Velg språket ditt

Våre retningslinjer for personvern er de samme for alle land og markeder som vi opererer i. For å gjøre det praktisk for deg har vi oversatt dem til mange ulike språk, og flere vil bli lagt til etter hvert som vi går inn i nye markeder.

Dysons personvernportal er tilgjengelig på følgende språk: