgí nasctha dár gcuid, agus ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú lenár bhfeachtais bholscaireachta agus fógraíocht ar líne chun na gcríoch sin.

Tabhair do d'aire nach mbíonn feidhm ag na cearta sin i gcónaí agus go bhfuil eisceachtaí áirithe ann.

Más mian leat féin, nó le páirtí atá údaraithe gníomhú thar do cheann, aon cheann de do chearta i ndáil le do chuid sonraí pearsanta a fheidhmiú, cuir r-phost chuig privacy@dyson.com nó glaoigh ar an ionad áitiúil Dyson atá le fáil ar an [9][g3][g4]leathanach ‘Teagmhálaithe’. Seolfaimid chugat nasc chuig ár dtairseach phríobháideachais, de réir na sonraí teagmhála a chuireann tú ar fáil, agus tabharfar cuireadh duit faisnéis bhreise a chur isteach maidir le d’iarratas agus tabharfar sonraí breise duit ar an gcaoi a ndéanfaimid an t‑iarratas sin a phróiseáil.

Beidh orainn d'aitheantas a dheimhniú freisin sula gcomhlíonfaimid iarratais áirithe. D’fhéadfaí nach bhféadfaimis freagairt don iarratas ná sonraí pearsanta a chur ar fáil duit mura bhféadfaimis d’aitheantas a dheimhniú nó mura bhféadfaimis an t‑údarás atá agat iarratas a dhéanamh thar ceann duine eile a dheimhniú.

Má cheadaítear dúinn leis an dlí i do thír táille a ghearradh as rochtain ar do chuid sonraí pearsanta, nó as aon cheann de do chearta eile i ndáil le do chuid sonraí pearsanta a fheidhmiú, cuirfimid é sin in iúl duit. Ní dhéanfar leatrom ort as ceann ar bith de na cearta a bhaineann leat a fheidhmiú.

Cén chaoi a gcosnaímid do chuid sonraí pearsanta?

Táimid tiomanta do do chuid sonraí pearsanta a chosaint. Déanaimid bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla, criptiú ina measc, le do chuid sonraí pearsanta chun do phríobháideachas a chosaint, agus déanaimid athbhreithniú orthu siúd go rialta. Cosnaímid do chuid sonraí pearsanta le meascán rialuithe slándála fisiciúla agus teicniúla, lena n-áirítear rialuithe rochtana, a dhéanann teorannú agus bainistiú ar an mbealach a ndéantar do chuid sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil, a bhainistiú agus a láimhseáil. Cinnteoimid freisin go gcuirtear oiliúint imleor ar ár bhfoireann i dtaobh do chuid sonraí pearsanta a chosaint. Éilítear orainn lenár nósanna imeachta féin cruthúnas céannachta a iarraidh i gcásanna áirithe sula gcomhroinnfimid do chuid sonraí pearsanta leat.

I gcás inar thugamar pasfhocal duit (nó i gcás inar roghnaigh tú pasfhocal) a chuireann ar do chumas aon tairseach nó cuntas a rochtain, tú féin atá freagrach as an pasfhocal sin a choinneáil faoi rún. Iarraimid ort gan do phasfhocal nó do phasfhocail a roinnt le duine ar bith.

Cé go bhfuil drochsheans ann go dtarlódh sé, sa chás go sárófaí ár mbearta slándála agus go gcuirfí do chuid sonraí pearsanta i mbaol dá dheasca sin, chuirfimis é sin in iúl duit dá mba ghá.