Gealltanas príobháideachais Dyson

"Díríonn innealtóirí Dyson ar chrua-earraí agus bogearraí a chur ag obair le chéile chun teicneolaíocht ardfheidhmíochta a fhorbairt a thuigfidh an timpeallacht ina bhfuil sí agus an tslí le hí a fheabhsú.Tá ár gcuid meaisiní níos cliste ná a chéile, ach gabhann freagracht mhór leis an eolas. Ní ghabhaimid ach na sonraí is gá agus láimhseálaimid iad le hardmheas.Is tosaíocht dúinn é do phríobháideachas a chosaint agus do shonraí a stóráil go slán".
Sir James Dyson
Styling with the Dyson Supersonic™ hair dryer
Ag Dyson geallaimid a chinntiú go ndéantar d'fhaisnéis phearsanta a chosaint agus nach mí-úsáidtear riamh í. Chun teicneolaíocht agus eispéiris níos fearr a chur ar fáil, bailímid faisnéis trí shuíomhanna gréasáin Dyson, feidhmchlár Dyson Link agus tríd ár gcuid meaisíní nasctha.Cosnaímid an fhaisnéis sin go cúramach agus láimseálaimid go discréideach í.Táímid oscailte faoin úsáid a bhainimid aisti agus cuirfimid ar an eolas i gcónaí thú faoin bhfaisnéis atá á comhroinnt agat.

Mar shuaimhneas intinne duit, tá míniú cruinn tugtha againn ar an bhfaisnéis a bhailímid, an chúis a mbailímid í, agus na rialuithe atá agat chun í a athrú nó a scriosadh.

Is mór againn do mheas. De réir mar a théann ár dteicneolaíocht i gcastacht, leanfaimid de thús áite a thabhairt do do phríobháideacht.

Ár bPrionsabail Phríobháideachais

Dlúthchuid de gach a ndéanaimid is ea do phríobháideachas. Is féidir le beartais phríobháideacha a bheith casta. Rinneamar gach iarracht ár mbeartais a bheith chomh soiléir agus is féidir agus achoimrítear inár bprionsabail phríobháideachais thíos an tslí ina láimhseálann Dyson d'fhaisnéis phearsanta.

An tslí a mbailímid d'fhaisnéis phearsanta agus an úsáid a bhaimimid aisti:

Siopadóireacht ar líne Seirbhísí do chustaiméirí Margaíocht Dyson Clárú táirge

D'ainm

Chun tú a shainaithint agus chun seirbhís phearsantaithe do chustaiméirí a sholáthar.

Yes Yes Yes Yes

D'uimhir fóin

Chun scéala faoi do sheachadadh a thabhairt duit.

Yes Yes line line

Do sheoladh ríomhphoist

Chun scéala a thabhairt duit faoi d'orduithe, do tháirgí Dyson agus na tairiscintí is déanaí atá againn.

Yes Yes Yes Yes

Sraithuimhreacha na dtáirgí Dyson atá agat

Chun cabhrú leat i gcás faidhbe, seasamh le do bharánta agus cabhrú leat oiriúintí nua a aimsiú.

Yes Yes Yes Yes

Do sheoltaí

Chun do tháirgí a sheachadadh agus do shonraí íocaíochta a fhíorú.

Yes Yes Yes Yes

Do shonraí íocaíochta

Chun d'íocaíochtaí slána linn a phróiseáil.

Yes Yes line line

Cookies

Chun d'eispéireas ar an suíomh gréasáin a bhreisiú agus cabhrú chun é a fheabhsú. Tá fianáin riachtanach don tsiopadóireacht ar líne ionas gur féidir leat earraí a chur i do chiseán, mar shampla.

Yes Yes Yes Yes