Dysons allmänna integritetspolicy

Mars 2018

Inledning

Det är viktigt för oss på Dyson att dina personuppgifter skyddas och aldrig kan missbrukas.

Vår integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem, vilken kontroll du har över dina personuppgifter och de förfaranden vi har inrättat för att skydda dina personuppgifter. Den gäller de personuppgifter vi samlar in från Dysons webbplatser, via Dyson-appar (inklusive Dyson Link), via våra anslutna produkter (förklaras i detalj nedan) och personligen i våra Dyson-butiker eller montrar och vid evenemang.

Genom att ge oss dina personuppgifter och genom att fortsätta använda våra produkter, appar och anslutna produkter bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i denna integritetspolicy. Vi tar ansvar för de personuppgifter vi samlar in om dig, och vårt mål är att vara transparenta i vår hantering av dem, och att ge dig kontroll över dem.

När vi nämner ”Dyson”, ”oss”, ”vi” eller ”vår” i denna integritetspolicy menar vi företag inom Dyson Group eller företag som tillhandahåller Dysons webbplatser, appar eller anslutna produkter eller som är ansvariga för våra butiker, montrar eller evenemang i ditt land. Information om vilket eller vilka företag inom Dyson Group som primärt bär ansvaret för de personuppgifter som samlas in om dig, [och kontaktuppgifterna för Dysons dataskyddsombud], finns i bilagan i slutet av denna integritetspolicy, under rubriken ”Vilket bolag inom Dyson Group har ansvar för mina personuppgifter?”. När vi nämner ”Dyson Group” i denna integritetspolicy menar vi Dysons alla koncernföretag.

Om du har frågor om, kommentarer eller farhågor kring någon del av denna integritetspolicy eller hur Dyson hanterar dina uppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till vårt integritetsteam på privacy@dyson.com.

Integritetsprinciper

Integritetspolicyer kan vara komplicerade. Vi har försökt göra vår policy så tydlig och tillgänglig som möjligt. För att underlätta har vi även gjort en sammanfattning av hur vi hanterar dina personuppgifter i våra integritetsprinciper nedan. Dessa principer visar vårt engagemang för att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter på rätt sätt och på det vis du förväntar dig att de hanteras.


Vi på Dyson:

 1. Begär eller samlar in endast de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och upplevelser våra kunder förväntar sig.
 2. Ger dig kontroll över de personuppgifter vi har om dig, så att de är korrekta och speglar dina inställningar.
 3. Ser till att dina personuppgifter alltid är säkra och skyddade.
 4. Visar rättvisa och transparens i vår hantering av de personuppgifter vi har.
 5. Använder dina personuppgifter endast för det ändamål du litar på att vi använder dem till.
 6. Säljer aldrig dina personuppgifter och delger dem endast enligt beskrivningen i vår integritetspolicy, eller när du ber oss om det.
 7. Respekterar dina val och kommer att informera dig om viktiga ändringar som påverkar dina personuppgifter eller hur vi använder dem.
 8. Tar ansvar för de personuppgifter vi har om dig.

Expandera för att läsa hela Dyson integritetspolicy

Dölj sekretesspolicy

 • Vilka personuppgifter samlar vi in?

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi har inget intresse av att samla in alla dina personuppgifter. Den huvudsakliga anledningen till att vi samlar in dina personuppgifter är för att kunna tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och upplevelser som du och våra kunder förväntar sig från oss.

  Definitionen av personuppgifter varierar något på olika platser i världen. För att kunna garantera din integritet och skydd av dina uppgifter definierar vi dem som vilka som helst uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera dig eller någon annan person.

  Vi samlar in dina personuppgifterpå ett antal olika sätt. I det här avsnittet förklarar vi de olika sätt vi samlar in dina personuppgifter på samt hur dessa uppgifter används. För mer information om hur vi använder dina personuppgifter se avsnittet ”Hur använder vi dina personuppgifter?”.  Uppgifter du ger oss

  Vi samlar in de personuppgifter du ger oss när du kontaktar oss eller interagerar med oss via vår webbplats, våra appar, per e-post, telefon, personligen i våra butiker, montrar och vid våra evenemang, eller på annat sätt.

  Duger oss till exempel dina uppgifter när du kontaktar vår kundtjänst, gör en beställning, registrerar en garanti, deltar i en enkät eller tävling eller fyller i ett frågeformulär, uppdaterar dina inställningar och kontouppgifter, ansluter via en Dyson-app eller betygsätter en av våra produkter på vår webbplats.

  Via dessa interaktioner ger du oss eventuellt: ditt namn, din adress, e-postadress, ditt telefonnummer och dina betalningsuppgifter. Under vissa omständigheter behöver vi den informationen för att kunna tillhandahålla dig en produkt eller tjänst som du har efterfrågat, till exempel behöver vi dina betalningsuppgifter när du köper en produkt, och din adress för att leverera den till dig.

  När du uppdaterar dina kontouppgifter ombeds du att ge oss information om ditt hushåll, ditt hem och din teknik, dina allergier och intressen samt vad du tycker är det bästa med Dyson. All den informationen är frivillig, vilket betyder att du kan välja om du vill lämna den eller inte. Du kan även be oss att radera den närsomhelst genom att kontakta Dysons kundtjänst eller via e-post meddela vårt globala integritetsteam på privacy@dyson.com.

  Om du även ger oss uppgifter om andra personer, till exempel om du har köpt en Dyson-produkt till en annan person eller om du registrerar en annan person för en Dyson-app, måste du fråga denna person om han/hon är införstådd med att du ger oss deras personuppgifter, och att vi använder dem enligt denna integritetspolicy.  Uppgifter från Dyson-produkter

  Förutom de personuppgifter du ger oss om dig själv och din Dyson-produkt, kommer vi att samla in och hantera personuppgifter direkt från dina Dyson-anslutna produkter. Med en ansluten produkt menas en ”smart” Dyson-produkt som fungerar via internet eller via en Dyson-app.

  Vi kommer att samla in uppgifter om hur du använder våra anslutna produkter (till exempel när de används och hur länge), deras svarstid och eventuella fel (eller potentiella fel) på dem.

  En del av uppgifterna vi samlar in när du använder våra anslutna produkter och appar gör det möjligt för oss att lokalisera din anslutna produkt. Du behöver framför allt aktivera platsspårning på mobilen (eller en annan enhet) när du registrerar din anslutna produkt för första gången (annars kan vi inte ansluta till den). Det är användbart för oss att känna till din plats, så att vi förstår i vilka miljöförhållande din anslutna produkt används i. Detta hjälper oss att optimera den anslutna produktens prestanda.

  Vissa av våra anslutna produkter, eller specifika funktioner hos våra anslutna produkter, kan inte fungera på rätt sättomvissa personuppgifter inte kan samlas in. Till exempel behöver Dyson 360 Eye kunna kartlägga ett rum i ditt hem, så att den vet vart den ska gå.  Uppgifter från dina online-interaktioner

  Vi samlar in och sparar en begränsad mängd personuppgifter och viss anonym statistik samlas från alla besökare på våra webbplatser och användare av våra appar, oavsett om du aktivt ger oss dessa uppgifter eller enbart besöker våra webbplatser eller använder våra appar. De uppgifter vi samlar in omfattar internetprotokolladressen (IP-adressen) för den enhet du använder, vilken webbläsare du använder, ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, internetadress till den webbplats från vilken du kommer till vår webbplats och uppgifter om hur du använder våra webbplatser eller appar.

  Vi använder dessa uppgifter till att se hur väl våra webbplatser och appar fungerar, hur de används och vad användarna är mest intresserade av.

  Vi samlar även in och hanterar uppgifter om din respons på våra kampanjer och på vår reklam online, utanför våra egna webbplatser (till exempel på Google, YouTube ochpå sociala medier).

  Den informationen samlas främst in via vår användning av cookies och liknande teknik.  Cookies

  Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra appar. ”Cookies” är små textfiler som webbplatser sparar på din enhet via din webbläsare. De har funnits sedan mitten på 1990-talet och är en av de vanligaste teknikerna på internet.

  Vissa av de cookies vi använder på Dyson samlar in personuppgifter om dig. Alla personuppgifter som samlas in används enligt denna integritetspolicy. Genom att fortsätta använda våra webbplatser och appar, godkänner du att cookies installeras på din enhet.

  För mer information, inklusive om vilka sorters cookies vi använder och hur du hanterar de cookies som placerats på våra webbplatser, hänvisar vi till vår cookiepolicy. Observera att vi för närvarade inte reagerar på Do Not Track-(DNT) signaler.  E-postkommunikation

  Eftersom du använder våra produkter eller tjänster, kommer vi att skicka supportmeddelanden till dig via e-post. Så länge du så önskar vill vi hålla dig uppdaterad om allt som händer på Dyson och det som vi tror kan intressera dig: vare sig det gäller vår senaste produktpresentation, erbjudanden till ägare eller kommande evenemang, vill vi se till att du är nöjd med den information du får från oss. Du kan ta reda på hur du kan uppdatera eller ändra huruvida du vill höra från oss, eller hur du ber oss avsluta kommunikationen, i avsnittet ”Hur kan du ändra sättet vi kontaktar dig på?” nedan.

  Vi samlar in information om din respons på våra e-postmeddelanden, inklusive om de levereras till dig, om du öppnar dem, om du väljer att läsa mer om vad som händer inom Dyson (till exempel genom att klicka på en länk i vårt e-postmeddelande) och om du ber oss att inte kontakta dig mer (genom att klicka på alternativet för att avregistrera dig, som finns med i all vår e-postkorrespondens).

  Vi använder dessa uppgifter separat och i kombination med dina kunduppgifter (de uppgifter du har gett oss) för att se till att vi slutar skicka support- eller marknadsföringsmeddelanden till dig när du ber oss om det. Vi använder dem även för att göra våra e-postmeddelanden så intressanta som möjligt genom att ge dig innehåll och upplevelser som vi tror att du kommer att vara intresserad av baserat på din respons på våra tidigare e-postmeddelanden. Du har rätt att motsätta dig vår användning av dina uppgifter i detta syfte (se avsnittet ”Din kontroll och dina val” nedan).  Sociala medier

  Vi älskar att kommunicera med dig via sociala medier. Du kan använda sociala medier för att kontakta oss om dina Dyson-produkter, eller för att låta folk veta vad du tycker om din Dyson-produkt. Vi granskar offentligt tillgängliga sociala medier och webbplatser online för att bättre förstå vad folk säger om oss och våra produkter, vår teknik och våra tjänster samt för att hjälpa de kunder som föredrar att kommunicera med oss via sociala medier.

  De uppgifter vi samlar in från sociala medier och webbplatser online, inklusive Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Line och Snapchat, omfattar ibland personuppgifter som lagts ut på nätet och är tillgängliga för allmänheten. Vi ser till att ange källan till alla de uppgifter vi använder, eller att källan förblir anonym.

  Sådana online- och sociala medierwebbplatser har vanligen en egen integritetspolicy som förklarar hur de använder och delar dina personuppgifter. Du bör läsa igenom dessa integritetspolicyer noga, innan du använder dessa webbplatser, för att se till att du är införstådd med det sätt dina personuppgifter samlas in och delas på.  Uppgifter som vi samlar in i våra butiker, montrar och på evenemang

  Du kan ge oss dina personuppgifter när du besöker oss personligen i våra butiker, montrar och på våra evenemang, till exempel ditt namn, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation (se avsnittet ”Uppgifter du ger oss” ovan.

  Vi samlar även in personuppgifter om dig via vår användning av videoövervakning, filmning och fotografering. Övervakningskameror används främst i säkerhetssyfte. I vissa av våra butiker hjälper de oss även att mäta trafiken ( det vill säga, hur många människor som går in i och ut ur våra butiker). Vi filmar och fotograferar vid vissa av våra evenemang och utställningar (till exempel när vi öppnar en ny butik) och vi använder film och foton i affärssyfte (till exempel för att publicera på våra sidor på sociala medier). Vi visar meddelanden vid de butiker, montrar och på evenemang där vi använder övervakningskamera eller där vi avser att filma eller fotografera, för att meddela dig att vi kommer att samla in personuppgifter om dig.

  Om du har wifi eller Bluetooth aktiverat på din mobil (eller annan enhet) när du besöker våra butiker, stånd och evenemang samlar vi även in en begränsad mängd personuppgifter via din enhet.  Uppgifter vi samlar in från tredjepartsleverantörer av data

  Vi samlar in uppgifter, inklusive samlade demografiska data och livsstilsdata som ger insikter kring hushållens relativa välstånd i ditt bostadsområde från tredjepartsleverantörer av data som hjälper oss att ge dig en mer relevant ägarupplevelse genom att göra det möjligt för oss att ge erbjudanden i rätt tid och att ge dig mer relevanta tjänster och råd.

  Läs mer Läs mindre
 • Hur använder vi dina personuppgifter?

  Läs mer
  Läs mindre

  Den huvudsakliga anledningen till att vi samlar in dina personuppgifter är för att kunna tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och upplevelser som du förväntar dig från oss.  Uppgifter du ger oss

  Vi använder de personuppgifter du ger oss på följande sätt:


  • För att svara på dina frågor och önskemål.
  • För att kommunicera med dig.
  • För att tillhandahålla tjänster och support för våra produkter.
  • För kundnöjdhetenkäter som gör att vi kan identifiera var vi kan förbättra våra tjänster och produkter och för att hjälpa oss förbättra din upplevelse om du behöver support från en av våra experter.
  • För att hålla dig uppdaterad om alla ändringar av Dysons policyer, bestämmelser och villkor samt annan information vi gärna vill ge dig.
  • För att berätta för dig om våra andra produkter och tjänster, så länge du så önskar.
  • För att ge dig viktiga service-uppdateringar om dina Dyson-produkter och
  • För att specialanpassa och förbättra hur du handlar hos oss i framtiden, till exempel genom att visa dig produkter och erbjudanden som vi tror att du kan gilla, både på våra webbplatser och i våra appar samt på vissa tredjeparters webbplatser (inklusive på sociala medier-plattformar).


  Uppgifter från Dyson-produkter

  Vi använder personuppgifterna vi samlar in från Dyson-produkter, separat eller i kombination med andra personuppgifter som vi inhämtar om dig på följande sätt:


  • För att övervaka våra produkters prestanda och stabilitet, så att vi kan optimera deras prestanda och din upplevelse av dem. Vi vill särskilt kunna identifiera när det kan vara problem med vår produkt, så att vi kan meddela dig det så snart som möjligt (och eventuellt innan problemet faktiskt uppstår).
  • För att övervaka hur du använder våra anslutna produkter eller appar, så att vi kan förbättra deras prestanda och din upplevelse när du använder dem.
  • För att tillhandahålla uppdateringar och tjänster till våra anslutna produkter (inklusive uppdateringar och uppgraderingar av programvaran i produkten och i appen som är ansluten till den) och
  • För att förbättra våra produkter, vår teknik och våra tjänster.

  Vi vill också kunna övervaka din användning av våra anslutna produkter, så att vi kan göra följande:


  • Specialanpassa och förbättra sättet på vilket vi kommunicerar med dig i framtiden (till exempel genom att visa dig produkter och erbjudanden online som vi tror att du kan gilla) och
  • (så länge du så önskar) skicka mer relevanta och intressanta marknadsföringsmeddelanden till dig.

  Du har rätt att motsätta dig vår övervakning av din användning av våra anslutna produkter och appar för dessa syften. Mer information om hur du utövar din rätt att motsätta dig detta finns i avsnittet ”Din kontroll och dina val” nedan.  Uppgifter från dina online-interaktioner

  Vi använder personuppgifterna från dina online-interaktioner separat och i kombination med andra personuppgifter som vi samlar in om dig för att identifiera delar av våra webbplatser eller appar som intefungerar så bra som de borde, så att vi kan korrigera problem och göra våra webbplatser och appar bättre för dig och andra användare.

  Vi vill också kunna övervaka din användning av våra webbplatser och appar och din respons på våra kampanjer och reklam online, så att vi kan göra följande:


  • Specialanpassa och förbättra sättet på vilket du handlar hos oss i framtiden (till exempel genom att visa dig produkter och erbjudanden online som vi tror att du kan gilla) och
  • (så länge du så önskar) skicka mer relevanta och intressanta marknadsföringsmeddelanden till dig.

  Du har rätt att motsätta dig vår övervakning av din användning av våra webbplatseroch appar och din respons på våra kampanjer och reklam online för dessa syften. Mer information om hur du utövar din rätt att motsätta dig detta finns i avsnittet ”Din kontroll och dina val” nedan.  Annan eventuell användning av dina personuppgifter

  Vi använder dina personuppgifter:


  • För att hjälpa vid tvister, krav eller undersökningar som rör din Dyson-produkt eller garanti.
  • För att upptäcka och förebygga bedrägliga transaktioner.
  • För att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter och
  • För profilering och statistisk analys. Som en del av denna aktivitet kombinerar vi olika kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig. Till exempel kombinerar vi personuppgifter från dina online-interaktioner, information du ger oss eller information från Dyson-produkter, för profilering och statistisk analys av produkters popularitet, av ditt beteende när du använder vår webbplats eller våra appar eller av hur våra produkter används. Du har rätt att motsätta dig att dina personuppgifter behandlas på detta sätt. Mer information om hur du utövar din rätt att motsätta dig detta finns i avsnittet ”Din kontroll och dina val” nedan.


  Vad rättfärdigar vår hantering av dina personuppgifter på detta sätt?

  Dataskydds- och integritetslagar i vissa länder kräver att vi har vad som kallas ”rättslig grund” eller ”juridisk grund” för att hantera personuppgifter. Det betyder i stort sett att vi måste ha ett lagligt rättfärdigande för att hantera dina personuppgifter. Till största delen behöver vi hantera dina personuppgifter för att kunna:


  • Tillhandahålla dig de produkter och tjänster som du efterfrågat och
  • För att våra produkter, webbplatser och appar ska kunna fungera korrekt och gör allt det du förväntar dig att de ska göra.

  Ibland är vår användning av dina personuppgifter inte absolut nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster, eller för att de ska fungera korrekt. I sådana fall har vi vad som kallas ett ”legitimt intresse” av att hantera dina personuppgifter. Vårt ”legitima intresse” kan vara att:


  • Upptäcka och förebygga bedrägeri.
  • Se till att våra webbplatser, appar, produkter och IT-system är säkra.
  • Se till att våra egna processer, förfaranden och system är så effektiva som möjligt.
  • Analysera och förbättra den information vi samlar in.
  • Avgöra hur effektiva våra kampanjer och vår reklam är och
  • Att specialanpassa och förbättra hur du handlar och kommunicerar med oss i framtiden.

  Vissa personuppgifter som du ger oss kommer vi att ange som frivilliga (till exempel när du uppdaterar din kontoinformation). Vi kommer att förklara hur vi använder uppgifterna och om du väljer att ge oss dem samtycker du till vår användning av dina uppgifter på det sättet. Du kan be oss att radera den informationen närsomhelst genom att kontakta Dysons kundtjänst eller via e-post meddela vårt globala integritetsteam på privacy@dyson.com.

  Slutligen, under vissa, relativt begränsade omständigheter behöver vi hantera dina personuppgifter på ett visst sätt för att kunna följa våra juridiska skyldigheter: till exempel om vi ombeds lämna ut dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet eller Kronofogden.

  Avslutningsvis är anledningen till att vi hanterar dina personuppgifter på det sätt som vi gör är för att vi direkt eller indirekt ska kunna förbättra våra produkter, tjänster och din övergripande upplevelse av Dyson som företag. Oavsett vårt berättigande till att hantera dina personuppgifter (om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig en viss produkt, eller om det ligger i våra ”legitima intressen”), ser vi till att vi vidtar åtgärder för att uppfylla våra skyldigheter att skydda din integritet.

  Läs mer Läs mindre
 • Dysons kontaktlöfte

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi älskar att hålla dig uppdaterad, vare sig det gäller vår senaste produktpresentation, erbjudanden för ägare, möjligheter att testa nya Dyson-produkter eller kommande evenemang. Då och då ger vi dig dessutom information om James Dyson Foundation och James Dyson Award.

  Vi gör detta på olika sätt: via e-post, SMS, i appen och i push-notiser, via plattformar på sociala medier och på telefon, men endast med ditt medgivande. Slutligen vill vi att du är nöjd med den kommunikation du får från oss.

  Därför lovar vi att:


  • Bara skicka marknadsföringsmeddelanden (vilka inkluderar information om James Dyson Foundation och James Dyson Award) om du har sagt att det är okej att vi gör det.
  • Bara tillåta Dyson Group skicka marknadsföringsmeddelanden till dig om du har sagt att det är okej att vi gör det.
  • Aldrig lämna ut dina personuppgifter till någon utanför Dyson Group som vill använda dem i egna marknadsföringssyften.
  • Ge dig möjlighet att när som helst avbryta kommunikation om support eller marknadsföring.
  Läs mer Läs mindre
 • Dyson-support för ägare

  Läs mer
  Läs mindre

  Ibland använder vi dina personuppgifter för att hjälpa dig med de Dyson-produkter du äger. Vi gör detta på olika sätt: inklusive via e-post, post, SMS, telefon och meddelanden i appen och med push-notiser.

  Vi skickar följande supportmeddelanden till användare av våra produkter och tjänster:


  • Praktisk information om din Dyson-produkt eller den Dyson-tjänst du använder.
  • Påminnelser om hur du genomför underhåll på din Dyson-produkt, så att den fungerar på bästa sätt.
  • Information om en rekommenderad app eller programvaruuppdatering eller uppgraderingar som vi tror kommer att förbättra prestandan på din produkt.
  • Information om hur och var du får hjälp av Dyson-experter om du behöver hjälp.
  • Information om din Dyson-garanti.
  • Information om viktiga produktsäkerhets- eller återkallningsmeddelanden och
  • Begäran om din feedback om vår prestanda efter användning av en Dyson-produkt eller tjänst.

  Vi skickar supportmeddelande så länge du inte ändrar dina inställningar eller anger att du inte längre vill få supportmeddelanden från oss. Se avsnittet nedan för med information om hur man gör detta.

  Om dina uppgifter ändras ber vi dig informera oss så att vi kan hålla kontakten.

  Läs mer Läs mindre
 • Hur kan du ändra sättet vi kontaktar dig på angående våra produkter, tjänster och support?

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi skickar endast marknadsföringsmeddelanden till dig om du har gett ditt medgivande.

  På följande sätt kan du ändra det sätt vi kontaktar dig på:  Opt-In/Börja kontakta mig

  Om du inte tidigare har bett oss skicka marknadsföringsmeddelanden, kan du be oss att börja kontakta dig (ibland kallas detta ”opt-in”) genom att:


  • Kontakta Dysons kundtjänst och uppge att du vill få information från oss.
  • Logga in på ditt konto på vår webbplats och ändra dina inställningar och uppgifter.


  Ändra dina inställningar

  Om du tidigare har sagt att du vill att vi kontaktar dig (”opted-in”), men vill ändra eller uppdatera sättet på vilket vi gör det, så kan du ändra dina inställningar genom att:


  • Kontakta Dysons kundtjänst och uppge att du vill ändra eller uppdatera det sätt vi kontaktar dig på eller
  • Logga in på ditt konto på vår webbplats och ändra dina inställningar och uppgifter.


  Opt-Out/Sluta kontakta mig

  Om du inte längre vill få marknadsförings- eller supportmeddelanden (ibland kallat ”opting out”), kan du göra detta när som helst genom att:


  • Kontakta Dysons kundtjänst i ditt land och uppge att du inte längre vill få denna information.
  • Använda alternativet avregistrera i all vår e-postkorrespondens (på alla marknadsförings- och supportmeddelanden) eller
  • Logga in på ditt konto på vår webbplats och ändra dina inställningar och uppgifter.
  • Skicka ett e-postmeddelande till vårt globala integritetsteam på privacy@dyson.com

  Läs mer Läs mindre
 • Vilka personuppgifter delar Dyson med tredje part?

  Läs mer
  Läs mindre

  Viktigast av allt är att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter och endast ge dem till tredje part enligt beskrivningen i vår integritetspolicy, eller om du ber oss om det.  Delning inom Dyson Group

  De flesta av Dysons processer, förfaranden och system delas inom hela Dyson Group, vilket innebär att vi behöver dela dina personuppgifter mellan oss. Vi ser till att åtkomst till dina personuppgifter begränsas till de inom vår personal som behöver ha denna åtkomst och att all personal förstår hur och varför vi skyddar dina personuppgifter.  Tredjepartsleverantörer av tjänster

  Vi delar dina personuppgifter med vissa tredjepartsleverantörer av tjänster. De har endast tillgång till de personuppgifter de behöver för att utföra dessa tjänster. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och får inte använda dem på annat sätt än det vi ber dem om och alltid enligt denna integritetspolicy. Dessa trejdepartsleverantörer av tjänster indelas i följande kategorier:


  • Vissa distributörer, som hjälper oss att sälja våra produkter i vissa länder.
  • De som hjälper oss med att leverera produkter till dig.
  • Tredje parter som hjälper oss med posttjänster, produkttjänster och reparationer, bearbetning av produktköp, ekonomisk service, revisionstjänster, administrativa tjänster, IT-teknologi (t.ex. dataförvaring), säkerhetstjänster och försäkringskrav och
  • Tredje parter som hjälper oss förse dig med tjänster och svar.


  Tredje parter som hjälper oss med vår reklam och marknadsföring

  Vi vill vara säkra på att vår reklam och marknadsföring är relevant och intressant för dig och våra andra kunder. Det betyder att vi arbetar med tredje parter för att hjälpa oss att förstå hur väl vår reklam online fungerar, eller hur vi når personer som vill veta mer om Dyson-produkter. De gör detta genom att placera cookies på våra webbplatser (mer information om detta finns i vår cookiepolicy).


  Vi delar även en begränsad mängd personuppgifter med följande aktörer:


  • Sociala medier-plattformar(till exempel Facebook) som publicerar vår reklam på sina plattformar och
  • Tredjepartsleverantörer av data och analysföretag som utför datamatchning och/eller dataanalys för vår räkning.


  Övriga tredje parter

  Vi delar vissa personuppgifter med tredje parter som hjälper oss att upptäcka och förebygga bedrägliga transaktioner. De uppgifter vi delar med dessa tredje parter inkluderar en del av de uppgifter som du ger oss (till exempel dina kontaktuppgifter och information om transaktionen) och en del av uppgifterna från dina online-interaktioner (till exempel IP-adressen för din enhet). Den informationen används för att fastställa om en transaktion kan vara bedräglig. En av de tredje parter som vi använder för att upptäcka och förebygga bedrägliga transaktioner är ett företag som heter Riskified. De är ansvariga för sin användning av dina personuppgifter och använder dem i de syften som anges i deras integritetspolicy (https://www.riskified.com/privacy/).

  Vi delar även dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, inklusive som svar på en rättslig process, till exempel ett domstolsbeslut eller en kallelse att inställa sig inför domstol, eller för att följa andra nationella, regionala, kommunala eller lokala lagar.

  För mer information om hur vi använder dina personuppgifter, ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till vårt integritetsteam på privacy@dyson.com.  Anslutna produkters interaktion med trejdepartsprodukter

  Vi har utökat funktionaliteten hos några av våra anslutna produkter, vilket gör det möjligt för din Dyson-produkt att interagera med vissa tredjepartsprodukter som du kanske har i ditt hem (som till exempel Amazon Echo, även känd som Alexa). Denna funktionalitet gör det möjligt för dig att utnyttja alla fördelarna med en ”smart” hemmiljö. Men produkterna interagerar endast om du vill att de ska göra det, genom att du aktiverar relevant funktionalitet.

  Om du tillåter att din anslutna Dyson-apparat interagerar med en tredjepartsprodukt, kommer viss information (inklusive eventuella personuppgifter) att delas med tredjepartsprodukten och relevant tredjepartsleverantör. I allmänhet behöver vi dela med oss ett unikt referensnummer för att ansluta två produkter samt information om din produkt och hur du använder den. Vi delar så få personuppgifter som vi behöver, för att två produkter ska kunna interagera. Mer detaljerad information om hur tredje part använder dina personuppgifter (och personuppgifter som tredje part samlar in via sin produkt) anges i tredje partens integritetspolicy. Du bör läsa igenom tredje parters integritetspolicyer noga innan du använder deras produkter och innan du kopplar ihop dem med din anslutna Dyson-produkt. Du kan säkerställa att din anslutna Dyson-apparat inte delar uppgifter med tredjepartsprodukten genom att inaktivera anslutningen mellan dem.

  För att ta reda på mer om vilka uppgifter som delas mellan din anslutna Dyson-apparat och en tredjepartsprodukt, vänligen kontakta vårt team på privacy@dyson.com.

  Läs mer Läs mindre
 • Länkar till tredje parts webbplatser

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi tillhandahåller länkar till andra webbplatser som inte hanteras och kontrolleras av Dyson. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller för hur de tredje parter som är ansvariga för dem samlar in och använder dina personuppgifter. Vi varken stödjer eller ger några garantier gällande webbplatser från tredje part.

  Webbplatser som tillhör tredje parter har vanligtvis en egen integritetspolicy som förklarar hur de använder och delar dina personuppgifter. Du bör läsa igenom dessa integritetspolicyer noga, innan du använder dessa webbplatser, för att se till att du är införstådd med det sätt dina personuppgifter samlas in och delas på.

  Läs mer Läs mindre
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det behövs, för att kunna använda dem av de anledningar som ges i denna integritetspolicy, och så länge lagen kräver att vi behåller dem. Den faktiska tiden som vi lagrar dina personuppgifter beror på typen av personliga uppgifter och hur de används. Till exempel när Dyson 360 Eye kartlägger ett rum i ditt hem lagras den kartan bara en kort tid, men om du köper en produkt från oss lagrar vi information om dig och ditt köp minst så länge din garanti gäller.

  Läs mer Läs mindre
 • Din kontroll och dina val

  Läs mer
  Läs mindre

  Där så är möjligt, ger vi dig kontroll över de personuppgifter vi samlar in om dig, så att de är korrekta och speglar dina inställningar. Du har rätt att få tillgång till, uppdatera och ändra de personuppgifter vi har om dig. Du kan göra det för en del av dina personliga uppgifter på ditt konto. Om du vill ändra hur vi kontaktar dig, läs avsnittet ”Hur kan du ändra sättet vi kontaktar dig på angående våra produkter, tjänster och support?” ovan.

  Under vissa omständigheter kan du även:


  • Motsätta dig vår användning av dina personuppgifter för vissa syften.
  • Be oss begränsa vår användning av dina personuppgifter.
  • Be oss korrigera, ta bort eller radera personuppgifterom dig eller
  • Be oss tillhandahålla dina personuppgifter till en tredjepartsleverantör av tjänster.

  Observera att dessa rättigheter inte alltid gäller och att det finns vissa undantag från dem. Vi behöver också bekräfta identiteten innan vi fullföljer vissa förfrågningar.

  Om lagarna i ditt land ger oss rätt att ta ut en avgift för att ge dig tillgång till dina personuppgifter, eller för att utöva några av dina övriga rättigheter i fråga om dina personuppgifter, meddelar vi dig detta.

  Om du vill utöva någon av dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till privacy@dyson.com.

  Läs mer Läs mindre
 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  Läs mer
  Läs mindre

  Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Vi utför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, inklusive kryptering, för att skydda dina personuppgifter och din integritet, och granskar dessa regelbundet. Vi skyddar dina personuppgifter med en kombination av fysiska kontroller och IP-säkerhetskontroller, inklusive tillgångskontroller som begränsar och hanterar hur dina personuppgifter och data behandlas, administreras och hanteras. Vi ser även till att vår personal har en lämplig utbildning i hur dina personuppgifter ska skyddas. Våra förfaranden innebär att vi ibland begär ett identitetsbevis innan vi delar dina personuppgifter med dig.

  Så om det osannolika skulle inträffa och vi drabbas av en säkerhetsöverträdelse som riskerar vårt skydd av dina personuppgifter och vi måste informera dig om det, så kommer vi att göra det.

  Läs mer Läs mindre
 • Dataöverföringar, lagring och global hantering av dina personuppgifter

  Läs mer
  Läs mindre

  Relevant företag inom Dyson Group samlar in personuppgifter från dig i landet där du bor. Vi, och de tredje parter vi delar dina personuppgifter med, lagrar och på annat sätt hanterar sedan de uppgifterna i Storbritannien (på vårt huvudkontor), i länderna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som anges i bilagan eller i annat land utanför EES, inklusive de som anges i bilagan.

  Vi kommer att se till att alla överföringar av dina personuppgifter från ett land till ett annat följer de dataskydds- och integritetslagar som gäller för oss. I synnerhet europeiska dataskyddslagar innehåller särskilda regler om överföring av personuppgifter utanför EES.

  Vid överföring av personuppgifter utanför EES kommer vi att:


  • Inkludera standardklausuler om dataskydd som godkänts av den Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter utanför EES i våra avtal med sådana tredje parter (dessa är de klausuler som godkänts enligt artikel 46.2 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)) eller
  • Se till att det land där dina personuppgifter kommer att hanteras har bedömts som ”adekvat” av den Europeiska kommissionen enligt artikel 45 i GDPR.

  I alla fall kommer vår överföring, lagring och hantering av dina personuppgifter att fortsatt lyda under denna integritetspolicy. Om du vill ha mer information om den globala hanteringen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på privacy@dyson.com.

  Mer information om reglerna för dataöverföring utanför EES, inklusive de mekanismer som vi förlitar oss på, finns på den Europeiska kommissionens webbplats här.

  Läs mer Läs mindre
 • Barn

  Läs mer
  Läs mindre

  Dysons webbplatser, appar och produkter riktar sig inte till barn. Vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn.

  Om du är ett barn ska du inte försöka bli en registrerad användare på våra webbplatser, i våra appar, av våra produkter eller på annat sätt ge oss personuppgifter. Om vi får reda på att vi oavsiktligt har fått personuppgifter från ett barn, kommer vi att radera dessa uppgifter så snabbt som möjligt.

  Om du känner till ett barn som har gett oss sina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss på privacy@dyson.com.

  Läs mer Läs mindre
 • Dyson Careers

  Läs mer
  Läs mindre

  Webbplatsen Dyson Careers använder dina personuppgifter för att tillhandahålla information eller tjänster som du har begärt och ger dig även support med din ansökan om anställning på Dyson. Mer information om hur vi använder dina personuppgifter när du använder webbplatsen Dyson Careers finns på https://careers.dyson.com/standalone/privacy.

  Läs mer Läs mindre
 • Ändringar av denna integritetspolicy

  Läs mer
  Läs mindre

  Vi granskar och uppdaterar denna integritetspolicy minst en gång om året och anger datumet för när den senast uppdaterades nedan.

  Om vi ändrar vår integritetspolicy anger vi ändringarna utförligt nedan. Om vi har din e-postadress, kan vi även skicka ett e-postmeddelande med information om dessa ändringar. Vid behov ber vi dig även bekräfta att du är införstådd med dessa ändringar.


  Den senaste granskningen och uppdateringen av denna integritetspolicy skedde i mars 2018.

  Läs mer Läs mindre
 • Tidigare ändringar av denna integritetspolicy

  Läs mer
  Läs mindre

  Mars 2018
  Vi uppdaterade vår allmänna integritetspolicy, så att den ska följa kraven i de nya dataskyddslagarna i EU (specifikt den allmänna dataskyddsförordningen).

  November 2017
  Vi uppdaterade vår allmänna integritetspolicy för att förklara hur vi använder dina personuppgifter för att upptäcka och förebygga bedrägeri och för att utförligt förklara hur vi använder uppgifter om din respons på våra e-postmeddelanden, information från Dysons anslutna produkter och appar samt information från dina interaktioner online.

  Juni 2017
  Vi har utökat funktionaliteten hos några av våra anslutna produkter, vilket gör det möjligt för din Dyson-apparat att interagera med vissa tredjepartsprodukter som du kanske har i ditt hem (som till exempel Amazon Echo, även känd som Alexa).

  Maj 2017
  Små ändringar i den allmänna integritetspolicyn med förtydligande av processen för rätt till tillgång och datadelning med tredje part.

  Augusti 2016
  Små ändringar inför lanseringen av den allmänna integritetsportalen med förtydligande om Dysons partner och marknadsföring via sociala plattformar.

  Mars 2016
  En allmän integritetspolicy lanseras.

  Läs mer Läs mindre
 • Översättningar av denna integritetspolicy

  Läs mer
  Läs mindre

  Denna integritetspolicy har översatts från engelska till det officiella språket i ett antal olika länder. Detta har vi gjort för att se till att policyn är tydlig och tillgänglig för alla användare av våra webbplatser, appar och anslutna produkter.

  Om det finns konflikter eller avvikelser mellan olika översättningar av denna policy gäller den engelska versionen.

  Läs mer Läs mindre
 • Kontakta oss

  Läs mer
  Läs mindre

  Om du har frågor, kommentarer eller problem, eller om du vill klaga på hur vi använder dina personuppgifter som vi har om dig, ber vi dig skicka ett e-postmeddelande eller skriva tillvårt integritetsteam eller kontakta relevant dataskyddsombud för ditt land som anges i Kontakta.

  Du kan också kontakta relevant tillsynsmyndighet i ditt land som är ansvarig för att hantera klagomål om användningen av personuppgifter. Information om relevant tillsynsmyndighet i ditt land, och dess kontaktuppgifter, finns i Kontakta.

  Du kan när som helst kontakta vårt integritetsteam via e-post på privacy@dyson.com eller genom att skriva till: C/O The Privacy Team, Malmesbury HQ, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, Storbritannien. [Du kan också kontakta relevant dataskyddsombud i ditt land med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i Kontakta]. Vi hör av oss så snart som möjligt.

  Läs mer Läs mindre